Ғылыми еңбектері


 

№ № Атауы Жұмыс сипаттамасы Шығыстық мәліметтер Бет көлемі Авторлары
1. Рекуперативті режимдегі тиристорлы электрокөтермедегі якорлы тізбектің жалпы индуктивтілік шаманың әсері. Баспалық.    (мақала) Ғылыми-аналитикалық және өңдірістік журнал. 3 шығарылым. — Мәскеу: Жаңа технологиялар, 2011. — Б. 9-13 2 Эм Г.А.
2. Қарағанды көмір бассейндегі шахталық көтергіш машиналарды қолдану проблемалары мен қазіргі кездегі жағдайы. Баспалық.     (мақала) «Тау құрал-жабдықтары мен электромеханика» атты ғылыми-аналитикалық пен өңдірістік журналы. 6 шығарылым, 2011 — «Жаңа технологиялар» баспасы — Б.26-29 4 Югай В.В.
Без рубрики