Стендтер


Университеттің тәрбиелік жұмысы.

Тәрбиелеу жұмысы мен жастар саясатының стратегиялық мақсаты қазақстандық патриотизм, азаматтылық, толеранттық, рухани-адамгершілік, физикалық сау, әлеуметтік белсенді тұлғаны қалыптастыруға жағдай жасау және артықшылық жағдайларды іске асыру бюолып табылады. Қойылған мақсаттың шешімі Университеттің әртүрлі қоғамдық ұйымдар арқылы студенттік жастармен жүйелік және кешенді жұмыс жасау арқылы жүзеге асады: Жастар ісі бойынша комитеті (ЖІК)- бұл студенттік қоғамдық белсенділік пен болашақ басшыларды тәрбиелеу мектебі. Бұл студенттік топтар, пікірсайыс клубы, студенттік өзін-өзі басқару, СҚО, «Жасыл ел» және «Ақниет» қайырымдылық ұйымы.

Көліктегі инновация стенді

Жүк пневмолифті.

110, 250 және 250 кг жүк көтерумен ғимараттар мен құрылыстарда жүк көтеруге арналған импорт ауыстырушы мен экспортқа бағытталған жаңа, аналогы жок жабдық.

Құрылым артықшылықтары:

Құрылымдық орындау мен монтаждың оңайлылығы;

Пайдаланудағы сенімділік пен қауіпсіздік;

Иелену м, монтаж және пневмолифт қолдануға (3-5 рет) шығын азаюы;

Қысылған ауаның төмен қысымы (0,003-0,007 МПа) шахта қуысында жұмысқа қолайлы жағдай жасайды.

Пневмолифттер Қарағанды қаласының №1 машзауытында жасалады.

Шаңсыздандыратын тасымалдау құрылғысы

Санитарлық және экологиялық қауіпсіздікке кепіл беретін әлемдегі ең мықты тасымалдау құрылғысы болып келетін конфейерлік көлікке арналған ерекше құрылғы.

Құрылғы шаң пайда болуың ауа ағынның аэродинамикасын басқаруына байланысты 10 рет есебіне азайтты.

Құрылғы жұмысының принципі «гидравликалық секіру» эффектін қолдануына негізделіп, құрылғы шеңберінде шаң ағының таратпаушылық пен аэрозольдің кіші санында пайда болуын қамтамасыз етеді.

Екі каналды конфейерлік таразы.

Жетекші технологиялар негізінде жасалған ерекше әзірлеме  өндірістік пайдалану жағдайында таспалы конвейерде сусымалы заттарды тура дәл өлшеуге арналған.

Таразының артықшылығы екі механикалық бөлінген өлшеу каналдарының болуы, ол 0,5…0,1 % шеңберінде кемшілік болуын конвейер өндірісінің дипазонында қамтамасыз етіп, үлгілік жүк көмегімен тексеру және калибрлеудің қосалқы әдісін пайдалануға мүмкіндік береді, бұл дәстүрлі және қазіргі өндіріске азырақ тиімді болып келетін құрылған әдіске қатынасқа артықшылық береді.

 

«Минералдық шикізат ресурстарын кешенді игеру» инженерлік бейінді зертханасы

Пайдалы қазбалардың байытуы

Жоба  мақсаты мен міндеттері – пайдалы қазбалар байыту саласында жаңа технологияларды құру.

Тау-кен металлургиялық кешен кәсіпорындарында байыту режимдерін, жаңа реагент кәсіпорындарының технологиялық схемасына енгізуді қарастыратын пайдалы қазбалар байыту жаңа технологиялық шешімдер негізінде жобаларды іске асыру.

Бағыт жетекшісі: т.ғ.к., доцент Омарова Н.К.

Шикізат өңдеу мен қалдықтарды кәдеге жарату құралдары мен технологиялары. Жоба мақсаты – пайдалы қазбала байыту саласында жаңа технологияларды құру. Зерттеулер  пішінделген бұйымдар өндірісінің технологиялық үдерістерінің теоретикалық негіздерін дамытуға әр түрлі жолмен пайда болған ұсақталған минералдық шикізат ұнтақ металлургия әдісімен бағытталған зерттеулер.

