Тау-кен жыныстарының ерекшеліктерін зерттеу кезінде инновациялық технологиялар элементтерін пайдалану


Тау-кен жыныстарының ерекшеліктерін зерттеу кезінде инновациялық технологиялар элементтерін пайдалану

Көмiр, жыныстың лақтыруларымен және газдардың нақтылы шарттардағы көмiр хауыздарындағы тау кенi орындарының өткiзуi кездесiп отыр. Бұл құбылыстар өңдеудi тау-геологиялық жағдайға және тереңдiкке нақтылы күйiнделерiнде болады.
Жыныстың тасталындылармен күресiнiң әдiстерiнiң өңдеуi және Газа үш бағыттар бойынша iске асады. Бұл атылу қаупi бар құмдақтың болжамының әдiстерi, оқшау бөлiгiнiң әдiсi және лақтыруларды сақтап қалуды әдiстер.
Жыныстар және өндiрулердi өткiзудiң технологияларының выбросоопасностиы байланысты әр түрлi дәрежелермен тасталындылармен күрестiң әр түрлi әдiстерi де қолданылады.

Без рубрики