Умкдп тiзiм


Умкдп тiзiм

Пән Мамандық, оқу жоспары (жылын, курсты және семестрді  көрсету) Дайындағандар
1 2 3
  1. Жалпы өлшеу теориясы

(қаз, орыс.)

ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Гейдан И.А., Ерахтина И.И.

Бийжанов С.К.

2. Стандарттау (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Жетесова Г.С.

Жунусова А.Ш.

Бийжанов С.К.

3. Сертификаттау (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Жетесова Г.С.

Жунусова А.Ш., Бийжанов С.К.

4. Квалиметрия (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Жетесова Г.С.

Жунусова А.Ш., Ерахтина И.И.

5. СМЖ (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Швоев В.Ф.,

Жаркевич О.М.,Бийжанов С.К.

6. Сапаны басқарудың статистикалық әдісі (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Жетесова Г.С., Жаркевич О.М.
7. Деректер базасы және экспертті жүйелер (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Жаркевич О.М., Матешов А.К.
8. Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Жетесова Г.С.

Жаркевич О.М., Бийжанов С.К.

9. Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Муравьев О.П.,

Бийжанов С.К.

10. Өндіріс технологиясы (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Сихимбаев М.Р.
11. Сервисті қызметтер технологиясы (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Байжабагинов Г.А.
12. Өлшеу және бақылау әдістері мен құралдары (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Ерахтина И.И.,

Бийжанов С.К.

13. Өндірісті конструкторлық-технологиялық қамтамасыз ету (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Макеев В.Ф.,

Бузауова Т.М.

14. Өлшеу эксперименттерін жоспарлау (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Гейдан И.А.,

Бийжанов С.К.

15. Техникалық объектілерді жүйелі талдау және диагностикалау (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Муравьев О.П.,

Бийжанов С.К.

16. Стандарттау, метрология және сертификаттаудағы ақпараттық технологиялар (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Матешов А.К.

Тида О.В.

17. Өзара ауыстырымдылық негіздері  (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Жетесова Г.С.

Жунусова А.Ш., Бузауова Т.М.

18. Халықаралық стандарттау және сертификаттау (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Сихимбаев М.Р.
19. Кедендік бақылау және тексеру (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Байжабагинова Г.А.
20. Стандарттарды дайындау технологиясы (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Жунусова А.Ш.

Гейдан И.А.

21. Сертификаттау және ИЛ бойынша органдарды аккредитациялау (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Гейдан И.А.
22. Сапа жүйесін сертификаттау (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Швоев В.Ф.
23. Өзара ауыстырымдылық негіздері (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В071200 «Машина жасау» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Жетесова Г.С.

Жунусова А.Ш.

24. Машиналық графика (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В071200 «Машина жасау» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Боярский В.Г., Зложинская А.В.
25. Машина жасаудағы ақпараттық технологиялар (қаз, орыс) ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК, 5В071200 «Машина жасау» мамандығы бойынша СДОИ үшін қосымша оқу қуралы Тида О.В.,

Матешов А.К.

26. Кесу теориясы (қаз, орыс) «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Боярский В.Г.,

Зложинская А.В., Уалиев Д.Ш.

27. Өндірісті технологиялық дайындау (қаз, орыс) «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Швоев В.Ф., Уалиев Д.Ш.
28. Кесу құралы (қаз, орыс) «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Боярский В.Г., Бузауова Т.М.
29. Математикалық моделдеу (қаз, орыс) «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Тида О.В., Сихимбаев М.Р.
30. МКБ (қаз, орыс) «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Мухамедьяров Д.З.,

Никонова Т.Ю.

31. АЖЖ негіздері (қаз, орыс) «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Швоев В.Ф., Матешов А.К.
32. Основы конструирования приспособлений (қаз, орыс) «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Боярский В.Г., Шеров К.Т.
33. Дайындамаларды жобалау және өндіру (қаз, орыс) «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Макеев В.Ф., Бузауова Т.М.
34. МТ негіздері (қаз, орыс) «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Макеев В.Ф.,

Шеров К.Т.