Бағыт жетекшісі: т.ғ.к., доцент Әлжанов М.К.

Қорлардың оңтайлы пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау. Жоба мақсаты – табиғи қорларды оңтайлы пайдаланудың саласында жаңа технологияларды құру.

Бағыт жетекшісі: т.ғ.к., доцент Обухов Ю.Д.

«Минералдық шикізат қорларын кешенді игеру» инженерлік бейінді зертханасы.

Ол мемлекет Басшысының талабын орындауға конкурстық негізде құрылған Қазақстанда ең алғашқыларының бірі болып табылады. 200 млн.тг. көлеміндегі грантқа зертхана геологиялық-геофизикалық, геомеханикалық, маркшейдерлік-геодезиялық, тау-кен металлургиялық бейіндінің ерекше құралдар мен жабдықтың үлкен спектрімен, сонымен қатар автоматтандыру, әлемдік өндіруші мәлімет жіберудің ақпараттық жүйелер құралдарымен (Швейцария, Германия, Англия, АҚШ, Чехия, Дания, Швеция, Түркия, Ресей) жабдықталған, бұл минералдық шикізат қорларын игеру саласында ерекше зерттеулерді өткізуге мүмкіндік береді.

Зертхананың негізгі ғылыми бағыттары:
1. Минералды шикізат сапасын гелогиялық-геофизикалық бақылауы;
2. Үлкен тереңдікте пайдалы қазбаларды алудың параметрлерді негіздеу және жыныстардың геомеханикалық күйін зерттеу;
3. Тау –кен металлургиялық кешеннің пайдалы қазбаларын байыту;
4. Шикізат өңдеудің технологиялары мен құралдары және қалдықтарды кәдеге жарату;
5. Қорлардың рационалды пайдалануы және қоршаған ортаны қорғау;
6. Тау- кен металлургиялық кешеннің технологиялық үдерістерін бақылау және автоматтандыру технологиялары мен құралдары ;
7. Пайдалы қазбалар кен орындарын дамытуда мәліметтерді өңдеу мен табыстаудың ақпараттық жүйелері;
8. Тау-кен кәсіпорындарында еңбек көп қажет етеін үдерістерді механикаландыру.

Минералды шикізат сапасын геологиялық-геофизиклық бақылау

Жобаның мақсаттары мен міндеттері – пайдалы қазбалардың кен орындарын геологиялық-экологиялық бағалау мен минералдық шикізаттың барлаудың барлық кезеңдерінде және келесі өңдеуде сапасын бақылау, бұл: — тау-кен өндірісінің технологиялық-геологиялық айналасының күйін компьютерлік бақылау күй жүйесін ұйымдастыру, сонымен қатар минералды шикізат сапасын бақылаудың автономиялы жүйелері; іздеу мен барлаудың барлық деңгейлерінде минералдық шикізат сапасын геофизикалық бақылаудың құру құралдары мн жүйелері, тау-кен жұмыстарын, тбу, және өңдеуді жүргізу; — минералды шикізат, сонымен қатар энергетикалық, кен орындарының дәстүрлі емес және техногенді түрлерімен қоса өндеудің инновациялық технологияларын дамыту. Бағыт жетекшісі: т.ғ.д., проф. Портнов В.С.

Жнысытардың геомеханикалық күйін зерттеу

Жоба мақсаты мен міндеттері – пайдалы қазбалар кен орындарын өңдеу саласында жаңа технологияларды құру.

