ӨПА кафедрасының тәрбиелік жұмысы


«Өндірістік үдерістің автоматтандыруының» кафедрасы


ӨПА кафедрасының 2017-2018 оқу жылына арналған тәрбие жұмысы туралы есеп

 

Шартты деректер:

2017-2018 оқу жылының басында кафедра күндізгі оқу бөліміне қабылданған 23 академиялық топқа және күндізгі қысқа мерзімді білімге қабылданған 3 топқа ие болды. Жалпы, күндізгі бөлімде 386 студент оқиды, оның 358-і күндізгі бөлімде, 28-і күндізгі бөлімде қысқартылған, 131-і грант иегерлер.

Мемлекеттік тілде білім алатын 13 академиялық топ және орыс тілінде білім алатын 10 топ.

2017-2018 оқу жылында АПП кафедрасында 23 оқу топтары бар:

Курс № п/п Группа Куратор Староста
4 курс 1. АиУ-14-1 Нурмагамбетова Гульм.С. Серікбай А.
2. АиУ-14-2 Нурмагамбетова Гульм..С. Бултбаева А.
3. АиУ-14-3 Сайфулин  Р.Ф. Майкенова А.
4. АиУ-14-4 Паршина Г.И. Кусаинов  А.
5. ЭЭ-14-2 Смагулова К.К. Ақанова А.
6. ЭЭ-14-4 Котов Е.С. Рахимов А.
3 курс 7. АиУ-15-1 Нурмагамбетова Г.С. Курмангалиева А.
8. АиУ-15-2 Толеген С. Үсенов Б.
9. АиУ-15-3 Усова Е.Д. Гвоздев А.
10. АиУ-15-4 Калинин А.А. Бабажанов К.
11. ЭЭ-15-3 Хаируллина Э.К. Мусагулов М.
12. ЭЭ-15-4 Хаируллина Э.К. Махметов М.
13. ЭЭ-15-6 Иванов В.А. Сафарова И.
2 курс 14. АиУ-16-1 Тохметова К.М. Бақытбекұлы  А.
15. АиУ-16-2 Тохметова К.М. Тастыбай Р.
16. АиУ-16-3 Сичкаренко А.В. Садуакас Ә.
17. ЭЭ-16-3 Сундет Г.Е. Серiк А.
18. ЭЭ-16-4 Сундет Г.Е. Куанышбеков А.
19. ЭЭ-16-5 Крицкий А.Б. Сенгатулин И.
1 курс 20. АиУ-17-1 Бейсенова А. Аманжолов Е.
21. АиУ-17-2 Бейсенова А. Омиргалиева А.
22. АиУ-17-3 Войткевич С.В. Адамиди В.В.
23. ЭЭ-17-2 Ахмет Г. Сейтжан М.

Кафедрада 17 куратор бар.

Президенттік стипендиаттар Базылов Б.Р. (ЭЭ-15-4) және Рымбеков А.А. (ЭЭ-15-3).

 

 1. Ата-аналармен кураторлардың жұмысы: 2017-2018 оқу жылында WhatsApp 950-ден астам хабарламалар жіберді, 110-нан астам қоңырау шалып,  үлгерімі нашар , флюорографиядан өтпеген және  оқуға уақытында төлемеген суденттердің ата-аналарына 7 жазбаша хат жібердіАкадемиялық топтардың барлық студенттеріне жарнамалық материалдар берілді және ҚарМТУ мамандығына түсу үшін үміткерлерді тарту үшін оқыған мектептер мен колледждерде кәсіптік бағдар беруді тапсырды.Жатақханада және жалдамалы пәтерлерде оқитын студенттермен жұмыс: Жыл бойы кафедра кураторлары мен кафедра меңгерушісі жатақханаларда кестеге сәйкес кезекке тұрды. Кезекші кураторлар біздің студенттер өмір сүрген бөлмеге барып, жатақханада тұру тәртібі туралы, бөлмелерде, бөлмеде, өзін-өзі зерттеу бөлмесінде және мәдени-тұрмыстық мақсаттар үшін бөлмелерде тазалық пен тазалықты сақтау қажеттілігі туралы, қауіпсіздік ережелерін және өрт қауіпсіздігі ережесін сақтау туралы жұмыс жүргізді. Тұрмыстық техниканы пайдалану кезінде қауіпсіздікті де ескерді.Университеттің спорттық өміріне студенттердің қатысуы:

  ӨПА кафедрасының студенттері университеттің және қаланың спорттық өміріне белсенді қатысады.

