Уақыт талаптарына сәйкес


Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің оқу процесіне заманауи цифрлық технологиялар мен цифрлық жабдықтарды енгізудің катализаторлары жетекші трансұлттық корпорациялардың қатысуымен әлемдік деңгейдегі технологиялық және бағдарламалық кешендермен жарақтандырылған инженерлік құзыреттілік орталықтары, сондай-ақ шығарушы кафедралар іске асыратын жаңа білім беру бағдарламалары болып табылады.

Мәселен, мысалы, «Маркшейдерлік іс және геодезия» кафедрасында «Цифрлық аэрофототүсірілім», «Жерді қашықтықтан зондтау» жаңа білім беру бағдарламалары бойынша ENVI+IDL лицензиялық бағдарламалау кешені (екі компьютерлік класқа 25 мерзімсіз лицензия) цифрлық топографиялық карталар мен жоспарлар құру, жер бетінің жылжуын анықтау, ғарыш кеңістігін өңдеу жөніндегі мәселелерді шешу үшін пайдаланылады.

ENVI + IDL бағдарламалық кешені — бұл кескінді өңдеу және талдау үшін бағдарламалық қамтамасыз етудің салалық стандарты. Оны кескін талдаушылары, геоақпараттық жүйелер мамандары және ғалымдар геокеңістіктік кескіндерден уақтылы, сенімді және дәл ақпарат алу үшін пайдаланады.

Бірегей бағдарламалық қамтамасыз ету аталған білім беру бағдарламалары бойынша жоғары деңгейде зертханалық және практикалық сабақтарды өткізу кезінде оқу процесін қамтамасыз етуге және бәсекеге қабілетті мамандар даярлауға мүмкіндік береді.

Без рубрики