ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!


Қасымжанова    Айдана   Дөненбайқызын 8D07102 – «Көлік, көлік техникасы және технологиялар» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алуымен құттықтаймыз.

Без рубрики