Ғылым


КОЙЛЫБАЕВА САУЛЕ  АЙТБЕКҚЫЗЫНЫҢ

Ғылыми және әдістемелік еңбектер

тізімі

Атауы Жұмыстың түрі Берілген мәліметтер Көлемі

(баспа беттінің көлемі)

1 2 3 4 5
1 Маманның үздіксіз дайындық моделінің кәсіби білім беру сабақтастығы баспаша Халықаралық 10 Байқоныр оқылымдар материалының тақырыбы: «үздіксіз білім беру жүйесін басқару: проблемалар және алдағы өзгерістер,тәжірибелер»

Жезғазған қ. 28 мамыр  2010ж.

0,31 п.л.
2 Жобалық оқыту — колледж оқушыларының базалық құзыреттілігінің даму технологиясы . баспаша Халықаралық симпозиум материалдары «Білім берудегі  ақпараттық- коммуникация технологиялары»

Қарқаралы қ. 23 қырқүйек 2010ж.

0,19 п.л.
3 Үздіксіз кәсіби білім беру жүйесіндегі  модульдік оқыту технологиясы. баспаша Халықаралық ғылыми-тәжірибиелік конференцияға материалдары «Қазақстан Республикасының кәсіби оқу мекемесі мұғалімдеріне арналған жоғарғы білім»

Астана қ. 16 маусым 2010 ж.

0,31 п.л.
1 2 3 4 5
4 Әдістемелік қызмет білім беру сапасын қамтамасыз ету жүйесі. баспаша Халықаралық ғылыми-тәжірибиелік конференцияға материалдары

Тараз қ. 14-15 мамыр 2010 ж.

0,19 п.л.
5 Арнайы пәндер сабағында жаңа педагогикалық технология элементтерін қолдану. баспаша Ғылыми-тәжірибиелік конференцияға материалдары

«Мұғалімдаердің кәсіби құзыреттілігін дамуы 21 ғасырдың ақпараттық білім беру ортасы: проблемалар және алдағы өзгерістер,тәжірибелер»

Қарағанды қ. МББҚА және КДИ 12 мамыр 2010 ж.

0,19 п.л.
6 Оқу сапасы барысын басқарудағы мұғалімнің рөлі. баспаша «ҚР кәсіпқой» журналына материалдары

қараша 2011 ж.

0,31 п.л.
7 Кредиттік технолгиядағы ОӨЖ  ақпараттық ресурс электронды оқулық. баспаша Қазіргі заманға сай кәсіби және техникалық білім беру сапасын басқару тәсілі. Республикалық  ғылыми-тәжірибиелік семинарға материалдары

20-21 қазан  2011 ж.

0,12 п.л.
8 Колледж — көпсалалы бәсекеге қабілетті мамандарды дайындайтын негізгі буын баспаша Қарағанды мемлекеттiк техникалық университетiнде ғылыми-тәжірибиелік семинарға материалдары 0,12 п.л.
Без рубрики