35. Механикалық құрастыру цехтарын жобалау негіздері(қаз, орыс) «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С., Шеров К.Т.
36. Өндіріс технологиясы (қаз, орыс) «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Муравьев О.П., Шеров К.Т.
37. Автоматика негіздері және АПП (қаз, орыс) «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С., Шеров К.Т.
38. ӨП АЖЖ (қаз, орыс) «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Швоев В.Ф.,

Уалиев Д.Ш.

39. Ғылыми қызметтің әдістемелік негіздері (қаз, орыс) «Машина жасау» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
40. Эксперимент нәтижелерін жоспарлау және өңдеу (қаз, орыс) «Машина жасау» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
41. Машина жасау кәсіпорындарының сапа менеджменті жүйесі (қаз, орыс) «Машина жасау» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
42. Өңдеудің прогрессивті әдістері (қаз, орыс) «Машина жасау» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
43. Өндіріс бұйымдарын компьютерлік үлгілеу (қаз, орыс) «Машина жасау» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
44. Машина жасауда тетіктерді нығайту (қаз, орыс) «Машина жасау» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
45. Машина жасаудың дамуының заманауи аспектілері (қаз, орыс) «Машина жасау» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
46 Иновациялық қызмет ғылыми-зерттеулер және иновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау (қаз, орыс) «Машина жасау» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
47. Иновациялық қызмет ғылыми-зерттеулер және иновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау (қаз, орыс) «Машина жасау» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
48. Машина жасаудағы квалиметрия (қаз, орыс) (қаз, орыс) «Машина жасау» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
49. Ғылыми қызметтің әдістемелік негіздері (қаз, орыс) «Машина жасау» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
50. Материалдарды стандарттау және сертификаттау негіздері (қаз, орыс) «Машина жасау» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
51. Эксперимент нәтижелерін жоспарлау және өңдеу (қаз, орыс) «Машина жасау» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
52. Экология және қоршаған ортаны қорғау (қаз, орыс) «Машина жасау» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
53. Өңдеудің прогрессивті әдістері (қаз, орыс) «Машина жасау» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
54. Машина жасау кәсіпорындарының сапа менеджменті жүйесі (қаз, орыс) «Машина жасау» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
55. Өндіріс бұйымдарын компьютерлік үлгілеу (қаз, орыс) «Машина жасау» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
56. Машина жасаудың дамуының заманауи аспектілері (қаз, орыс) «Машина жасау» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
57. Машина жасауда тетіктерді нығайту (қаз, орыс) «Машина жасау» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
58. Иновациялық қызмет ғылыми-зерттеулер және иновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау (қаз, орыс) «Машина жасау» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
59. Машина жасаудағы басқару жүйелері (қаз, орыс) «Машина жасау» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
60. Машина жасаудағы квалиметрия (қаз, орыс) «Машина жасау» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
61. Ғылыми қызметтің методологиялық негіздері

(қаз, орыс)

6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
62. Эксперимент нәтижелерін жоспарлау және өңдеу (қаз, орыс) 6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
63. Өлщеу құралдарының методологиялық сипаттамасын бағалау әдістері (қаз, орыс) 6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
64.Ішкі және сыртқы  аудит

(қаз, орыс)

6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
65. Заманауи заң шығарушы метрология және техникалық реттеу

(қаз, орыс)

6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
66. Интеллектуалды меншікті қорғау (қаз, орыс) 6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
67 Сапа менеджментінің экономикасы

(қаз, орыс)

6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
68. Стандарттау, метрология және сертификаттаудың дамуының қазіргі заманғы аспектілері (қаз, орыс) 6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
69. Ғылыми зерттеулер мен инновациялық қызметті ұйымдастыру және (қаз, орыс) 6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
70. Стандарттау, метрология және сертификаттау жүйесі

