Тесты СМ-1


«ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ 1» ПӘНІ БОЙЫНША

ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

 

 1. Цементті бетонның қатаю әрекеті

А) толтырғыштар арасындағы әрекетіне байланысты;

В) байланыстырғыштар мен толтырғыштар арасындағы әрекетіне байланысты;

С) кептіруге байланысты;

 1. D) минералды қоспа мен толтырғыштардың сумен әрекетіне байланысты;

Е) цементті тасты толтырғыштарды біріктіру әрекетіне байланысты.

 1. Құрылыс материалының қабілеттілігін механикалық қасиет сипаттайды:

А) физикалық процестерінің қатынасы немесе оның құрамын сипаттау;

 1. B) сыртқы күш әсерінен деформацияға немесе бұзылуға қарсыласу;
 2. C) заттың химиялық әсерінен ауысу, жанасқан күйде;
 3. D) ионды сәулелену әсерінен өткенде өзінің құрылымын сақтау;
 4. E) ортаның даттануға қарсыласу.
 5. Аязға төзімділік материалдың келесі қабілеттілігімен анықталады:

А) материал өзінің беріктігі мен салмағын сақтап, қаныққан су күйінде ерітіп және қатырып кезекпен ауыстыру циклына шыдау;

 1. B) кері температура әсеріне қарсыласу;
 2. C) жылу мен суық кезеңінің ауысуына шыдау;
 3. D) Қиыр Солтүстікте жұмысы кезінде бұзылмау;
 4. E) аязды күндерде бөлменің температурасын төмендетпеу.
 5. Бетон маркасы қалай анықталады:

А) Роквелль әдісімен;

В) майыстыру мен сығу беріктігінің шегінен;

С) техникалық вискозиметр;

 1. D) стандартты конус;

Е) Бринелль әдісімен.

 1. 5. Бетонның беріктігі неге байланысты:

А) цементтің беріктігі,толтырғыш түрі мен шығынына;

В) толтырғыш ірілігіне, суға, цемент шығынына;

С) толтырғыш сапасына, цементті-су қатынасына, цемент белсенділігіне;

 1. D) цементтің және судың мөлшері, ірі толтырғышқа;

Е) цементтің және судың мөлшері, майда толтырғышқа.

 1. Тау жыныстары жіктеледі:

А) магмалық, ағынды, цементтелген;

 1. B) атқылаған, сынықты, химиялық тұнба;
 2. C) магмалық, тұнбалы, метаморфты;
 3. D) атқылаған, вулканды тұнбалар, органогенді;

Е) магмалық, ағынды, түрі өзгерген.

 1. Монолитті темірбетонның құрама темірбетоннан айырмашылығы:

А) сәулеттiк формалар мен конструктивтiк шешiмдердiң әр түрлiлiгi;

В) құрылыс алаңында аяқталған объектіні салуға мүмкіндік беретін, зауыттық бұйымдардың әр түрлі жиынтығымен;

С) цемент, құм, қиыршық тас және судан жасалған бұйымдарды қалыптау;

D ) монолитті бетоны бар құрама темiрбетон элементтердiң тiркесiмен;

Е ) ғимараттардың бөлшектерін iрiктеп жинақтап зауытта дайындау.

 1. 8. Бетонның коррозиясы ненің әсерінен болады:

А) толтырғыштың;

В) цементті тастың;

С) арматураның;

 1. D) ірі және майда толтырғыштың үйкелісімен;

Е) толтырғыш пен цементті тастың.

 1. 9. Керамикалық бұйымдарды дайындау үшін қандай шикізатты қолданады:

А) саз;

В) құм және суглинок;

С) кварцты құм;

 1. D) құж және саз;

Е) тау жыныстарын ұнтақтау.

 1. 10. Кірпіштің аязға төзімділік маркасы:

А) F 0,5…F0,465

В) F 5… F100

С) F 50 …F 1000

 1. D) F 15…F50

Е) F 300…F600

 1. 11. Жасанды кеуекті толтырғыштардың түрлері:

А) күйген, ұнтақталған, балқыған;

В) гранитті, әкті, мәрмәр;

С) кварцты, базальтты, габбро;

 1. D) аглопорит, керамзит;

Е) сүр және түсті.

 1. Кірпішті өндіргенде қандпай әдісті қолданады:

А) пластикалық қалыптау және құйма (литья);

В) құйма және жартылай құрғақ престеу;

С) жартылай құрғақ престеу және пластикалық қалыптау;

 1. D) құрғақ престеу және құйма (литья);

Е) құйма және ылғалды қалыптау (формования).

 1. Гидротехникалық бетонның маркасын қанша тәуліктен кейін анықтайды:

А) 90 тәулік;

В) 1 тәулік;

С) 3 тәулік;

 1. D) 28 тәулік;

Е) 180 тәулік.

 1. 14. Құрылыс ерітіндісі — ол тас материалының қатаюынан алынған құрамында:

А) байланыстырғыш заттар, су, ірі толтырғыш және қоспадан тұратын дұрыс қалыптанған ерітінді;

В) байланыстырғыш заттар, су, майда толтырғыш және қоспадан тұратын дұрыс қалыптанған ерітінді;

С) полимер, су, ірі толтырғыш және қоспадан тұратын дұрыс қалыптанған ерітінді;

 1. D) кварцты құм + ауалық әк + су

Е) кварцты құм + сұйық шыны (силикатты шыны).

 1. 15. При пластическом способе формования при производстве керамических изделий применяют
 2. ленталы пресс;
 3. білікті пресс;
 4. гидравликалық пресс;
 5. швеллерлі пресс;
 6. E) барабанды пресс;
 7. 16. Құйма (литые) тасты бұйымдарды неден дайындайды:

А) бетонды араласпа (смесь) және толтырғыштан;

В) шыны балқымасы және саздан;

С) құжды немесе тау жынысының балқымасынан;

 1. D) гипс және ангидрит;

Е) мәрмәр.

 1. 17. Портландцементті неден алады:

А) компоненттерді бірқалыпты күйге дейін араластыру;

 1. B) үгітілген ұнтақты шихтаны гипсті байланыстырғыш пен қоспамен араластыру;
 2. C) пластификаторларды қосып компоненттерді үгіту;
 3. D) белгілі бір фракцияға дейін конмпоненттерді үгіту;
 4. E) гипсті тас ұнтағына клинкерді қоспасымен үгіту;
 5. 18. Асбест деген – ол:

А) жер қабатында пайда болатын жіңішкеталшықты минерал

В) минералды балқымадан жасалған жасанды талшықтар

С) полимерлі талшықтардың типі

 1. D) металды фибраның түрі

Е) шыныкристалды талшықтар.

 1. 19. Жылуоңашалағыш бұйымдарды өндіргенде органикалық заттарды жандыруды енгізу әдісі қолданылады:

А) асбест;

В) гипс;

С) бетон;

 1. D) керамика;

Е) шыны.

 1. 20. Ағаш бұйымдардың отқа төзімділігін жоғарылатуының әдiстерi:

А) кептіру;

В) антипиренмен сіңіру;

С) антисептиктеу;

 1. D) ацетильдеу;

Е) фосфаттау.

 1. 21. Цементтің ұстамдылық мерзіміне қандай қасиет әсер етеді: Какое свойство цемента оказывает влияние на сроки схватывания

А) тығыздық;

В) орташа тығыздық;

С) гигроскопия;

 1. D) үгіту ұнтақтылығы;

Е) беріктігі.

 1. Бетон байланыстырғыш түріне қарай қалай жіктеледі:

А) перлитті, құжды;

В) цементті, силикатты, гипсті, арнайы;

С) жолдарға арналған бетон, отқа төзімді бетон;

 1. D) пенобетон, газобетон

Е) ауыр, жеңіл бетон.

 1. Адгезиясы мен когезиялары желiмделетiн жоғарғы материалдар сипаттайтын, әр түрлi тұтқыр, қабыршақ, ұнтақтар және тағы басқа материалдарды қалай атаймыз:

А) пигментті;

В) толтырғыштар;

С) ерiткiштер;

 1. D) желiмдер;

Е) ерiткiштер.

