Тарихы


Кафедраның тарихы

Кафедра туралы (тарих)

Кафедра меңгерушісі: профессор, техникалық ғылымдарының кандидаты, Томилова Н.И. Кафедра меңгерушісінің орынбасары: аға оқытушы Саданова Б.М.

Кафедраның құрылған уақыты – 1972 жыл. Кафедраның алғашқы атауы «Ақпараттық және есептеу техникасы»  (АЕТ). Бірінші меңгерушісі болып т.ғ.к., доцент  Аракелов В.Н. болды.

1985 г. – 1989г. аралығында АЕТ кафедрасын меңгерген  т.ғ.к., доц. И.С. Байтлеуов.

1986 г. кафедра өзінің жаңа атауын алды – «Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер».

1989г. – 2001г. ААЖ кафедрасын меңгерген т.ғ.к. доц. Г.М. Шишлянников

2001 г. –2009г. кафедрасын меңгерген т.ғ.д., проф. В.В. Яворский.

2009-2013 г. ЕТжБҚЕ кафедрасын меңгерген т.ғ.к. доц. Г.Д. Когай

2009г. ААЖ кафедрасы екіге бөлінді: «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтасыз ету» (ЕТжБҚЕ) және  «Ақпараттық жүйелер» (АЖ).

ЕТ жБҚЕ кафедрасының меңгерушісің қ.а. т.ғ.к.,  Томилова Н.И.

Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер (ААЖ) кафедрасы Қазақстанның ұйымдарының ғылыми-жобалық және өндірістерге бірінші болып мамандарды дайындады.

1969 ж. жас ғалымдардың ынталары бойынша ақпараттық-есептеу техникасы облысында (В.Н. Аракелов, Л.И. Когай, И.С. Байтлеуов, С.Х. Есенбаев) жаңа инженерлік мамандық ашылды «Ақпаратты өңдеу және шығарудың үрдістерін механизациялау және автоматтандыру (ААЖ)».

Қазіргі уақытта кафедраның меңгерушісі т.ғ.к.,  Томилова Н.И.

Кафедраның коллективі оқу үрдісіне жаңа технологияларды еңгізумен айналысуда. Оқу екі тілде жүргізіледі: қазақша және орысша.

Без рубрики