Ғылыми еңбектері


ТІЗІМ

НИЗАМЕТДИНОВ ФАРИТ КАМАЛОВИЧАТІҢ  2009-2011жж негізгі ғылыми және әдістемелік еңбектері

№№ Атауы Басылған немесе  құқықтық басылым Баспасөз, журнал (атауы, нөмірі, жылы) немесе автоматты түріндегі мәліметтер Басылған беттер саны Соавтордың жөні
1 2 3 4 5 6
1 Өту және тазалаушы кенжарларының уақытша интервалдарын байланыстырушы қызбаның қиыстырушы жағдайы (мақала) басылым Materiály VI mezinárodní vêdecko – praktická konference “Efektivní nástroje moderních vêd – 2010”. –Díl 22. Technické vêdy. Matematika. Výstavba a architektura: Praha. Publishing House “Education and Science”. 2010 с.27-29 Элиманов К.К.Долгоносов В.Н.
2 Нұрқазған кенорынның физико-механикалық құрамын зерттеу басылым Образование и наука XXI века, 2010 –София. С.20-22 Капасова А.З.
3 Probleme und Perspektiven  der Verwendung der Globalen  Position Systems auf der Tagebau in Kasachstan басылым Energiewirtschaft im Ost und Mitteleuropa  Zittau/Goerlitz  2010. Мозер Д.В.Толеубекова Ж.З.
4 Жер астындағы өңдеу кезіндегі геомеханикалық қиылыстырушы қауыпты диформацияланған зоналардың параметрлері басылым «Проблемы экологии в современном мире в свете учения В.И.Вернадского». Материалы международной конференции 3-4.06.2010. Том 2. МОН РФ. Тамбов. 2010. С.188-191 С.188-191 Сәбденбекұлы Ө.Жунусова Г.Е.

Нагибин А.А.

5 Қоршалған дамбалар және бос үйінділердің тұрақтылығын есептеу басылым Материалы VI Международной научно-практической конференции «Dynamika naykawych badac-2010» Volume 10. Techniczne nayki. Nowoczesne informacyjne technologie. Matematyka. Fizyczna kultura I sport. – Przemyśl: Nayka i studia, 2010. с.46-49. Бесимбаева О.Г.,Долгоносов В.Н.,

Долгоносова Е.В.

6 XXI ғасыр кірісіндегі ҚарМТУ Кафедра маршейдерлік іс және геодезии кафедрасы басылым Состояние и перспективы развития маркшейдерского дела: Материалы Международной научно-практической конференции, 8-10 ноября 2010.-Екатеринбург: УГГУ, 2011.-260с. с.5-10
7 Әлсіз негіздеріндегі шексіз кернеулерінің жағдауларының тұрақтылығын аналитикалық әдіспен есептеу басылым Горный журнал «Известие вузов» №2. 2011.- с.57-64 с.57-64 Долгоносов В.Н.Ожигин С.Г.
Без рубрики