Түлектер клубы


ПҚКОБ іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістер кафедрасында  2011 жылы ТҮЛЕКТЕР КЛУБЫ ашылып, қазіргі кезде жаңадан ашылған Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау кафедрасында  қарқынды жұмыс істейді. Түлектер клубының құрамы жылына 2 рет жиналып, ғылыми-зерттеулер жүргізуге шаруашылық шарттарды, жоғары импакт-факторы бар журналдарға мақала жайында ақылдасып, шешімдер қабылданады.

ГПҚКБ Түлектер клубының мақсаты: 

Түлектердің көмегімен ҚарМТУ мен ГПҚКБ кафедрасын ғылыми, оқу, әдістемелік және мәдени мүмкіндігін жоғарлатып,  қазақстандық және әлем төңірегіне өрістету; 

ҚарМТУ мен ГПҚКБ кафедрасының түлектердің, оқытушылардың, қызметкерлердің, студенттердің, бакалаврлардың, магистранттардың, аспиранттардың және докторанттардың  — Университеттік корпоративтің қоғамдастығының бірлігін бекіту;

       ҚарМТУ мен ГПҚКБ кафедрасының білім беру кеңістігінде  әлемдік және қазақстандық деңгейде әлеуметтік және мәдениеттілік потенциалын, білім беруді жоғарылату мақсатында Түлектер қауымдастығының бірігуі;

ГПҚКБ Түлектер клубының міндеті:

— ГПҚКБ кафедрасының түлектері мәліметтерін банкін құру мен университет пен түлектердің тұрақты байланыысн қамтамасыз ету;

— Түлектер мен университет арасындағы қарым-қатынастың ынтымақтастықты және нығайтуды ұйымдастыру;

— ЖОО мен түлектердің өзара байланысын тұрақтандыру;

ҚарМТУ, және ГПҚКБ кафедрасының мамандар мен ғылыми қызметті дамыту біліктілігін даярлау және қайта даярлау бойынша кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер арасында ғылыми және іскерлік байланыстарды жеңілдету;

— ҚарМТУ мен ГПҚКБ кафедрасы мен өнеркәсіптердің мамандары арасында ғылыми мен іс байланыстарын жайғастырудағы жәрдемдесу;

— Білім беру, ғылыми және әлеуметтік-мәдени іс-шараларға университет дәстүрлерін сабақтастығын сақтау және дамыту үшін үлес қосу;

— Байланысты салаларда түлектердің отандық және шетелдік бірлестіктермен қарым-қатынастарды дамыту;

— Деңгейлері және білім беру университетінің функциялары мен жетекші мәдени орталықтардың ретінде бөлімінің іске асыру бағыттарының аспектілерін кеңейту;

— Білім беру ортасын университеттің және әлеуметтік ортаның оң имиджін қалыптастыру және қолдау;

— түлектердің жұмысқа орналастыру бойынша жәрдемдесу.

ГПҚКБ кафедрасының түлектер клубының құрамы

Ақпанда 2016 Түлектер клубының есебі

Без рубрики