Пайдалы қазбалар кен орындарын дамытудағы тау –кен жұмыстарын жүргізудің тиімділігі мен қауіпсіздігі келесі міндетерді шешу негізінде қамтамасыз етіледі:

—          Табиғи және техногенді шарпттарды есепке алып кен орындарын дамытуда тау жыныстар массив күйін геомеханикалық мониторингі;

—          Тау жыныстары мен массивтердің пайдалы қазбалардың физико-механикалық, геометрикалық, деформациялық, реологиялық және технологиялық күйлерін зерттеу;

—          Тау-кен жұмысын жүргізу кезінде жыныс массивтің күшейтілген-өзгерген күйін есептеу әдісін дамыту;

—          Пайдалы қазбалар кен орындарын қауіпсіз дамыту және геоақпараттық қамтамасыз ету жүйесін енгізу;

—          Өндірудің технолгиялық үлгісін және тау-кен жұмыстарын жүргізудің оптималды параметрлерін дамыту;

—          Бағыт жетекшілері: т.ғ.д., проф. Низаметдинов Ф. К., т.ғ.д., доц. Цай Б.Н.

Тау-кен ісіндегі жаңашылдық

Көмірдің қалың және күрделі құрылымды қабаттарын дамыту технологиясы.

Технология көмірдің қалың және күрделі құрылымды қабаттарын шахта жынысынан өндірілетін жерасты жағдайнда пайдалану негізде жоғары тиімділікте өндіруге арналған.

Дамытушылары: т.ғ.д. проф.Демин В.Ф., т.ғ.к. Сон Д.В.

Карьер еңістерінің тұрақтылығын басқару. Кешенді зерттеу негізінде пайдалы қазбалар кен орындарын ашық әдіспен өңдеудің  тиімділігін және қауіпсіздігін жоғарлату үшін арналған. Жұмыс қазақстан тау-кен кәсіпорындарының карьерлерінде енгізілген:    Николаевский (МХК), Коунрад (БГМК), Кіші Спасск (СЖР), Кентөбе, Нұрқазған және т.б.
Дамытушылары: т.ғ.д., проф. Низаметдинов Ф.К., т.ғ.к., доц. Ожигин С. Г.

Тау-кен өнімдерін анкерлік бекіту. Тау-кен жыныс контурлық массивтердің ерекшеліктерін басқару арқылы тау-кен өнімдер тұрақтылығын жоғарлатуға мүмкіндік беретін жыныстардың қатайған- өзгертілген күйін зерттеу негізінде тау-кен өнімдердің анкерлік бекітудің тиімді технологиясы ұсынылған. Жоба «Шахтинская», «Саранская»,  Т. Күзембаев атындағы және «Казахстанская» ЖШС «Арселор Миттал Темиртау» шахталарында мақұлданған.

Дамытушылары: т.ғ.д., проф. Демин В.Ф., т.ғ.к. Сон Д.В., т.ғ.к. Немова Н.А.

Құрылыстағы жетекші технологиялар

Бетон және темір бетон бұйымдарды алудың импортауыстыратын экструзиондық технология арнайы пішіндіретін агрегат қолданумен конвейерлік өндірісте 2,5 мың куб метрге дейін – жоғары өндіріспен ұзын өшемді бұйымдарды алуға мүмкіндік береді. Эструдер – бұл бетон массасының тығыздалуына ауытқу беретін шнек. Бұл жаңа                                                               технологияның артықшылығы – өндірістің шу болмауы, вибрация , қоршаған ортаға шаң және газ тасталындының болмауы, алынатын бұйымдардың геометриялық өлшемдердің туралығы және беріктілігі, қала құрылыс және сәулет шешімдерінің кеңейтілген шешімдері, одан басқа – көлік жолдарын, көпірлерді, ұшу телімдерін салуға технология қолдану мүмкіндігі.

Дамытушы: т.ғ.д., проф. Байджанов Д.О.
Қазақстан көпбейінді реконструкция және дамыту институты.
Институт мақсаттары:
* Жаңа құрылыс құрылымдар мен жүйелерді құру саласында зерттеулер—ғимарат пен құрылыстарды қайта қалпына келтіру мен реконструкциялау;
* жаңа құрылыс нормаларын әзірлеу;
* есептеу әдістерін, зерттеу әдістемесі мен техникалық күйін бағалау құрылысты нығайту әдістерді жетілдіру;
* жаңа құрылысты жобалау;
* Ғимарат пен құрылысты қайта қалпына келтіру реконструкциялау
Институт директоры: т.ғ.к., доц. Нугужинов Ж.С.
Гидравликалық әмбебап пресс.