(қаз, орыс)

6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
71. Сапа менеджменті жүйесі

(қаз, орыс)

6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, 5В071200 ОП ОӘК Жетесова Г.С.
72. Ғылыми қызметтің методологиялық негіздері

(қаз, орыс)

6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
73. Эксперимент нәтижелерін жоспарлау және өңдеу (қаз, орыс) 6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
74. Өлщеу құралдарының методологиялық сипаттамасын бағалау әдістері (қаз, орыс) 6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
75.Ішкі және сыртқы  аудит

(қаз, орыс)

6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
76. Заманауи заң шығарушы метрология және техникалық реттеу

(қаз, орыс)

6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
77. Интеллектуалды меншікті қорғау (қаз, орыс) 6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
78. Метрологияда анықталмағандық теориясын қолдану (қаз, орыс) 6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
79. Өнім сапасын бағалау (қаз, орыс) 6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
80 Сапа менеджментінің экономикасы

(қаз, орыс)

6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
81. Стандарттау, метрология және сертификаттаудың дамуының қазіргі заманғы аспектілері (қаз, орыс) 6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
82. Ғылыми зерттеулер мен инновациялық қызметті ұйымдастыру және (қаз, орыс) 6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
83. Стандарттау, метрология және сертификаттау жүйесі

(қаз, орыс)

6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
84. Сапа менеджменті жүйесі

(қаз, орыс)

6М073200 «Стандарттау, сертификаттау (салалар бойынша)» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
85. Ғылыми қызметтің методологиялық негіздері

(қаз, орыс)

6М075000 — «Метрология» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
86. Эксперимент нәтижелерін жоспарлау және өңдеу (қаз, орыс) 6М075000 — «Метрология» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
87. Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамасын бағалу әдістері (қаз, орыс) 6М075000 — «Метрология» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
88. Интеллектуалды меншікті қорғау (қаз, орыс) 6М075000 — «Метрология» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
89. Метрологияда анықталмағандық теориясын қолдану (қаз, орыс) 6М075000 — «Метрология» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
90. Өнім сапасын бағалау (қаз, орыс) 6М075000 — «Метрология» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
91. Метрологиядағы квалиметрия

(қаз, орыс)

6М075000 — «Метрология» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
92. Заң шығарушы метрология және техникалық реттеу

(қаз, орыс)

6М075000 — «Метрология» 1,5 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
93. Сапа менеджментінің экономикасы

(қаз, орыс)

6М075000 — «Метрология» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
94. Ғылыми қызметтің методологиялық негіздері

(қаз, орыс)

6М075000 — «Метрология» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
95. Эксперимент нәтижелерін жоспарлау және өңдеу (қаз, орыс) 6М075000 — «Метрология» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
96. Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамасын бағалу әдістері (қаз, орыс) 6М075000 — «Метрология» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
97. Интеллектуалды меншікті қорғау (қаз, орыс) 6М075000 — «Метрология» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
98. Метрологияда анықталмағандық теориясын қолдану (қаз, орыс) 6М075000 — «Метрология» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
99. Өнім сапасын бағалау (қаз, орыс) 6М075000 — «Метрология» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
100. Метрологиядағы квалиметрия

(қаз, орыс)

