ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!


Смакова Нургуль Сериковнаны

Қарағанды ​​техникалық университетіндегі «Машинажасау» диссертациялық кеңесінің отырысында философия (PhD) докторы дәрежесін алу үшін 6D071200 – «Машинажасау» мамандығы бойынша диссертацияны сәтті қорғауымен құттықтаймыз!

Ғылыми кеңесшілері: 

  Смирнов Юрий Михайлович — т.ғ.д., Қарағанды техникалық университетінің «Физика» кафедрасының профессоры.

  Шеров Карибек Тагаевич – т.ғ.д., С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің «Технологиялық жабдықтар және машиналар» кафедрасының профессоры.

  Ураимов Мамасабыр – т.ғ.д., профессор, Қырғызыстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының «Машинатану институты» тәжірибеханасының меңгерушісі, ҚР ҰҒА мүше-корр. (Бішкек).

Без рубрики