Жылу энергетикасы


«Энергетикалық жүйелер» кафедрасы


Элективті пәндер каталогы (ЭПК)

Модульдік білім беру бағдарламасы (МОП)

Оқу жұмыс жоспары (ОЖЖ)

 

 

Без рубрики