  Студенттер үлгерімі:

   2017-2018 оқу жж. күзгі семестрде кафедра студенттерінің білімді бағалау критерийлары бойынша — 81% құрады.

  Ең төмен көрсеткіштер келесі топта : ЭЭ-16ск — 55,5%.

  Ең жоғары көрсеткіштер: АиУ-14-4 — 88,6%.

  Көктемгі семестрде кафедра студенттерінің білімді бағалау критерийлары бойынша — 84% құрады.

  Ең төмен көрсеткіштер келесі топта : ЭЭ-16ск — 55,5%.

  Ең жоғары көрсеткіштер: ЭЭ-15-4 — 83,6%.

  Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысуын ұйымдастыру:

   Ғылыми жетекшінің жетекшілігімен доцент Смағұлова К.К. Студенттер арасында «Үздік инновациялық жоба» номинациясы бойынша Ұлттық инновациялық конкурсқа қатысуға өтініш білдірген Рымбеков А. (ЭЭ-15-3) және Бабажанов К. (АиУ-15-4).

  Ғылыми жетекшісі доцент Смағұлова К.К. ЭЭ -5-3 тобының студенті Рымбеков А. 2017 жылдың 13 қазанында ҚарМТУ-да өткен латын графикасы бойынша жасаған презентациялар конкурсында 1-орынға ие болды.

  Кафедраның аға оқтушысының жетекшілігімен  Имангалиева К. (ЭЭ-14-4 тобы) және Байц В. (ЭЭ 14-4 топ) АМИТ (Ресей, Омбы) халықаралық конференциясына және  Сағынов оқуларына (Қарағанды, ҚарМТУ) қатысуға баяндамалар дайындады.

  Рымбеков А. (ЭЭ-15-3) және Бабажанов К. (АиУ-15-4 тобының студенті) «Өндірістік процестерді автоматтандыру». үйірмесіне белсене қатысады.

   Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша студенттер:

  Абдрахманова А.А. (АиУ -15-1) — «Электроника және ақпараттық технологиялар факультеті» (Электроника және ақпараттық технологиялар факультеті) мамандығы бойынша Варшавада (Польша) Политехникалық университетінде (Варшава технологиялық университеті) ErasusMundus бағдарламасы бойынша № 494/1 бұйрығы )

  А.Бекетбаев (AиУ-14-1 тобы) — Пекин технологиялық институтының (Пекин, Қытай) 28 тамыздағы №494 бұйрығы, электротехника мамандығы бойынша

  Силищев Д. (AиУ-16-3 тобы) — Рига техникалық университетінің 02.02.17, Рига қ. (Латвия)

 

Конференцияларда жарияланған есептер (тезистер):

 

Ф.И.О. автора*(ов) Название доклада Страна, статус и название конференции, дата и место проведения Примечание
8 Имангалиева К.Ж.

ст. гр. ЭЭ-14-4,

Каверин В.В.

Анализ возмущающих факторов в источнике

электропитания систем автоматики

Казахстан, Республиканская студенческая научная конференция «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии Казахстан-2050», 12-13 апреля 2018 г., КарГТУ, Караганда.  
9 Карибаева М.Ж.

ст. гр. ЭЭ-14-4,

Каверин В.В.

Теоретическое исследование резонансного

трансформатора

Казахстан, Республиканская студенческая научная конференция «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии Казахстан-2050», 12-13 апреля 2018 г., КарГТУ, Караганда.  
10 Бабажанов К.Р.

ст. гр. АиУ-15-4,

Дайч Л.И.

