Қашықтықтан оқыту факультеті


Қашықтықтан Оқыту Факультетіне қош келдіңіздер!

ҚОФ бұл XXI ғасырдың талаптарына сай деңгейдегі  жоғары сапалы бiлiм қызметі.

Факультетте оқытудың күндізгі қысқартылған түрі бойынша «Техникалық ғылымдар мен технологиялар»; «Әлеуметтiк ғылымдар және бизнес»; «Қызмет» бағыттарын қамтитын бакалавриаттың 26  бiлiм беру бағдарламасы бойынша білім беру қызметі жүзеге асырылады.

3 жылдық мерзімдегі қысқартылған оқу бағдарламасы бойынша оқуға бакалавриаттың тиiстi таңдаулы мамандығының орташа кәсiби бiлiмі бар колледждердiң (техникумдардың) түлектері қабылданады.

2 жылдық мерзімдегі қысқартылған бiлiм беру бағдарламасы бойынша оқу  жоғарғы бiлiмi бар мамандар үшін жүзеге асырылады.

Оқу және оқу-әдiстемелiк факультетте жұмыс iстеу ҚРдың Монның нормативтiк құжаттарымен дәлме-дәлдiкте iске асады және университеттiң Академиялық кеңесiмен үйлестiредi. Оқу барысы үйренудi несие технологиясы бойынша ұйымдастырылған.

Оқу процесі белгіленген оқыту ережелерін сақтай отырып, ыңғайлы жерде және ыңғайлы уақытта оқи алатын студенттің бағытталған және бақыланатын қарқынды өзіндік жұмысына негізделген қашықтықтан білім беру технологиясын қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Жұмыстардың ұйым және өткiзуi оқытушыларымен жоғары квалификациялы профессорлар, доценттермен iске асады және университеттiң орта бiлiм кафедра шығаратын.

Факультеттің студенттерi кiтапхана қорына, Wi-Fi Internet желісіне еркiн пайдалануға рұқсат етіледі, оқу залы мен компьютер класстарының қызметтерiмен пайдалана алады.

ҚОФ студенті бiтiру жұмысын табысты қорғағаннан кейiн магистратураға түсуге мүмкiндiк беретiн бакалавр бiлiктiлiгi бар мемлекеттiк үлгiдегі диплом алып шығады.

Без рубрики