Түлектер


Талерчик Марина Петровна, доцент

Талерчик Марина Петровна

техн. ғыл. канд., доценті

2002 жылы КарМТУ «Геофизикалық әдіспен іздеу және пайдалы қазбалар кен орнын барлау» мамандығы бойынша бітірді. “Мұнай кәсіптік геологиясы”, “Ұңғыманы бұрғылау” пәндері бойынша курстарын оқиды.  20 астам ғылыми жұмыстар авторы.

 

Портнов Василий Сергеевич, профессор, д.т.н

Портнов Василий Сергеевич

т.ғ.д., профессор, кафедра мең.

ҚарПТИ бітірді. 1993 жылы КарГУ Е.А. Букетова атындағы «Математика» мамандығы бойынша бітірді. «Қазақстан Конституция-сына 10 жыл» Мерейтой медалімен, «ҚР білім беруде құрметті жұмыскері» кеуде белгісімен марапат-талды. 460 ғылыми және оқыту-әдістемелік еңбектер, 15 монография және 10 ойлап табу авторы.

 

Пономарева Марина Викторовна, доцент, к.т.н.

Пономарева Марина Викторовна

техн. ғыл. канд., доценті

ҚарПТИ «Геофизикалық әдіспен пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау» мамандығы бойынша бітірді. «Интерпретация ГӘБЗ қортындылары», «Петрофизика» пәндері бойынша курстар оқиды. 60 ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстарын шығарған.

 

Боченин Юрий Викторович, доцент, к. г-м.н.

Боченин Юрий Викторович

канд. г.-м. наук, доцент

ҚарПТИ 1975 жылы «Тау-кен инженер-геофизигі» мамандығы бойынша тамамдап шықты. «Геофизика аппаратары және құрал-жабдық» пәні бойынша дәріс сабақтарын жүргізеді. 48 ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстары жарық көрді. Профориентациялық жұмысқа жауапты; кәсіптік және дипломалды тәжірибеге жауапты.

 

Доцент, к.т.н Пак Дмитрий Юрьевич

Пак Дмитрий Юрьевич

 т.ғ.к., доцент

КарМТУді 1997 ж. бітірді «Геофизикалық әдіспен іздеу және пайдалы қазбалар кен орнын барлау». «Радиометрия және ядролық геофизика» пәндері бойынша курстар оқиды. 90 астам ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар авторы, 11 патент алған.

 

Токушева Жибек Толеуевна, ст. преподаватель

Токушева Жибек Толеуевна

аға оқытушы

1996 жылы ҚарПТИ «Геофизикалық әдіспен іздеу және пайдалы қазбалар кен орнын барлау». «ҰГЗ негіздері», «ҰГӘЗ арнайы курсы» пәндері бойынша курстар оқиды. 20 астам ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар авторы. СМКға жауапты. Кафедра эдвайзері. Сапаға жауапты.

 

Тунгышбаева Айнаш Тагайбековна, ст. преподаватель

Тунгышбаева Айнаш Тагайбековна

аға оқытушы

КарМТУ «Геофизикалық әдіспен пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу және барлау» мамандығы бойынша 2001 жылы бітірді. «Петрофизика», «Жер қойнауын пайдалану негізі» пәндері бойынша дәрістеме және тәжрибе сабақтарын жүргізеді. 18 астам ғылыми және оқу әдістеме жұмыстар авторы. Дипломдауға жауапты.

 

Каскатаева Куралай Балапашовна, преподаватель

Каскатаева Куралай Балапашовна

оқытушы

2001 жылы КарМТУ «Геофизикалық әдіспен іздеу және барлау» мамандығы бойынша бітірді, тау-кен инженер-геофизик. «Геофизикалық жаңа-лықтарды компьютерлік әдіспен өңдеу», «Геоло-гия-техникасымен бұрғылауды зерттеу» пәндері бойынша сабақ өткізеді.

 

 

Копобаева Айман Ныгметовна

оқытушы

2009 жылы ҚарМТУ-ды «геололия және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы бойынша тәмамдаған. Магистрлік дессертациясы 2011 жылы қорғалды. «Петрология», «Жалпы және тарихи гология», «Мұнай және газ геологиясы», «Петрография» пәндері бойынша практикалық және зертханалық жұмыстарын жүргізеді.

 

Желаева Наталья Валерьевна, преподаватель

Желаева Наталья Валерьевна

оқытушы

Қараганды мемлекеттік техникалық университетін «Геофизикалық әдіспен пайдалы қаз-балар кенорындарын іздеу және барлау» мамандығы бойынша 2006 жылы бітірді. Жалпы шығарылған саны – 5 «ҰГӘЗ нәтижелерін кешендеу», «Бұрғылауды және кенді-шахты геофизикасы» пәндері бойынша зертханалық сабақтарын жүргізеді. Кафедра сайтына жауапты. Кафедра отырысының техникалық хатшысы.

 

Li

Ли Елена Сергеевна

оқытушы

2010  жылы ҚарМТУ-ды «геололия және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы бойынша тәмамдаған.

 

Кантарбаева Мирамкуль Сериковна, зав. лабораторией

Кантарбаева Мирамкуль Сериковна

Зертхана жетекшісі

1998 жылы КарГТУды “Құю өндірісінің машиналары” мамандығы бойынша оқып бітіріп “инженер-механик” квалификациясын. иемделген

 

 

Амангелдіқызы Алтынай

Оқытушы

2013 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы бойынша бітірді. 2015 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы бойынша бітірді.

Блялова Гулим
Оқытушы
2013 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы бойынша бітірді. 2016 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы бойынша бітірді.

 

Без рубрики