 1. Бетонның қату жылдамдығын қамтамасыз ететін:

А) ылғалды жылумен өндеу, химиялық қоспаны қосу;

В) тығыздау, кептіру;

С) дірілдету, күйдіру;

 1. D) гидрофобизатор енгізу, жылуоңашалағыш заттардан қорғау;

Е) пластификаторлар енгізу, гидроизоляция.

 1. Монолитті деп темірбетон конструкциялары:

А) тікелей құрылыс алаңында жасалатындар;

В) бетон мен арматураның монолитті беріктігін сипаттайтын;

С) арматурамен ерекшеленіп монолиттенген бетон;

 1. D) бетонды үзбей арматураланадырып және қалыптандыруы;

Е) монолиттігін жоғарлату үшін ерекше химиялық қоспаларын қосу.

 1. 26. Құрылыс ерітіндісінің маркасы:

А) 600…800

В) 400…600

С) 4…300

 1. D) 450…600

Е) 200…500

 1. 27. Силикатты кірпіштің құрамы:

А) кварцты құм + саз + су

В) кварцты құм + цемент + әк + су

С) кварцты құм + ауалы әк + су

 1. D) кварцты құм + сұйық (силикатты шыны)

Е) кварцты құм + ЖЭС күлі + су

 1. Бетонның орташа тығыздығы 1400 кг/м3 Бұл қаңдай бетон:

А) өте ауыр;

В) ауыр;

С) жеңіл;

 1. D) өте жеңіл;

Е) жылуаңашалағыш;

 1. Бетон қоспасының жылжымалдылығы қалай өлшенеді:

А) см;

В) м;

С) су мөлшерімен;

 1. D) уақытпен;

Е) қысыммен.

 1. Бетон дегеніміз:

А) күйдіру процесінің өнімі;

В) механикалық өндеудің өнімі;

С) табиғи материал;

 1. D) жасанды материал;

Е) синтетикалық материал.

 1. Ағаштың айырмашылық қасиеттері:

А) биологиялық тұрақтығы, тығыздығы жоғары;

В) анизатропты, жоғарғы дыбысоңашалағыштығы;

С) төмен жылуөткізгіштігі, созылу беріктігі жоғары;

 1. D) конструктивті сапасының төмен коэффициенті, қаттылығы;

Е) гигроскопиялығы, жылуөткізгіштік жоғары.

 1. Жылуоқшаулағаш ұяшық бетонды алу үшін газтүзу мақсатында қолданады

А) алюминді ұнтақ, гидролизденген жабын, перекись;

В) көмір, мылонафт;

С) әк тас; желiм мен канифоль эмульсиясын;

 1. D) асқын сутегі (перекись водорода), полимерлі ұнтақ;

Е) ағаш үгiндiлерi, жоңқасы, бұршақ.

 1. 33. Пластмасс бұйымдарының жетіспеушіліктері:

А) тозу, уландыру қабілеті;

В) жетіспеушілігі жоқ;

С) морт сынуы, түсінің өңуі;

 1. D) беріктігі төмен, қажалуы (истираемость) жоғары;

Е) ыстыққы төзімділігі, тығыздығы төмен.

 1. Сулыэмульсиялы бояудың артықшылықтары:

А) металлда коррозия болмайды;

В) жағылған беткі қабатынан түгелдей ұшып кентеді;

С) улы емес, тез кебеді;

 1. D) бояудан қабырға «демалмайды»;

Е) қандайда бір температурада сақтау.

 1. 35. Автоклав – дегеніміз:

А) химиялық реакцияны жылдамдатуға арналған аппарат;

В) бұйымдарды күйдіру;

С) беріктігін анықтау;

 1. D) бұйымдарды кептіру;

Е) бұйымдарды тығыздау.

 1. Өсімдік майлар негізінде жасалатын олифадан қандай бояу құрамдарын дайындайды:

А) майлы;

В) акрилді;

С) латексті;

 1. D) эмальді;

Е) силикатты.

37 Силикатты бетонды неден алады:

А) сұйық шыны;

В) әкті-кремнеземды байланыстырғыштан;

С) полимерден;

 1. D) портландцементтен;

Е) глиноземды цементтен.

38 Дұрыс алынған бетонды қоспада толтырғыштың шығыны:

А) 0%;

В) 2%;

С) 18%;

 1. D) 100%;

Е) 80-85%.

 1. 39. Бетонға арналған ірі толтырғыштардың өлшемі:

А) 0,14…5 мм;

В) 5…70 мм;

С) 2…50 мм;

 1. D) 10…30 мм;

Е) 0,5 …0,7 мм.

 1. 40. Саз немесе iзбеске ерiтiндiлерді жоғарылату мақсатында енгiзедi:

А) қышқылға төзімділігі (кислотостойкости);

В) беріктік пен қаттылығы;

С) аязғатөзімділігі, суғатөзімділігі;

 1. D) ыстыққытөзімділігі;

Е) ыңғайлытөселуі (удобоукладываемости) және су ұстап қалатын қабiлеттiлiгі.

 1. 41. Өте жеңіл бетонның орташа тығыздығы:

А) 500 кг/м3 аз;

В) 1800–2500 кг/м3;

С) 500–1800 кг/м3;

 1. D) 1200–1800 кг/м3;

Е) 200 кг/м3 аз.

 1. Құрылыс материалдарының қабiлеттiлiгі химиялық қасиет сипаттайтын:

А) жанасқан күйде, зат әсерінен химиялық әсеріне ауысу;

В) сыртқы күш әсерінен деформациялануға немесе бұзылуға қарсыласу;

С) характеризовать его строение или отношение к физическим процессам окружающей среды қоршаған ортаның физикалық үрдесін немесе оның құрылымын сипаттау;

 1. D) ионды сәулелердің әсерінен өзінің құрылымын сақтау;

Е) сопротивляться коррозионному воздействию среды ортаның әсерінен коррозияға қарсыласу.

 1. 43. Құмды алу үшін:

А) кремнезем

В) чернозем

С) ситалл

 1. D) шлакоситаллы

Е) магнезит

 1. 44. Қатты дененің күштің әсері жойылғаннан кейін деформацияланған түрінде қалу қасиеті қалай аталады:

А) пластикалану;

В) деформациялану;

С) ағылу; (текучестью)

 1. D) сынғыштық;

Е) қаттылық.

 1. Саз немесе iзбеске ерiтiндiлерді жоғарылату мақсатында енгiзедi:

А) қышқылға төзімділігі (кислотостойкости);

В) беріктік пен қаттылығы;

С) аязғатөзімділігі, суғатөзімділігі;

 1. D) ыстыққытөзімділігі;

Е) ыңғайлытөселуі (удобоукладываемости) және су ұстап қалатын қабiлеттiлiгі.

 1. 46. Бутты тас-бұл:

А) дұрыс емес қалыпты тасы мен плитка тасының кесектер;

 1. B) дұрыс қалыпты блогы;
 2. C) тегістелген тақта беті;
 3. D) дөңгелек қалыпты кесек;
 4. E) бортты тас.
 5. Бейорганикалық жылуоңашалағыш материалды белгіленіз:

А) газдыбетон, минералды мақта, көбікті шыны;

В) фибролит, арболит;

С) АЖП, миапора;

 1. D) поропласт; соломит;

Е) диатомит, пенопласт.

 1. Жылуоқшаулағаш ұяшық бетонды алу үшін газтүзу мақсатында қолданады

А) алюминді ұнтақ, гидролизденген жабын

В) көмір, мылонафт

С) әк тас; желiм мен канифоль эмульсиясын

 1. D) асқын сутегі (перекись водорода), полимерлі ұнтақ

Е) ағаш үгiндiлерi, жоңқасы.

 1. Бетонның аязға төзімділік маркасы:

А) F0,1…0,5;

В) F25…1000;

С) F300…600;

 1. D) F1000…3000;

Е) F10…35.

