Ғылым


ЭАТФ иновациялық жобалары

2018-2019 оқу жылына ҒЗЖ және СҒЗЖ жоспарлар

Студенттік ғылыми үйірмелер

2018 — 2019 оқу жылында ғылыми семинар ЭАТФ жоспар

СҒЗЖ и НИР жоспар 2018 — 2019ке оққан.жыл

 

Студенттердің, магистранттардың және докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмысы

 

Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысы Электр энергетикасы, автоматика, Радиотехника және Жылу энергетикасы саласында жоғары кәсіптік білімі бар мамандарды даярлау және тәрбиелеу сапасын арттырудың маңызды құралдарының бірі болып табылады.

 

Білім алушыларды ғылыми-зерттеу жұмыстарына тарту олардың шығармашылық әлеуетін ҒЗЖ өзекті мәселелерін шешу үшін пайдалануға мүмкіндік береді.

 

Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі міндеттері:

  • білім алушылардың білімнің ғылыми әдісін меңгеруі, оқу материалын тереңдетіп және шығармашылықпен игеруі;

* ғылыми Міндеттерді өз бетінше шешу әдістемесі мен құралдарын оқыту;

* ғылыми ұжымдарда жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, ҒЗЖ ұйымдастыру әдістері мен әдістерімен танысу.

 

Әдістеменің теориялық негіздерін зерттеу, ғылыми зерттеулерді қою, ұйымдастыру және орындау, ғылыми экспериментті жоспарлау және ұйымдастыру, ғылыми деректерді жалпылау, өңдеу, тұжырымдар мен практикалық ұсыныстарды тұжырымдау. Экономикалық, құқықтық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы дербес ғылыми жұмыстың элементтерін орындайтын білім алушылар ғылыми-зерттеу жұмысына қатысады деп есептеледі. Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысы міндетті түрде есеп берумен, кафедра отырысында немесе ғылыми конференцияда хабарламамен аяқталады.

Энергетика автоматика және телекоммуникация факультетінде мемлекеттік бюджет және шаруашылық келісім-шарт тақырыптары бойынша жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмыстарына назар аударылады. Факультеттің ғылыми-зерттеу жұмыстарын қаржыландырудың жалпы жылдық көлемі 34,2 млн. теңгеден асады. Бұл ретте шаруашылық келісім-шарт тақырыптарына тапсырыс берушілер негізінен ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар, оның ішінде корпоративтік университет мүшелері-карта: «Арселор Миттал Теміртау» АҚ УД, «Қазақмыс «корпорациясы» ЖШС, «Шұбаркөл Көмір» АҚ, «Қазақтелеком» АҚ «Қазпромавтоматика» ЖШС және т. б. болып табылады.

Факультет кафедраларының ПОҚ рейтингтік журналдарда (РИНЦ, КазБЦ, КОКСОН) 71 ғылыми мақала, оның ішінде СА(TR) және Scopus базаларына кіретін журналдарда 50 мақала жарияланды.

6 монография шығарылды; 23 патент, 61 авторлық куәлік алынды.

Кафедралар оқу және ғылыми сипаттағы мәселелер бойынша корпоративтік университеттің 8 кәсіпорнына тұрақты түрде көшпелі кеңестер өткізеді.

Факультет кафедраларында кафедралардың жетекші оқытушыларының ғылыми жетекшілігімен студенттердің, магистранттардың, докторанттардың қатысуымен 15 студенттік ғылыми үйірме жұмыс істейді. Жыл сайын Студенттер ғылыми тақырыптар бойынша дипломдық жұмыстарды орындайды, түрлі деңгейдегі конференцияларға және СҒЗЖ республикалық конкурстарына белсенді қатысады, онда жүлделі орындарға ие болады. Магистранттар өндірістік кәсіпорындарда ҒЗЖ және магистрлік диссертациялар жазу бойынша эксперименттік жұмыстар жүргізеді. Ғылыми үйірмелердің студенттері, магистранттары мен докторанттары нақты өндірістік проблемаларды шешу бойынша шаруашылық шарттық жұмыстарға тартылады.

Жыл сайын факультетте студенттер мен магистранттар арасында «case-IN «халықаралық инженерлік чемпионаты — Ресей мен ТМД елдеріндегі инженерлік кейстерді шешу бойынша ең ірі тәжірибеге бағытталған жарыс» өтеді.

Без рубрики