Тәлімдік жұмыстар


Тәрбиелеудің негізгі бағыттарын тарату үшін студенттерді жоғарғы оқу орнынында тәрбиелеу нәтижелері болып тәрбиелеу шаралар жүйесі және оқу процессі ресурстарының тийымдылығын жоғарлату болып табылады. Тәрбиелеудің негізгі бағыттары: — Қазахстан Республикасының заңдарын сыйлау, студенттік жастардың азаматтық-құқықтық мәдениеті; — діни-инабаттылық құндылықтырды дамыту; — құқық білім жүйесін тұрғызу; — студенттерде экстремизмге қарсыласу және толеранттық тәрбиені тұрғызу; — Салауатты өмір сүру және дене шынықтыру мәдениетін тәрбиелеу негіздері; — студенттерде мәдениетті тәрбиелеу; — діни-инабаттылық білім және құндылықтар жұйесін түрғызу және дамыту; — Студент жастарының патриоттық тәрбиелеу әлеуметтік статусын жоғарлату; — эстетикалық құндылықтар жүйесін тұрғызу; — студенттердің творчествалық мамандығын дамыту.

Кафедрадағы тәрбиелеу жұмысы оқу үрдісімен және жоғары адамгершілікті, физикалық мықты денсаулықты және жан дүниесі мол тұлғаны тәрбиелеуге ықпал ететін әлеуметік-оқытушылық ортаны құру мақсатымен тығыз байланысты.

Кафедрада Университетте құрастырылған Қазақстан  Республикасының Бірінші Президенті Н.Ә.Назарбаевтың патриоттық тәрбиелеу мысалының  ерекше  моделі қолданылады.

Кафедрада «дөңгелек үстелдер»,  «Қазақстанның дәстүрлі тағлымы», «Ұлттың экологиясы және денсаулығы», «Құқықтық тәрбиелеу негіздері» және басқа да көптеген тақырыптар бойынша кураторлық сағаттар өткізіледі.

Ұлы Отан соғысының ардагерлерімен, партиялық және мемлекетік құрылыстың құрметті мамандарымен кездесулер жиі өткізіліп тұрады. Барлық оқу кезеңінде студенттер мен магистранттар кафедраның және Университеттің белсенді өміріне тығыз араласады.

Кафедра активисттері

2013-2014 оқу жылының күзгі семестрге кураторлық сағаттарының жоспарлары

2013-2014 оқу жылының кафедра кураторлары

2013-2014 оқу жылының көктемгі семестрге кураторлық сағаттың мастер-класы 

2013-2014 оқу жылының көктемгі семестрге кураторлық сағаттың мастер-класы 

2013-2014 оқу жылының көктемгі семестрге кураторлық сағаттарының жоспарлары

2013-2014 оқу жылының күзгі семестрінде кураторлық сағаттар мастер-класын өткізу кестесі

2013-2014 оқу жылының көктемгі семестрінде кураторлық сағаттар мастер-класын өткізу кестесі

Жатақханада кезекшіліктің кестесі

ТЖ бойынша шаралар

Без рубрики