 1. 50. Саздан қандай кірпіш алады:

А) керамикалық;

В) силикатты;

С) бетонды;

 1. D) клинкерлі;

Е) фибролитті.

 1. Глазурь керамикаға қандай мақсатпен жағылады:

А) суөткізгіштікті, әшекейлеуді ұлғайтады;

 1. B) тығыздықты үлкейтеді;
 2. C) бұйымды бояу;
 3. D) иілімділік береді;
 4. E) отыруды ұлғайтады.
 5. Ангоб – керамикалық бұйымдарда не үшін қолданамыз:

А) бетті жылтырату үшін;

В) бетті тығыздату үшін;

С) беріктігін жоғарлату үшін;

 1. D) аязға төзімділігін жоғарлату;

Е) бетті кедірлеу үшін.

 1. Кірпіштің маркасы М 100. Бұл:

А) температура;

В) күш;

С) қысу беріктігі;

 1. D) салмағы;

Е) өлшемі.

 1. Автоклав – дегеніміз:

А) химиялық реакцияны жылдамдатуға арналған аппарат;

В) бұйымдарды күйдіру;

С) беріктігін анықтау;

 1. D) бұйымдарды кептіру;

Е) бұйымдарды тығыздау.

 1. Бетон қоспасының жылжымалдылық дәрежесі бойынша

А) қатты, морт, жұмсақ;

В) жеңiл, ауыр, ерекше жеңiл;

С) қатты, иілмелі ( пластичный) және құйылмалы;

 1. D) суспензиялар, ұнтақ түрiнде, шлам;

Е) ерекше жайылатын, ағынды, созылмалы.

 1. Керамика массаларының құрамына материалдарды арықтатқыш (отощающие) мақсатпен енгізедi

A ) күйдіру мен кептіру кезінде отырудың кiшiрейтілуі

B ) күйдiру жылдамдығының ұлғаю мақсатында

C ) күйдiру жылдамдығының төмендету мақсатында

D ) саздардың ылғал өтiмдiлiгiн азайту мақсатында

E ) керамика бұйымдарындағы саздың байланысының үлкеюi

 1. Ауыр бетонның керамикалық кірпішке қарағанда жылуөткізгіштігі:

А) 0,5 есе жоғары;

В) 1,5…2 есе төмен;

С) бірдей;

 1. D) 1,5…2 есе жоғары;

Е) 3 есе төмен.

 1. 58. Гидравликалық байланыстырғышқа не жатады:

А) сұйық шыны, ангидрит;

В) гидратты әк, каустикалық доломит;

С) гидратты әк, портландцемент;

 1. D) қышқылға төзімді цемент, гипс;

Е) эстрих-гипс, ангидритті цемент.

 1. Шынының негізгі жетіспеушілік:

А) жоғарғы тығыздық;

В) жоғарғы беріктік;

С) төмен жылуөткізгіштік;

 1. D) жоғарғы жылутөзімділік.

Е) жағарғы сынғыштық.

 1. 60. Беріктігі бойынша портландцементтің маркасы:

А) 400; 600; 800; 1000

В) 300; 400; 600; 700

С) 400; 500; 550; 600

 1. D) 200; 400; 700; 1200

Е) 150; 400; 550; 750

 1. 61. Жалпақ (листовое) шыныны қалай алады:

А) базальт, кварцты құм қоспасын қыздырып;

В) кварцит, каолин, бор, саз қоспасын қыздырып;

С) саз, поташ ерітінділері;

 1. D) гипс, әк, каолин қоспасы.

Е) әктің, доломит, каолин, поташ, соды кварцты құм шикізаттар шихтасының балқымасы.

 1. Алынатын массаның дымқылдығы қалыптау әдiсiнде иілімділік шегi болуы келесідей болуы керек:

А) 18-25 %;

В) 9-11 %;

С) 40 % дейін;

 1. D) мәні болмайды

Е) 40 % жоғары.

63.Портландцементті өндіруінде не қолданады:

А) цементтык тас;

В) вулкандық өнім;

С) шөгінді тау жыныстары;

 1. D) атпалы тау жыныстары;

Е) жасанды тас материалдары.

 1. Ауыр бетон құрамына кіретін компоненттер:

А) цемент, құм, пемза, су;

В) шлактыпортландцемент, керамзит, су, құм;

С) ауалы әк, кварцты құм, гравий, су;

 1. D) портландцемент, гранитті қиыршық тас, кварцты құм, су;

Е) ангидритті цемент, қиыршық тас, кварцты құм, су.

 1. 65. Бетонның маркасы қалай анықталады:

А) Кашкаров балғасы;

В) Роквелл әдісі;

С) ультрадыбысты әдіспен;

 1. D) сығу мен қысу беріктік шегі;

Е) Бринелл әдісі.

 1. 66. Выработка листового стекла осуществляется способами

А) престеу, созу, кесу;

В) қалыптау, құю (литья), прокатты;

С) тігінен және көлденең созу, прокатты, флоат-әдіс;

 1. D) центрифугалау, үрлеу, престеу;

Е) вибропрокат, айналу, орау.

 1. 67. Тау жыныстарын желдету (вывертивание) — ол

А) аяздың әсерінен жарықтың пайда болуы;

В) тау жыныстарының жасанды жарылуы;

С) жер асты сілкінісінің әсерінен бұзылуы;

 1. D) барлық табиғи факторларының әсерінен комплексті бұзылуы;

Е) тау жыныстарын өңдеу.

 1. Шыныдан жасалған негізгі құрылыс бұйымдары:

А) блок, пакет, профилит, құбыр;

В) плитка, листы, пемза;

С) талшық, плита, күңгірт (матовый);

 1. D) түйіршік, талшық, блок;

Е) көтергіш конструкциялар.

 1. 69. Отқатөзімділік?
 2. Материалдардың ұзақ мерзімде жоғарғы температураға төтеп беру қаблілеті
 3. материалдың жануын тоқтату от көзін сөндіргеннен кейінгі әрекеті;
 4. материалдың жоғарғы температураға шыдауы;
 5. материалдың оттың әсерiнен деформацияға және қирауға қарсыласу қабiлеттi;
 6. материалдың оттың әсерiнен қирауға қарсыласу қабiлеттiлiгi.
 7. 70. Бетон қоспаның жылжымалдылығы қай прибормен анықталады:

А) вискозиметрмен;

В) Вика прибормен;

С) конус-формамен;

 1. D) СтройЦНИЛ конусымен;

Е) пикнометрмен.

 1. Ерітінділердің қайсысы арнайы ерітінділерге жатады:

А) қалайтын ерітіндіге;

В) штукатурлы;

С) тегістеу;

 1. D) тампонажды;

Е) әрлеу.

 1. Цементтің қатаю мерзімін тездететін зат:

А) калий нитраты;

В) хлорлы кальций;

С) екісулы гипс;

 1. D) көмірқышкыл кальций;

Е) кремнефторлы кальций.

 1. Ағашты шіруден сақтау үшін оны:

А) антипирендермен өңдейді

В) сілті ерітіндісін сіңіреді

С) ЫЖӨ (ылғалды жылумен өңдеу)

 1. D) антисептиктермен өңдейді;

Е) дымқылдатады.

 1. 7 Бейорганикалық байланыстырғыш заттар алу үшін, тау жыныстарын атаңыз:
 2. перлит, вермикулит;
 3. базальт, туф;
 4. диабаз, андезит;
 5. әк тас, саз;
 6. порфир, трахит.
 7. 75. Керамикалық бұйымдарды күйдіріп шығарғаннан кейінгі материалдарды атаңыз:

А) керамикалық қабырға;

В) ангоб;

С) ірленген керамика;

 1. D) керамикалық черепок;

Е) кірпіш.

 1. 76. Материалдың тығыздығы мен кеуктілігі қандай қасиетке ие болады:

А) коррозияға тұрақтылыққа;

В) беріктік, жылуөткізгіштікке;

С) термиялық, химиялық тұрақтылыққа;

 1. D) ядро сәулесінің ыдырауын өтiмдiлiгі

Е) реологиялық қасиетке.

