«Сызу және дизайн пәндері» циклді әдістемілік комиссиясы


Дизайн сызу пәндері циклдық әдістемелік кеңес (ДСП ЦӘК) – бұл жоғарғы білікті оқытушылар ұжымы, міндеті дизайн интерьер саласындағы мамандарды дайындау болып табылады. Мақсаты: жеке тұлғаға бағытталған құзыреттілік негізінде сапалы оқыту мен тәрбиелеудің тәсілдері мен әдістері, өзінің кәсіби қызметінде заманауи технологиялары қолданып және оқу арқылы оқытушылардың педогогикалық мәдениетті мен әдістемелік шеберліктерін артыру. Бітіруші түлектер өздігінен өндірістік міндеттерді қойып шеше алады,  жұмыс мамандығы бойынша және  техникалық жұмыс қызметіне  жұмыс дағдысы мен шығармашылық мүмкіндіктері дамыған.  Осының бәрі еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті түлектерді дайындап шығарады. Қазіргі уақытта ДСП ЦӘК төрағасы Қарағанды Мемлекеттік Техникалық университетінің түлегі, арнайы пәндер мұғалімі, жас маман Худорожкова Светлана Александровна. ЦӘК құрамында 7 оқытушы, олардың ішінде 1 мұғалім жоғарғы санатты, 3 мұғалім І санатты. ДСП ЦӘК келесі мамандар бойынша техниктерді дайындайды: 0402013 «Дизайн интнрьері», квалификация: суретші-әрлеуші және 0104000 — «Кәсіптік оқыту», квалификация: Кәсіптік оқыту мастері, техник-технолог.

Без рубрики