6М075000 — «Метрология» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
101.Заң шығарушы метрология және техникалық реттеу (қаз, орыс) 6М075000 — «Метрология» 2 жыл мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
102. CAD/CAM технологиясын қолдану арқылы өндіріс процестерін автоматтандыру (қаз, орыс) PhD 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
103. Өңдеудің прогрессивті  әдістері (қаз, орыс) PhD 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
104. Математикалық моделдеу негізінде машинажасау объектілерінің сенімділігін және беріктігін бағалау (қаз, орыс) PhD 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
105. Өндірісті технологиялық дайындау мәселелерін автоматтандыру (қаз, орыс) PhD 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
106. Машина жасау өндірісінің заманауи жабдықтары және станоктары (қаз, орыс) PhD 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
107. Жабын жасауға қазіргі заман әдістерін қолдану (қаз, орыс) PhD 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
108. Инновациялық технологиялардың негізгі методологиясы (қаз, орыс) PhD 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
109. Жобаның технико-экономикалық функцияларын негіздеу (қаз, орыс) PhD 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
110. Машина жасаудағы мәселелерді шешекен  шешкен кездегі  автоматтандырылған жобалау жүйелері (қаз, орыс) PhD 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
111. Машинажасаудағы динамикалық процестерді зерттеудің математикалық негіздері

(қаз, орыс)

PhD 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
112. Қазіргі машина жасау өндірісін автоматтық басқару жүйелері

(қаз, орыс)

PhD 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
113. Бенчмаркинг әдісі

(қаз, орыс)

PhD 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
114. Конструкторлық-жобалық жұмыстардың шешімдерін болжау

(қаз, орыс)

PhD 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
115. Конструкторлық және технологиялық жабдықтардың мәселелерін автоматтандыру

(қаз, орыс)

PhD 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
116. Механикалық өңдеудің технологиялық процестерінің автоматтандырылған жобалау және компьютерлік модельдеу жүйелері

(қаз, орыс)

PhD 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
117 Технологиялық

жабдықтардың жобалауы, модельдеуі, рационализациясы, құжаттандыруы және көзбен шолу (қаз, орыс)

PhD 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
118. Машинажасауды дамытудың қазіргі заманғы аспектілері

(қаз, орыс)

PhD 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
119. CAD/CAM технологиясын қолдану арқылы өндіріс процестерін автоматтандыру (қаз, орыс) Ds 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
120. Өңдеудің прогрессивті  әдістері (қаз, орыс) Ds 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
121. Математикалық моделдеу негізінде машинажасау объектілерінің сенімділігін және беріктігін бағалау (қаз, орыс) Ds 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
122. Өндірісті технологиялық дайындау мәселелерін автоматтандыру (қаз, орыс) Ds 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
123. Машина жасау өндірісінің заманауи жабдықтары және станоктары (қаз, орыс) Ds 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
124. Жабын жасауға қазіргі заман әдістерін қолдану (қаз, орыс) Ds 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
125. Инновациялық технологиялардың негізгі методологиясы (қаз, орыс) Ds 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
126. Жобаның технико-экономикалық функцияларын негіздеу (қаз, орыс) Ds 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
127. Машина жасаудағы мәселелерді шешекен  шешкен кездегі  автоматтандырылған жобалау жүйелері (қаз, орыс) Ds 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
128. Машинажасаудағы динамикалық процестерді зерттеудің математикалық негіздері

(қаз, орыс)

Ds 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
129. Қазіргі машина жасау өндірісін автоматтық басқару жүйелері

(қаз, орыс)

Ds 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
130. Бенчмаркинг әдісі

(қаз, орыс)

Ds 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
131. Конструкторлық-жобалық жұмыстардың шешімдерін болжау

(қаз, орыс)

Ds 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
132. Конструкторлық және технологиялық жабдықтардың мәселелерін автоматтандыру

(қаз, орыс)

Ds 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
133. Механикалық өңдеудің технологиялық процестерінің автоматтандырылған жобалау және компьютерлік модельдеу жүйелері

(қаз, орыс)

Ds 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
134. Технологиялық жабдықтардың жобалауы, модельдеуі, рационализациясы, құжаттандыруы және көзбен шолу (қаз, орыс) Ds 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
135. Машинажасауды дамытудың қазіргі заманғы аспектілері

(қаз, орыс)

Ds 6D071200 — «Машина жасау» мамандығы үшін ОЖҚ, Силлабус, ОП ОӘК Жетесова Г.С.
Без рубрики