 1. Гигроскопиялық дегеніміз — материалдың келесі қабілеттілігі:

А) дымқылды ұшыру;

 1. B) қысыммен су өткізу;
 2. C) ауадан сулы бу жұтуы;
 3. D) қатыру мен ерітудің ауыстырылуына тұрақтылық;
 4. E) жылу беру.
 5. Табиғи тас материалының қаттылығын немен анықтайды:
 6. Брадис кестесі;
 7. сырт көзбен;
 8. Моос шкаласы;
 9. Беріктік шегімен;
 10. қатыру мен ерітудің ауыстырылуына тұрақтылық.

79 Жеңіл бетондар үшін қандай толтырғыштар:

А) мәрмәр, базальт, гипс;

В) гранит, магнезит, кварцит;

С) сазды сланец, құмдық;

 1. D) пемза, туф, диатомит;

Е) диорит, сиенит, гнейс.

 1. Керамикалық кірпішті қандай әдіспен қалыптайды:

А) қысым жіберу, центрифалау;

В) экструзия, сығулар;

С) пластикалық және жартылай құрғақ қалыптау;

 1. D) құймалар, виброштамптау.

Е) құрғақ престеу, штамптау.

 1. 81. Құрылыс ерітіндісінің құрамына қыс мезгілінде тез қатайтатын қандай компоненттерді қосады:

А) сульфитті-дрожды ашытқы, суперпластификатор;

В) хлорлы кальций, поташ;

С) мылонафт, пірісірім канифольді сабын;

 1. D) сүрік пегі (древесный пек), абиетат натрий;

Е) органикалық қоспалар.

 1. 82. Құрылыс материалының физикалық құрамын сипаттау:

А) жанасқан күйде, зат әсерінен химиялық әсеріне ауысу;

 1. B) сыртқы күш әсеріне деформация немесе бұзылуға қарсыласу;
 2. C) қоршаған ортаның физикалық үрдесіне немесе оның құрылуын сипаттау;
 3. D) иондау сәулелері әсер еткенде өзінің құрылымын сақтау;
 4. E) ортаның әсері коррозияға қарсыласу;
 5. 83. Жылу өткізгіштіктің өлшем бірлігі:

А) Вт/(м·ºС);

В) %;

С) МПа;

 1. D) Дж;

Е) кВт/с;

 1. 84. Материалдың ауадан су буын сіңіру қабілетін не деп атаймыз

А) су сіңіру;

В) су өткізгіштік;

С) су тұрақтылығы;

 1. D) гигроскопиялық;

Е) гидрофильді.

 1. 85. Металлды тұсқағаздар (обой) дегеніміз:

А) қағаз негiзiндегі жұқа фольга жамылғысы;

В) түрлi түстi фотосуретi бар металдық жылтыр қағаздар;

С) тiгiлген металлдық түкпен кiлем тұсқағаздары;

D ) құрамына мақталар кiретiн металл ұнтағы бар сәндiк жамылғы,

Е ) фреск кескiндемесiнiң репродукциялары.

 1. Қай қасиет материалдың жұмсару коэффициентін сипаттайды:
 2. аязға төзімділік;
 3. сусіңіргіштік;
 4. ауағатұрақтылық;
 5. қаттылық;
 6. суғатұрақтылық.
 7. 87. Инъекция құрылыс ерiтiндiлерiн не үшiн қолданады:

А) дыбыс жұтатын сылақтар;

В) сылақтар мен судан қорғау құрылымдары;

С) алдын-ала кернелегн т/б конструкцияларын дайындау;

 1. D) фасадтық, қабырғалық панелдердi зауытта беттік өңдеуi;

Е) қабырғалар және рентген бөлмелерiнiң төбелерiнiң сылаулары.

 1. Мрз бойынша құрылыс ерітіндісінің маркасы:

А) F4… F200;

В) F10… F50;

С) F 600…800;

 1. D) F10; F 35…60;

Е) F10…F350.

 1. 89. Ренгендіқорғайтын (рентгенозащитный) ерітінділер үшін толтырғыштар:

А) ауыр баритті құм;

В) кварцты құм;

С) кеуекті борпылдақ (вспученный) құм;

 1. D) үгітілген мәрмәр, көмір және пластмасса;

Е) үгітілге құж (шлаки).

90 Жаңа қалыпталған темірбетон бұйымдарын не үшін ылғалды жылумен өңдейді:

А) бетонның қатуын жылдамдату;

В) бетонның тығыздығын азайту;

С) бетонның гидроңашалау;

 1. D) кеуектілігін көбейту;

Е) ылғалдылығын жоғарлату.

 1. Ұялы бетонды өндіру үшін қандай компоненттер қажет:

А) әкті байланыстырғыш заттар+ұсақұнтақталған ұсақұнтақталған құм +кеуектүзуші қоспа+су;

В) төменгі маркалы байланыстырғыш заттар+ірі толтырғыш+су+қоспа;

С) құм+минералды ұнтақ+балқыған күкірт;

 1. D) полимерлі қоспа+минералды толтырғыш+ толтырғыш;

Е) цементті байланыстырғыш заттар + ЖЭС күлі + минералды кеуектүзуші.

 1. 92. Қабырғалы керамикалық бұйымдардың сусіңіргіштігі:

А) 18 % көп;

В) 100 % аз;

С) 8 % аз;

 1. D) 100% тең;

Е) 8 % аз;

 1. Сұйық шыны ерітіндісін не үшін қолданады:
 2. жоғарғы берiктiкті сылақ қабаттарын дайындау үшiн;
 3. жылуды оқшаулайтын сылақтарды даярлау үшiн;
 4. бөлме қабырғаларының дыдымқылдығы жоғары сылақтар үшiн;
 5. судан қорғау сылақтауларын даярлау үшiн;
 6. оттан қорғайтын сылақтар үшiн.
 7. 94. Тиксотропия – бұл:

А) бірнеше рет қайталанатын механикалық әсерден нығыздалуы

В) бірнеше рет қайталанатын механикалық әсерден өсуі

С) бірнеше рет қайталанатын механикалық әсерден сұйықталуы

 1. D) дірілдету мен меншікті ауырылығының әсерінен жайылуы

Е) Өз қозғалысына қарсыласу.

 1. Керамикалық матеиалдар үшін жұмсақ шикізат не:
 2. Каолин мен саз;
 3. шамот және кварцты құм;
 4. перлит және құж (шлак);
 5. кварцты құм мен күл;
 6. E) шлам мен ағаш ұнтағы.
 7. 96. Ауыр бетонның беріктігі бойынша маркасы:

А) М 50…1000;

В) М 150…500;

С) М 300…1000;

 1. D) М 0,1…0,9;

Е) М 1000…5000.

 1. Лактар мен эмальдардың жетіспеушіліктері:

А) адгезияның жетіспеушілігі;

В) улы, өртқауіптілігі;

С) қабаттың төменгі беріктігі;

 1. D) ғұмырлықтың жетіспеушіліктігі;

Е) жоғары бағасы.

 1. Керамикалық тас пен кірпішті күйдіру үшін қандай пешті қолданады:

А) барабанды, шахтылы;

В) туннельді, сақиналы;

С) вагранка, құдықты (ямные);

 1. D) үшкамералы, барабанды;

Е) айналмалы, шахтылы.

 1. Бейорганикалық байланыстырғыш заттар дегеніміз бұл – ұнтақтәріздес материалдар, олар:

А) су қосып араластырған кезде қою жұмсақ — кілегей қамырды түзеп, уақыт өте қатаюын айтамыз;

В) қышқыл қосып араластырған кезде кою пластикалық қамырды түзеп, қатаюын айтамыз;

С) жылу өңдеумен өндіріледі;

 1. D) су араласқанда әкті-кремнеземдік байланыстырғыш алады;

Е) су қосқан кезде гипстіцементпуцолланды байланыстырғыш алады.

