Тыңдаушылардың қабылдауының шарттары


Тыңдаушылардың қабылдауының шарттары

Тыңдаушыларының үйренуi (қосымша 1 және 2) бағалы ұсыныстардың есепке алуы бар мәлiмдемесi бойынша келiсiм шарттарының заключеииясы ақылы негiзiнде жолымен бiлiм саласындағы қызметке ұйымдасады.Келiсiм шартының ортақ сомасының төлеуiн түсудi моменттен өндiрiстiң БАИ тыңдаушыларының санға мамандарының алуы. Көрсетуiн мерзiм бiлiм саласындағы қызмет хатпен хабарлайды. БАИ тыңдаушыларға, ойдағыдай өткен курстер, қойылған үлгiнiң докуметi шығып тұрады — сертификат. Мәлiмдемелер және шарт жасасу түсу барысында оқу жоспар және тыңдаушылар үшiн курстер және жұмыстардың ұйым өткiзiлетiн бағдарламалар өңдеу бойынша негiздi кафедралары бар бiрлескен жұмыс жүргiзiледi. БАИ дәрiгерлер, ғылым кандидаты және профессорлар, бастаушы доценттер, сонымен бiрге белгiлi өндiрiс мамандар және кәсiпкерлiк оқытушылардың высоквалифированныхтың курстердiң жүргiзуi үшiн инновациялық технологиялар, өздiгiнен оқыту әдiстердi оқу барысында қолдануға және тартуға iшiнен ерекше көңiл бөледi. БАИ мамандығын жетiлдiруiнiң 2006-2010 оқу жылдарында 85 бағыттар бойынша өндiрiс мамандар және кәсiпкерлiк 1071 тыңдаушылар iшiнен өттi.Мамандардың қайта даярлау және мамандығын жетiлдiруi БАИ (қосымша 3 және 4) 193 бағыттан астам университеттiң барлық шығаратын кафедраларының мамандықтарына сәйкес бойынша жүргiзiледi, соның iшiнде курстер бойынша: Қауiпсiздiк және еңбектi қорғау Өнеркәсiптiк қауiпсiздiк Жарылыс жұмыстардың жүргiзуiнiң ережелерi Жарылыстың тау жыныстарының қиратуы Дәнекерлегiш өндiрiсiнiң технологиясы Ғимарат және имараттарды күйге техникалық қадағалауды ұйым және өткiзу Материалдар және жабдықтың сертификациясы тағы басқалар, (40 және 80 сағат) 1 және 2 аптаның үйренуiн мерзiммен Өндiрiс мамандар және кәсiпкерлiк, БАИ үшiн қатар бiлiм саласындағы қызмет тағы басқа ЖООларды унивеситетаның оқытушылардың педагогикалық ұстасының жоғарылатуы бойынша жұмысты тiптi БАИ де орынданы дайды, соның iшiнде инновациялық технологиялар және үйренудiң халықаралық стандарттарын оқу барысына енгiзу бойынша.
Осы мақсаттарда төменгі мамандықтар бойынша семинарлар, тренингтер, мамандықты жоғарылату курстары және ППС үшін сынақ істері жүргiзiледi:
Компьютер сауаттылығы
Мультимедиа құралдары
Дистанциялық оқыту
Электрондық құжаттар, оқулықтар шығару
Электрондық құжат айналымы
және университеттiң 61 мамандықтан астам кафедралары (4-шi қосымша)

Без рубрики