Разработка робототехнического комплекса Казахстан, Республиканская студенческая научная конференция «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии Казахстан-2050», 12-13 апреля 2018 г., КарГТУ, Караганда.  
11 Базылов Б.Р.

ст. гр. ЭЭ-15-4,

Нурмагамбетова Г.С.

Автоматизированная система управления

ленточным конвейером

Казахстан, Республиканская студенческая научная конференция «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии Казахстан-2050», 12-13 апреля 2018 г., КарГТУ, Караганда.  
12 Кауанов А.С.,

Мусаев М.Ж.

ст. гр. АиУ-15-4,

Дайч Л.И.

Солнечный трекер на основе двухдатчикового

управления

Казахстан, Республиканская студенческая научная конференция «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии Казахстан-2050», 12-13 апреля 2018 г., КарГТУ, Караганда.  
14 Неводов М.А.

ст. гр. АиУ-17-3,

Войткевич С.В.

Математическое моделирование в САР Казахстан, Республиканская студенческая научная конференция «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии Казахстан-2050», 12-13 апреля 2018 г., КарГТУ, Караганда.  
15 Серикбаева З.Т.

ст. гр. АиУ-15-4,

Дайч Л.И.

Применение SCADA — системы GENIE 3.0 в учебном процессе Казахстан, Республиканская студенческая научная конференция «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии Казахстан-2050», 12-13 апреля 2018 г., КарГТУ, Караганда.  
16 Тарлыков М.В.,

Бычек М.В.

ст. гр. АиУ-15-4,

Дайч Л.И.

Разработка и исследование солнечного трекера

с одним датчиком

Казахстан, Республиканская студенческая научная конференция «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии Казахстан-2050», 12-13 апреля 2018 г., КарГТУ, Караганда.  
17 Тарлыков М.В.,

Цай А.С.

ст. гр. АиУ-15-4,

Дайч Л.И.

Разработка и исследование обратного маятника Казахстан, Республиканская студенческая научная конференция «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии Казахстан-2050», 12-13 апреля 2018 г., КарГТУ, Караганда.  

 

2018 жылғы 5 сәуірде ҚарМТУ-да CASE-IN 2018 халықаралық инженерлік чемпионатының іріктеу кезеңі өтті. Чемпионаттың қорытындысы бойынша PRO Energy командасы Мәскеуге финалға жолдама алды (команданың ғылыми жетекшісі – ӨПА кафедрасының доценті Смагулова К.К. #PRO_energy командасы #CASE_IN халықаралық инженерлік біріншілігінің финалына (Мәскеу, Ресей) қатысты.

ӨПА кафедрасының студенттері (Базылов Б., Сүйіндік М., Абдикаримова C., Ідріс Ж.) 3-ші орынға ие болды.

 

Ғылыми үйірме. Автоматтандырылған электржетек (жетекшілер: Брейдо И.В., Дайч Л.И., Эм Г.А., Лисицын Д.В.)

Қатысушылардың саны — 10 адам.

Ғылыми үйірме. «СИНЕРГИЯ-дағы» роботтық техникалық жүйелер (жетекшілер Марквардт Р.В., Тохметова К.М.).

Қатысушылардың саны — 7 адам.

Нәтижелер (есептер, мақалалар, патенттер, марапаттар және басқа жетістіктер).

 1. Студенттердің әлеуметтік-саяси іс-шараларға қатысуын ұйымдастыру:Жыл бойы кафедра студенттері қаланың және  ҚарМТУ аумағында өткізілген сенбіліктерге қатысты.2017 жылдың 29 қарашасында  Станиславский театрында бірінші курс студенттерінің дебюті — 2017 байқауының факультет аралық кезеңін өткізді. Байқауға барлық факультеттердің бірінші курс студенттері, сондай-ақ Инновациялық технологиялар колледжінің студенттері қатысты, олардың талантын қазылар алқасына көрсетті. «Дебют жұлдыздары» номинациясы бойынша Қобыланды А. жеңімпаз атанды. Овсянникова Д. «Үздік би» номинациясын  жеңіп алды.Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің Күніне арналған «Жастар — Қазақстанның болашағы» атты облыстық фестиваль өтті. Іс-шараға 600-ден астам студент қатысты. «Үздік вокал» номинациясында АИУ14-1 тобының студенті Жылқайдарова А. жеңді.