 1. Портландцементтің қоюлығын (суқажеттілігін) қандай приборда анықтайды:

А) Вика приборы;

В) Колба Ле – Шателье-Кондло;

С) вискозиметр;

 1. D) Суттарда приборы;

Е) пикнометр.

 1. Портландцементтің марка беріктігін анықтағанда қату мерзімі қандай:

А) 10 сағат;

В) 24 сағат;

С) 28 тәулік;

 1. D) 4 тәулік;

Е) 17 тәулік.

 1. Портландцментке ПБҚ (ПАВ) не үшін еңгізіледі:

А) әшекейлеу қасиетін жақсарту;

 1. B) дәндік құрамын жақсарту;
 2. C) зат құрамын өзгерту;
 3. D) гидрофобизация байланыстырғыш қамырдың иілімділігін жоғарлату;
 4. E) клинкер бқлігін өзгерту.
 5. Құрылыс гипсін неден өндіріледі:

А) CaSO4 x0.5H2O;

В) CaSO4 x2H2O;

С) CaSO4;

 1. D) MgCO3;

Е) CaCO3.

 1. 104. Цемент дегеніміз:

А) ауалы байланыстырғыш;

В) гидравликалық байланыстырғыш;

С) декоративтік материал;

 1. D) автоклавта қатаятын байланыстырғыш;

Е) синтетикалық материал.

 1. 105. Ауыр бетонның орташа тығыздығы:

А) 2000–2500 кг/м3;

В) 500 кг/м3 аз;

С) 500–1200 кг/м3;

 1. D) 1200–1800 кг/м3;

Е) 200 кг/м3 аз.

 1. Бетонды қоспаның ыңғайлы жатуы (удобоукладываемость) қалай анықталады:

А) дірілдеткіш үстелінде; на встряхивающем столике

В) Вискозиметр Суттарда;

С) стандартты конус;

 1. D) прибор Вика;

Е) піскілеу (штыкованием).

 1. 107. Темірбетон дегеніміз – ол:

А) болатты арматура мен бетоннан жасалған материал;

В) цемент, құм, қиыршықтас және судан жасалатын бұйым;

С) ерітіндімен толтырылған темір каркас;

 1. D) темірден жасалған толтырғышты бетон;

Е) темірден жасалған қабатша бетон.

 1. 108. М 200 бетон маркасы нені білдіреді:

А) тығыздық;

В) иілу беріктігі;

С) салмағы;

 1. D) сығу беріктігі;

Е) су сіңіру қабілеттілігі.

 1. Саздың иілімділік көрсеткіштері
 2. дымқылдықпен қалыптау
 3. Иілімсіз материалдардың байланысуының кушеюі
 4. Иілімділік санымен
 5. кептіргенде отырады;
 6. күйдіргенде отырады.
 7. 110. Бетонды қоспаны нығыздап және тығыздау үшін:

А) тегістеу;

В) араластыру;

С) сілкілеу;

 1. D) дірілдету;

Е) піскілеу (штыкованием).

 1. 111. Ерітінді қоспаның жылжымалылығын қай құралмен анықтайды:

А) вискозиметр;

В) Вика;

С) конус-форма;

 1. D) конус СтройЦНИЛ;

Е) пикнометр.

 1. Газдысиликаттың қатаюы қайда өтеді:

А) автоклавта;

В) құдық тәрізді камера;

С) туннельді камера;

 1. D) кептіру камерасы;

Е) газды камера.

 1. Ірі толтырғышты бетондағы дәннің ірілігі қандай:

А) 10 мм артық;

В) 20 мм артық;

С) 40 мм артық;

 1. D) 5 мм артық;

Е) 70 мм артық.

 1. Ағаштан жасалған бұйымдардың отқа төзімділігін жоғарлату әдісі

А) антипиренмен сіңіру

В) кептіру;

С) антисептиктеу

 1. D) ацетильдеу;

Е) фосфаттау.

 1. 115. Саздың бірігуі (связанность) немен сипатталады:
 2. Сазға нақты форма беру үшін қажет;
 3. Саздың иілімсіз материалдарының бірігу қабілеті;
 4. Саз бөліктерінің ыдырауын күшейту;
 5. Сазды кептіру кезінде формасын сақтау;
 6. Иілу санымен.

116 Құю тәсілінің өндірісінде керамикалық материалдарының қалыптауы қалай жүргізеді:

 1. торлы поддонмен лента сияқты пресстердiң формаларында;
 2. қалыптау массаларға гипс формаларына құюымен;
 3. Қысым арқылы престеу жолымен;
 4. вакуумды-прессте формалау;
 5. қолмен қалыптау.
 6. 117. Ренгендіқорғайтын (рентгенозащитный) ерітінділер үшін толтырғыштар:

А) ауыр баритті құм;

В) кварцты құм;

С) кеуекті борпылдақ (вспученный) құм;

 1. D) үгітілген мәрмәр, көмір және пластмасса;

Е) үгітілге құж (шлаки).

 1. 118. Пенопласт жылуоңашалағыш материалдың жетіспеушілігі:

А) улылығы, ғұмырлығы ұзақ емес;

В) сусіңіргіштігі жоғары, гигроскопты;

С) беріктігі төмен, радиационды фоны жоғары

 1. D) бүгілуі, беттерге төменгі адгезияы

Е) жылуоқшаулағыш қасиеттің төменгі тиімділігі

 1. Керамикалық бұйымдарды ангобтау дегеніміз не?
 2. ақ немесе түрлi түстi саздың суспензиясын жұқа қабатпен күйдiрiлмеген бұйымның бетiне жағу
 • абразивті материалдарды бұйымның бетiне себуi
 • езу немесе қысу әдiсімен рельефті өңдеу
 1. Күйдірілген бұйымдарға түсті глазурьді жағу

E)рельефті өңдеу әдісі

D ) олардан келесi күйдiрудi түрлi түстi глазурьнiң бұйымының бетiне ұру

E ) езудi әдiстi бедерлi өңдеудi ұру.

 1. Белиттің формуласы:
 2. A) 2СаО·SiO2;
 3. B) ЗCаО·SiO2;
 4. C) 3CaO·AI2O3;
 5. D) 2СаО·AI2O3;

Е) СаSО4·0,5H2O.

 1. Шынының беріктігі қандай факторлардан тәуелді:
 2. Кремни оксиді құрамынан;
 3. Шыныны пісіру әдісінен;
 4. Металды оксиді құрамынан;
 5. Шыныны қалыптау әдісінен;
 6. Түсті оюлы шыныдан.
 7. 122. Қандай шыны ультракүлгін сәулелерді шығарады:
 8. беті пленкалы;
 9. күннен қорғайтын;
 10. триплекс;
 11. арматураланған
 12. увиолды (увиолевое).
 13. 123. Табиғи тас материалдарын коррозиядан қорғау үшін:
 14. флюаттау, конструктивті қорғау, гидрофобтау;
 15. алдын ала термиялық өңдеу;
 16. кезектеп қаттырып және еріту әдісімен;
 17. минералды қоспамен қуыстарды толтыру;
 18. алдын ала химиялық өңдеу;
 19. 124. Байланыстырғыш заттардың қатаю процестері:

А) бастапқы ұстамдылығы мен соңғы ұстамдылығы;

В) ұстамдылық және қатаю;

С) қатаю және одан кейін беріктігі күшейеді;

 1. D) гидратация процесі;

Е) дегидратация процесі.

 1. 12 Әктің құрамында оксид негіздері жоғары болса, онда:

А) материал берік болады;

В) әсер етпейді;

С) әкті қамырдың жұмсақ болса, оның сорты жоғары;

 1. D) әктің қортылылмаған бөліктері көп болады;

Е) күймеген және күйген бөліктері көп болса, әктің сапасы төмендейді.

 1. 12 Сазға бентониттерді не үшін енгізеді:

А) иілімділігін төмендету;

В) төменгі жылуөтімділігі жоғары болады

С) күйдіру температурасын азайту;

 1. D) иілімділігін жоғарлату

Е) бөліктердің бөлінуі.

