ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!


Александров Антон Юрьевичті

Қарағанды ​​техникалық университетіндегі «Тау-кен ісі»  диссертациялық кеңесінің отырысында философия PhD докторы дәрежесін алу үшін  6D070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша диссертацияны сәтті қорғауымен құттықтаймыз!

Ғылыми кеңесшілері: 

   Дрижд Николай Александрович — т.ғ.д., «Пайдалы қазбалар кен орындарын игеру» кафедрасының профессоры, ҚарТУ.

   Хайдина Мария Павловна — т.ғ.к.,доцент «Газ және газ конденсатты кен орындарын игеру және пайдалану» М.Губкин атындағы Мұнай және газ  РМУ (ҒЗУ), (Мәскеу қ, Ресей).

Без рубрики