Типтік оқу бағдарламасы


5В073100 – Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

5В070700 – Тау-кен ісі

5B071200 – Машина жасау

5В100100 – Өрт қауіпсіздігі

5В071600 – Прибор жасау

5В073200 – Стандарттау, сертификаттау және метрология

(салалар бойынша)

5В072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша)

Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері

Без рубрики