 1. 12 Гравий мен қиыршық тастың айырмашылығы:

А) химимиялық құрамы;

В) түйіршіктірдің өлшемі;

С) түйршіктірінің формасымен бетінің құрылымы;

 1. D) зиянды қоспа болуы;

Е) фракция қатынасы.

 1. 12 Құмның нақты тығыздығын қалай анықтайды:
 2. парафиндеу әдісімен;
 3. визкозиметр;
 4. пикнометр;
 5. Михаэлис приборы;
 6. пенетрометр.
 7. 129. Табиғы тас материалдары өндіріуне қандай әдіс қолданбайды:

А) жару;

В) жылтырату;

С) термиялық өңдеу;

 1. D) тегістеу;

Е) кесу.

 1. Ұялы бетонның неше түрі бар:

А) бір;

В) екі;

С) үш;

 1. D) төрт;

Е) бес.

 1. Иілімді формаландыру кезінде алынған шікізат коспаның ылғалдығы                қанша % болу керек:

А) 40 % дейін;

В) мәні жоқ;

С) 18-25 %;

 1. D) 9-11 %;

Е) 40 % жоғары.

 1. 132. Гипс тасын күйдіру процесінде:

А) дегитратация;

В) балқу;

С) гидратация;

 1. D) клинкерлі минерал түзілуі;

Е) пісу.

 1. Құрылыс гипс байланыстырғышы дегеніміз:

А) тезеритін;

В) баяу ұстамды;

С) баяу қататын;

 1. D) ұстамдылығы тез және тез қататын;

Е) еритін.

 1. Гипстің беріктігі немен сипатталады:

А) 40х40х160 мм өлшемінен балка үлгілерін дайындап 2 сағаттан кейін аязға төзімдігін анықтайды

В) 100х100х100 мм куб тәріздес үлгідегі кубты сығу беріктігімен анықталады

С) 40х40х160 мм куб тәріздес үлгідегі балканы майысу беріктігімен анықталады

 1. D) 40х40х160 мм үлгідегі балканы сығу беріктігімен анықталады

Е) карбонизация процесінде судың бөлінуі.

 1. Ауалы әктің қолданатын негізгі аумағы:

А) қабырға материалдарын дайындайды;

 1. B) бояғыш құрамда қолданады;
 2. C) қалау ерітіндісінде қолданады;
 3. D) силикатты бұйымды дайындайды;
 4. E) акустикалық материалдар дайындайды.
 5. 136. Гипсті байланыстырғыштың ұнтақтылығын қалай анықтайды: Тонкость помола гипсовых вяжущих оценивают:

А) нвискозиметр Суттарда;

В) Вика приборы;

С) 0,2 мм өлшемді илеуде өткеннен қалған қалдықты;

 1. D) 00,8 мм өлшемді илеуде өткеннен қалған қалдықты;

Е) көз мөлшермен.

 1. 137. Портландцемент клинкерінің күйдіру температурасы:

А) 800 0С;

В) 160 0С;

С) 250 0С;

 1. D) 1450 0С;

Е) 3000 0С.

138 Портландцемент клинкерінің құрамына қандай минералдар кіреді:

А) C3S, С2S, C3А, C4АF;

В) C3S, С2S, C3А, CaO4;

С) C3S, С2S, C3А;

 1. D) С2S, C3А, CaO4, C4АF;

Е) C3S, C3А, CaO4, C4АF.

 1. Әкті сөндірген кезде (су мөлшеріне байланысты) не алады:

А) табиғи екісулы гипс;

В) жануар кілегейі, сульфитті-ашытқы бражка (САБ);

С) үлпілдек (пушонка), әк қамыры, әк сүті;

 1. D) пушинка, әкті қоймалжың, әкті коктейль;

Е) гидратты әк.

 1. Г-25 құрылыс гипсінің қандай қасиетін көрсетеді:

А) маркасын;

В) орташа тығыздығын;

С) қатаю температурасын;

 1. D) аязға төзімділігін класын;

Е) немесе басқа көрсеткіштер.

 1. Магмалық тау жыныстарын құрайтын минералдар:
 2. A) слюда, кварц;
 3. B) глинозем, опока;
 4. C) гипс, роговая обманка;
 5. D) ангидрит, каолинит;
 6. E) магнезит, серпентин;
 7. 142. «Әкті сөндіру» процесі:

А) 900-1200ºС температурада оксид магний термиялық өңдеуден өтеді;

В) екісулы сульфат кальций дегиратациясы

С) екісулы сульфат кальциінің күйдірілуі

 1. D) көмірқышқыл газынан арылту мақсатында окид кальцийді күйдіру

Е) оксида кальция гидратациясы

 1. 143. Тығыз және суға берік тау жыныстары:
 2. A) брекчия, ангидрит;
 3. B) гранит, сиенит;
 4. C) доломит, трепел;
 5. D) гипс, саз;
 6. E) пемза, туф.
 7. Алиттің формуласы қандай?

А) 2СаО·SiO2;

В) ЗCаО·SiO2;

С) 3CaO·AI2O3;

 1. D) 2СаО·Аl2О3;

Е) СаSО4·2H2O;

 1. 145. Қатты қоспаны қалай тығыздайды:

А) сілкілеу;

В) піскілеу;

С) дірілдету;

 1. D) қысыммен;

Е) центрифугалау;

 1. Темірбетон бұйымдарын қалыптау әдістері:

А) дірілдету, престеу, штамптау;

В) стенділі, құймалы, дірілдету;

С) агрегатты-ағымды, стенділі, конвейерлі;

 1. D) центрифуглау, тығыздау, дірілдету;

Е) піскілеу, сілкілеу, конвейерлі.

 1. Табиғи тасты материалдар мен бұйымдарды дайындау әдісі бойынша мына топқа бөлуге болады:
 2. A) кесу және түйрелгенi (колотые);
 3. B) фрезерлеге түйрелгенi (колотые);колотые;
 4. C) кесу және тегістеу;
 5. D) тегістеу және жылтырлату;
 6. E) абразивті және рифленген .
 7. Қысу беріктік шегі бойынша гипстің маркасын көрсет:

А) Г-2…Г-7, Г-10, Г-13, Г-16, Г-19, Г-22, Г-25;

В) Г-2…Г-7, Г-10, Г-13, Г-16, Г-19, Г-22;

С) Г-2…Г-7, Г-10, Г-13, Г-16, Г-19, Г-22; Г-25; Г-27;

 1. D) F-2… F-7, F-10; F-13; F-16; F-19; F-22;

Е) F-2… F-7, F-10; F-13; F-16; F-19; F-22; F-25; F-27.

 1. 149. Гидравликалық байланыстырғыштарға не жатады:

А) сұйық шыны, ангидрит;

 1. B) гидраттық әк, каустикалық доломит;
 2. C) гидравликалық әк, портландцемент;
 3. D) қышқылға төзімді цемент, гипс;
 4. E) эстрих-гипс, ангидритті цемент.
 5. Марка беріктіктігін анықтағанда портландцементтің қатаю мерзімі:

А) 28 тәулік;

В) 24 сағат;

С) 10 сағат;

 1. D) 4 тәулік;

Е) 17 тәулік.

 1. Бетон қоспасының қаттылығы немен өлшіленеді:

А) уақытпен секунд бойыңша;

В) см.;

С) құмның санымен;

 1. D) қиыршық тастың санымен;

Е) қаттылығымен.

 1. 152. Керамзитті материалы қай топқа жатқызуға болады:

А) толтырғыш;

В) әрлеу материалы;

С) пигмент;

 1. D) ыстыққы төзімді материал;

Е) қорғағыш материал.

 1. Құрылыс гипсінің беріктік маркасын қанша уақыттан кейін анықтауға болады:

А) 28 тәулік;

В) 24 сағат;

С) 4 сағат;

 1. D) 45 минут;

Е) 2 сағат.

 1. 154. Цементтің марка қалай анықталады:

А) сыну және иілу беріктік шегімен;

В) ұстамдылық мерзімімен;

С) кликердің минералды құрамымен;

 1. D) тығыздығымен;

Е) цементтің ұнтақтылығымен.

