Ғылым


«Химия және химиялық технология» кафедрасы


Кафедраның 2019-2020 оқу жылына арналған ғылыми-зерттеу жоспары

Х және ХТ кафедрасының 2019-2020 жылғы Корпоративті Университет кәсіпорындарымен жұмыс жоспары

Х және ХТ кафедрасы қызметкерлерінің 2019-2020 оқу жылының ғылыми еңбектерінің күнтізбелік жоспары

Х және ХТ кафедрасының ғылыми семинарлар жоспары

 


ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ

 — кафедрада «өнеркәсіптік, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша  құрама және табиғатты орынды қолдану» ғылыми — зерттеу лабораториясы бар ( жетекшісі — доцент Нагуман П.Н.).

— келесі бағыттар бойынша ҒЗЖ қолданбалы сипатта қарқынды жүргізілуде :

— өнеркәсіптік ағынды суларды тазарту үшін флотация қолдану;

« өнеркәсіпті , экологиялық қауіпсіздік қамтамасыз етуіне арналған өнеркәсіпті кетулердің өңдеу физикалық — химиялық тәсілдерінің комплексті қолдануы және орынды табиғатты қолданудың »

«өнеркәсіптік, экологиялық қауіпсіздікті және табиғатты орынды қолдануды қамтамасыз ету үшін өнеркәсіптік қалдықтарды өндеудің физика-химиялық амалдарын кеденді қолдану».

«Өнеркәсіптік, экологиялық қауіпсіздікті және табиғатты орынды қолдануды қамтамасыз ету үшін қалдықтардан сирек және бытыраңқы элементтерді алып тастау»;

«Ең үздік мектепте пән оқыту тәсілдері мен  қазіргі заманғы әдістер».

Мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ  ҚР ББМ ғылым комитетімен 16,5 млн. тг бекітілді.

« Themopsis lancelota торлар дақылында цитизина алу, жоғары тиімділіктегі гепатопрометр негіздері « Цитафат» (жет. ҚР ҰҒА академигі А.М. Газалиев);

«Өнеркәсіпті кәсіпорындардың құрама ерітінділерінен оған ұқсас сирек металдарды және урандарды жою үшін көміргуминді сорбенттердің  ғылыми негіздерін өңдеу». ( жет. профессор Ибраев).

« Биологиялық белсенділікті зерттеу және медициналық тәжірибеге жаңа отандық жоғары тиімділікті «Амикоский» саңырауқұлаққа қарсы құрылғыны енгізу. (жет. профессор Бакбардина).

Нәтиже сүт сарсуларының көрмесі

ҒЗЛ-18 «Табиғатты тиiмдi  пайдалануды және қоршаған ортаны қорғау мәселелері»

 Атқаратын ғылыми жұмыстар:

1) «Өңдеуден бағалы өнімдер шығуын жоғарлату мақсатпен Орталық Қазақстан көмірлерінің заттарын түрлендірудің физика — химиялық негіздері». Ғылыми жетекші – ҚР ҰҒА академигі А.М. Газалиев; мерзімі 1.02.2015 – 20.11.2017 ж.

2) «Микротолқынды активацияда шарттарда өнеркәсіптік қажетті композит материалдардың өндірістер инновациялық технологиялардың әзірлеу». Ғылыми жетекші – х.ғ.д., доцент Хрусталев Д.П.; мерзімі 1.02.2015 – 20.11.2017 ж.

3) «Жергілікті техногенді қалдықтар негізде наноструктурлық пеностеклокристаллдық жылуды оқшаулайтын материалдар алудың физика – химиялық негіздері». Ғылыми жетекші — т.ғ.д., проф, Нугужинов Ж.С., жауапты атқарушы – Федорченко В.И.; мерзімі 1.02.2015 – 20.11.2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Без рубрики