9 желтоқсанда AиУ-16-1, 2 тобының студенттері және Ақниет қорының еріктілері Теміртаудағы қаласында орналасқан Айналайын балалар үйіне барды.

Ата-анасының қамқорлығынан қалған 5 жастан 16 жасқа дейінгі балалар өздерінің егде достарымен  тәтті сыйлықтар мен ойыншықтар алды.

Өз кезегінде, балалар қонақтарды балалар үйінде қолөнер мен суреттер көрмесін өткізіп, көрерменге көптеген жағымды сәттерді сыйлаған өлеңдер, әндер мен билермен концерт қойды.

Кішкентай Дамирден біздің APP бөлімшесіне хат келді («Анниет» МБО-дан). Хат Аяз Атаға жіберілді. Хатты оқығаннан кейін біздің бөліміміздің қызметкерлері баланың арманына қуана жауап берді. Балаларды құттықтап, оларға сыйлықтар сыйлау үшін, балаларға құттықтап, Аяз Ата мен Ақшақардың жаңа жылдық костюмдерінде APP бөлімінің оқытушылары құттықтады. Санта-Клаус пен Ақшақар Дамирге және оның апасы Айланға арналған науқан сәтті болды: балалар мен олардың аналары қуанышты болды — олардың бақытты балаларының күлімсірегенін көру өте жақсы болды.

2 наурыз күні «Жастар алем» жастар сарайында АПП кафедрасының меңгерушісі, профессор Брейдо Иосиф Вульфовичтің қатысуымен поэзия кеші өтті. Кештің қонақтары Иосиф Вульфовичтің жақын достары, әріптестері және студенттері болды.

ӨПА  кафедрасының студенттері мен магистранттары авторлық жинақтардан сүйікті өлеңдерді дайындап, оқыды. Оқушылар поэзиясын Тауиров Г., Мұратова А., Кушабаева А. және магистранттар Ахмет Г., Гановский А. және Абишева Д. өлеңдердің мағынасын түсінді. Кеш кешкі қонақтардың алғыс сөзбен аяқталды.

Студенты кафедры АПП на протяжении учебного года активно посещали театры им. Станиславского и им. Сейфуллина, выходили без срывов на все торжественные митинги и шествия, посещены футбольные матчи, активно участвовали в таких мероприятиях как: 1 мая — День единства народа Казахстана,  9 мая – День Победы  и др.

Король и Королева» VI Бала Ректора КарГТУ удостостоились студенты группы АиУ-17-2 Төлеу Темірлан и Смаилову Дамиру.

Оқу жылында кафедра студенттері театрларға белсене қатысты. Станиславский және Сейфуллин театрларындағы барлық салтанатты кездесулер мен шерулерге кедергісіз қатысып және футбол матчтарына қатысты. 1 мамыр — Қазақстан халқының бірлігі күні, 9 мамыр — Жеңіс күні және т.б. сияқты іс-шараларға белсенді қатысады.

«Үздік топ» номинациясы бойынша ЭЭ-15-3 тобы 3 орын алды. Топ кураторы Хайруллина Эльмира Қайырбековна

 

ӨПА кафедрасы туралы видео түсірілім

ӨПА кафедрасының 2016-2017 оқу жылының көктемгі семестрінің кураторлық сағаттар кестесі

Өзектендірілген «Жаңа Қазақстандық Патриотизмді қалыптастыру» Патриоттық тәрбие беру моделі бойынша кураторлық сағаттардың КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ»

ӨПА кафедрасының кураторлар тізімі

ӨПА кафедрасының оқытушыларының 2016-2017 оқу жылының СӘУІР айындағы “Армандастар Ордасы» жатақханасындағы кезекшілік кестесі

ӨПА кафедрасында өткізілетін іс-шаралар

Мемлекеттік жалпы білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

ҚарМТУ — дың ішкі тәртібі

Без рубрики