 1. Ауалы-құрғақ ағаштың тепе-теңдік ылғалдылығы:

А) 8 %;

В) 12 %;

С) 15 %;

 1. D) 18 %;

Е) 30 %.

 1. Портландцементтің бастапқы ұстамдылығы:
 2. A) 30 мин;
 3. B) 45 мин;
 4. C) 1 сағат;
 5. D) 20 мин;

Е) 8 сағат.

 1. 157. Құрылыс гипсінің қоймалжын жайылу диаметрі:

А) 110…115 мм;

В) 18 см;

С) 110 мм аз;

 1. D) 240 мм;

Е) 115 мм көп.

 1. 158. Қандай шыны қосымшаларсыз оксидтер құрайды:
 2. A) SiO2, Al2O3, K2O;
 3. B) SiO2, P2O5, Na2O;
 4. C) SiO2, Fe2O3, B2O3;
 5. D) SiO2, Fe2O3, P2O5;
 6. E) SiO2, P2O5, B2O3.
 7. 159. ­Құрылыс шынысың өндірісі келесі операциялардан тұрады қандай:
 8. A) шыныны қайнату; шихтаны дайындау; бұйымды қалыптау және ұсталу (отжиг);
 9. B) шыныны қайнату; шикізат материалдарын өңдеу; бұйымды қалыптау және ұсталу (отжиг);
 10. C) шыныны қайнату; шикізат материалдарын өңдеу; бұйымды қалыптау және ұсталу (отжиг);
 11. D) шикізат материалдарын өңдеу; шихтаны дайындау; шыныны қайнату; бұйымды қалыптау және ұсталу (отжиг);
 12. E) шикізат материалдарын дайындау; шыныны қайнату; бұйымды қалыптау және ұсталу (отжиг);
 13. 160. Гидравликалық әк қалай анықталады:

А) сығу мен қысу беріктік шегімен;

В) внешнему виду;

С) Вика приборы;

 1. D) вискозиметр Суттарда

Е) тонкости помола

 1. 161. Шыны шихтасының балқу температурасы:
 2. A) 2000 0С;
 3. B) 1000 0С;
 4. C) 1450 0С;
 5. D) 1800 0С;
 6. E) 1550 0С.
 7. 162. Материалдың газ-буөткізгіштік қасиеті:

А) газ және бу әсерінен бұзылмауы;

 1. B) өз қалыңдығынан жылу мен су өткізбеуі;
 2. C) құрылымды заттан бу мен газды ауыстыру;
 3. D) өз қалыңдығынан су мен жылуды қысыммен өткізуі;
 4. E) өз қалындығынан су буын немесе газды қысыммен өткізуі.
 5. 163. Беріктік дегеніміз – материалдың:

А) соққы мен үйкелу әсеріне бірдей қарсыласу қабілеттілігі;

 1. B) басқа материалдың оған кіруі;
 2. C) соққыдан деформацияға және сынуға шыдау қабілеттілігі;
 3. D) сыртқы күш әсерінен пішінін және өлшемін өзгерту қабілеттілігі;
 4. E) сыртқы күштен туындайтын ішкі кернеуінің әсерінен бұзылуға қарсыласу қабілеттілігі;
 5. Керамикалық бұйымдарды өндіргендегі кептіру мақсаты:

А) жарықты және деформацияны алдын алу;

В) беріктігін төмендету;

С) беріктігін жоғарлату;

 1. D) пісіруді жылдамдату;

Е) күйдіру уақытын қысқарту.

 1. 165. Материалдың оған басқа қатты дененің қарсы келу қабілеттілігін қалай атаймыз:

А) қаттылық;

В) беріктік;

С) тұрақтылық;

 1. D) деформайияланбаған;
 2. E) төзімділік.
 3. 166. Тұтас шыныны (листовое) қалай алады:
 4. A) гипс қоспасынан, әк тастан, каолин;
 5. B) күйген саз қоспасы, бор, кварцит, каолин;
 6. C) поташ ерітіндісі, саз;
 7. D) кварцты құм, әк тас, доломит каолин, поташ, соды шикізат ерітінділерінің шихтасы;
 8. E) кварцты құм, базальт қоспаларын қыздыру.
 9. Ситалладар сипатталады:

А) жартылай кристаллды құрылымымен, төменгі термотұрақтылығымен;

 1. B) шыныкристаллды құрылымымен, жоғарғы беріктігімен, химиялық тұрақтылығымен, қаттылығымен;
 2. C) аморфты құрылымымен, жоғарғы соғу беріктігімен;
 3. D) кристаллдық құрылымымен, қаттылығымен, химиялық тұрақтылығымен;
 4. E) ірікристаллдық құрылымымен, мортсынғыштығымен, қысудағы жоғары беріктігімен.
 5. 16 Керамикалық материалдарды қандай шикізаттан дайындайды:

А) құм және суглинок;

В) саз;

С) кварцты құм;

 1. D) шлаки және саз;

Е) ұңтақталған тау жыныстары.

 1. 169. Кірпіш ол:
 2. керамикалық бұйымдардың атауы;
 3. силикатты бұйымның түрі;
 4. құрылыс бұйымдары;
 5. қабырға бұйымдары;
 6. бетон бұйымдары.
 7. 170. Кірпіштің маркасы қалай анықталады:

А) сусіңіргіштігімен;

В) тығыздықпен;

С) сығу және қысу беріктік шегімен;

 1. D) отқатөзімділігімен;

Е) МЕСТ бойынша өлшемдердің айытқуларымен.

 1. 171. Материалды арықтатқыш қоспа ретінде қосады:

А) жоғарыиілімді саз;

В) гранулды шлак

С) лигнин;

 1. D) сульфитті-дрожды ашытқы;

Е) қоңыр көмір;

 1. Шыны деген – ол:

А) ерітінділерден алынған кристалды материал;

 1. B) металлсыз ерітіндіні суытқандағы аморфты материал;
 2. C) металды ерітіндіні суытқандағы аморфты материал;
 3. D) минералды ерітінділерді суыту кезіндегі шыныкристалды материал;
 4. E) күйдірілген ұнтақ саздан алынған аморфты материал.
 5. 173. Тау жынысын желдету дегеніміз:

А) табиғи факторлардың әсерінен комплексті бұзылуы;

 1. B) тау жыныстарының жасанды бұзылуы;
 2. C) жер асты сілікінісі әсерінен бұзылуы;
 3. D) аяз әсерінен жарықтың пайда болуы;

Е) тау жыныстарын өндеу.

 1. Материалдың сусіңіргіштік қасиеті:

А) буланып кетуі;

В) қатайтып еріткенде суды бойына сіңіру;

С) су буын ауадан сіңіру;

 1. D) суды бойында сіңіріп оны ұстап калу;

Е) өз қалыңдығынан жылу мен су өткізбеуі;

 1. 175. Темір балқымасында қанша пайыз көміртегі бар:
 2. A) темір балқымасы 20-40% көміртегі;
 3. B) темір балқымасы 0,1-2,14% көміртегі;
 4. C) темір балқымасы 40-60% көміртегі;
 5. D) темір балқымасы 6-8% көміртегі;
 6. E) темір балқымасы 8-10% көміртегі.
 7. Жасанды кеуекті толтырғыштардың түрлері:

А) күйген, ұнтақталған, балқыған;

В) гранитті, әкті, мәрмәр;

С) кварцты, базальтты, габбро;

 1. D) аглопорит, керамзит;

Е) сүр және түсті.

 1. Темірдің термиялық өңдеу түрі:
 2. A) легирлеу;
 3. B) нормализация, отпуск;
 4. C) штамптау, оксидтеу;
 5. D) балқу;
 6. E) электр тоғымен
 7. 178. Терракота деп —
 8. A) иілімді саздық массадан жасалатын іріөлшемді өңдегіш тақтайшалар мен сәулеттік бөлшектерді атайды;
 9. B) қызыл болып күйетін саздан жасалатын өңдеулік тақтайшаларды атайды;
 10. C) ақ саздан жасалатын өңдеулік тақтайшалар мен элементтерді атайды;
 11. D) фаянстан жасалатын іріөлшемді өңдегіш тақтайшалар мен сәулеттік бөлшектерді атайды;
 12. E) тек қана сары топырақтан жасалатын бұйымдар атайды.
 13. Сумен химиялық реакцияға түспей қатаятын бейорганикалық байланыстырғыш:
 14. A) гипс;
 15. B) саз;
 16. C) цемент;
 17. D) иәкті-кремнеземды;
 18. E) гипстіцементтіпуццоланды.
 19. Портландцементті өндіру келесі процестерден тұрады:
 20. шикізат алу, ұсақ ұнтақталған клинкер ұнтағы және минералдардың химиялық әсері;
 21. цемент қамырын кептіру, цемент қамырының ұстамдылығы;
 22. шикізат алу, шикізат қоспасын дайындау, гидратация;
 23. D) шикізатты алу, шикізат қоспасын дайындау, күйдіру, ұсақ ұнтақталған клинкер ұнтағы;
 24. E) күйдіру, күйдіру, ұсақ ұнтақталған клинкер ұнтағы;
 25. 18 Қиыршық тас жеңіл бетондар үшін, қандай тау жыныстарынан дайындайды:

А) сазды сланец, құм, гипс;

В) гранит, магнезит, кварцит;

С) диорит, вулканических трасс, гнейс

 1. D) мәрмәр, базальт, сиенит;

Е) пемза, туф, диатомит.

 1. 182. Құрылыс гипсін мына реакциямен алынады:
 2. A) СаО + Н2О =Са(ОН)2
 3. B) СаСО3®СаО+СО2­
 4. C) СаSО4 ®СаО+ SО3
 5. D) МgСО3® МgО + СО2­
 6. E) СаSО4 х 2Н2О ®СаSО4 х 0,5Н2О + 1,5 Н2О
 7. 183. Цементті алу үшін клинкерді ұнтақтағанда қандай қоспаны қосады:

А) бор;

В) трепел;

С) әк;

 1. D) гипс;

Е) саз.

 1. Қайнайтын әк (известь-кипелка) формуласы:
 2. A) Ca (HCO3)2
 3. B) CaCO3
 4. C) Ca (OH)2
 5. D) CaO
 6. E) Ca SO4
 7. Құм түйіршігінің өлшемі:

А) 0,14 до 5 мм;

В) 0 до 0,14 мм;

С) 5 до 10 мм;

 1. D) 5 до 40 мм;

Е) 0,14 до 40 мм.

 1. 186. Бетонды бұйымдарын арматуралау мақсаты:

А) бетонның отыру деңгейін төмендету;

В) жоғары созылу берікті материал алу;

С) жоғары қысылу берікті материал алу;

 1. D) жоғары ғұмырлық материал алу;

Е) жоғары созылу мен қысылу берікті материал алу.

187 Ерітінділер түрлері:

А) қалайтын, әшекелеу, арнайы;

В) арнайы және конструктивті;

С) қалайтын, және тігістерді толтыру үшін;

 1. D) қарапайым және гидроизоляциялы;

Е) еден мен қабырғалар үшін.

 1. Асбестоцементті бұйымдарды қолдану және өндіру мәселесі:

А) асбестцементті бұйымды қолданудың экологиялық қауіпсіздігі;

В) физика-механикалық қасиеттеріне көзқарасынан таласты эффективті қолдануы;

С) асбесті шикізаттың аз қоры;

 1. D) бұйымды өндіру технологиясының қиындығы;

Е) шикізат материалдарының жоғары бағасы.

 1. 189. Қандай минералды байланыстырғыш қатқан кезде отырмайды:
 2. A) құрылыс гипсі;
 3. B) портландцемент;
 4. C) жылдам қатаятын цемент;
 5. D) ауалы әк;
 6. E) саз.
 7. Каустикалық доломит алуға арналған шикізат:
 8. A) CaCO3
 9. B) MgCO3
 10. C) CaSO4
 11. D) CaSO4 x 2H2O
 12. E) CaCO3 x MgCO3
 13. Саз дегеніміз:
 14. A) құрамы әртүрлі 0,005-0,16 мм-лік түйіршектердің борпылдақ жинағы;
 15. B) жер қыртысында физика-химиялық процесстер негізінде пайда болатын физикалық және химиялық табиғи біртекті денелер;
 16. C) геологиялық процесстердің өнімі болып есептелетін нақты құрам мен құрылысқа ие табиғи минералдық агрегат;
 17. D) жанартаудың ақтарылу нәтижесінде пайда болатын борпылдақ тау жынысы;

Е) дала шпатты тау жыныстарының ыдырауының және желге мүжілуінің өнімдері.

 1. Керамикалық бұйымдардың жартылай құрғақ тәсілмен өндіргенде шихтаның ылғалдылығы қандай болу керек?
 2. A) 8-12%
 3. B) 12-18%
 4. C) 18-28%
 5. D) 48-40%

Е) 2-8%

 1. Керамикалық кірпіштің шынайы тығыздығы:
 2. A) 2,0-3,0 г/см3
 3. B) 2,5-2,65 г/см3
 4. C) 1,5-2,0 г/см3

D 3,5-4,0 г/см3

 1. E) 1,2-1,5 г/см3
 2. Керамикалық кірпіш пен тастардың аязға төзімділігі бойынша маркалары:
 3. A) 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50
 4. B) 15, 25, 35, 50
 5. C) 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50
 6. D) 20, 25, 30, 35, 50
 7. E) 50, 75, 100, 150, 200
 8. Көптеген керамикалық бұйымдардың қышқылға төзімділігі:
 9. A) 60-70 %;
 10. B) 50 %-ға жуық;
 11. C) 10-20 %;
 12. D) 0,5-10 %;
 13. E) 90-98 %.
 14. 196. Релин дегеніміз:

А) қабырғаларды әрлеу материалы;

В) төбе жабын материалы;

С) еден материалы;

 1. D) гидрооңашалағыш материалы;

Е) жылуоңашалағыш материалы.

 1. 197. Қабырғалы керамикалық материалдардың түрлері:
 2. тақтайша, сыртқы кірпіш, жабындар;
 3. армирленген блоктар, қапталатын тақтайшалар;
 4. кәдімгі кірпіш, модульді кірпіш, кірпішті тас, үлкейтілген (укрупненный) тас;
 5. силикатты блок, кірпіштер, өңделген тақтайшалар;
 6. панельдер, жабындар.
 7. 198. Портландцемент клинкерінде минерал алит қанша % құрайды:
 8. A) 45-60 %
 9. B) 20-30 %
 10. C) 4-12 %
 11. D) 10-20 %
 12. E) 5 % дейін.
 13. 19 Шлакопортландцементтің маркалары
 14. A) 300;350;400;500;
 15. B) 400;500;550;600;
 16. C) 300;400;500;550;600;
 17. D) 300;400;500.
 18. E) дұрыс жауап жоқ
 19. Марка М400 нені білдіреді:
 20. иілу беріктігін;
 21. салмағын;
 22. сығу беріктігін;
 23. тығыздығын;
 24. сусіңіргіштігін.

 

 

дҰРЫС ЖАУАПТАР КІЛТІ

№ вопроса Вариант ответа № вопроса Вариант ответа № вопроса Вариант ответа № вопроса Вариант ответа
B A C A
B B D A
A C B E
B A B A
C C A C
C A C B
B D A A
B C D E
A E C D
D C D A
D E D E
C A A E
E C A E
B D A А
A D C B
C C B D
E D A B
A A B B
D A D A
B C A C
D D C B
B B E C
D D A А
A D B D
A D C B
C B D D
C C C B
B C C A
A D C B
D C B D
B B D E
A C A E
A A D D
C D A D
A A D A
A E C E
B C D A
E B A A
B A C A
E A A B
A A A E
A E A A
A D B B
A A B B
E A C E
A A C C
B B A C
A B A A
E A C B
A A A C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без рубрики