Құрылғы технологиялың желінің және бұйымдардың импорт алмастыруына бағытталған. Бұйымдарды жасау мен өндіруде әмбебаптылығымен, басқа жетекші шетел мемлекеттердің импорттық машиналарына қарағанда арзан бағасымен ерекшеленеді.
Келесі міндеттерді шешудегі ең үлкен нәтиже:
* ҚР құрылысы комплексінің дамуы;
* қала шетіндегі аймақты кеңейтудің арқасында ауылшаруашылықтың комплекстің дамытуына жағдай жасау;
* Мемлекеттің өндірістік жағынан дамыған аймақтарына экологиялық жағдайды жақсарту;
* Халық жұмыс басшылық рыногын кеңейту;
* Құрылыс бұйымдардың өндірісіне энергия шығынын үнемдеу.
Дамытушы: т.ғ.д., проф. Смирнов Ю.М.

Казахстан  Қазақстан Республикасының Бірінші Президент атындағы Электрондық технология оқыту орталығы
Технологиялық қамтамасыз ету зертханасы
Технологиялық қамтамасыз ету мен дамыту зертханасы:
* Internet-ке шығумен жергілікті желі жобалау мен өткізумен;
* Пайдаланушы рөлі негізінде шығуды бақылау;
* Қашықтық білімді қолдау;
* Автоматтандырылған жұмыс орындарын пайдалану;
* Оқу үдерісін диспетчерлендіру ;
* ҮМБ аттестациялауда компьютерлік класстарды техникалық қызмет ету.
Оқу теледидарының зертханасы
Зертхана мақсаты мен міндеттері:
* Университет өмірінің шараларын видеоға түсіру;
* Университет мамандықтары мен кафедралары, факультеттері жөнінде оқу видео фильмдерін, оқу слайд-дәрістерін, видеоматериалдарын жасау;
* Қоғамдық іс-шараларды өткізу және видеоға түсіру;
* Оқу корпустарында видеоматериал трансляциясын қамтамасыз ету;
* Компьютерлік бағдарлама көмегімен ақпараттық бағдарлама мен видеофильмдерге видеоматериалдың цифрлау мен өңдеуді іске асыру;
* Видеоматериалға сценарий дайындаумен айналысады.
Бағдарламалық қамтамсыз ету зертханасы
Зертхана мақсаттары мен міндеттері:
* Мониторинг және оқу үдерісін бақылауға арналған «АИС ҚарМТУ» Университеттің ақпараттық жүйесін бағдарламалық қамтамасыз ету және енгізу, дамыту;
* Оқу үдерісіне оқу және басқа бағдарламалық қамтамасыз етуді құру және енгізу;
* Университет және ЦЭТО-ның барлық бөлімшелеріне ИНТЕРНЕТ желісі мен ҚарМТУ ИНТЕРНЕТ жергілікті желісіне қосылуды қамтамасыз ету.

Лицей – Колледж – ВУЗ – үзіліссіз білімнің іске асуы
Техникалық лицей лицей –жаңа формациядағы жалпы білім беретін оқу мекемесі. Техникалық лицей құрылудың күні– 1996 жыл.
Лицей – Колледж – ЖОО жүйесі оқытудың  халықаралық барселондық моделіне сәйкес келеді, бұл өмір бойы үзіліссіз білім принципін пән бойынша жүзеге асырады: математикалық цикл: химия, физика, математика.
Қазіргі кезде лицейде  162 лицеист оқиды. ҰБТ тапсыру нәтижелері бойынша қаланың техникалық лицей он үздік мектептің санына кіреді. Лицей түлектерінің 95% вҚарМТУ-ға түседі.
Техникалық лицейдің білім қызметінің негізгі бағыты – бағытталған жоғары сапалы бейінді оқу болып табылады, ол қазіргі педагогикалық әдістемелермен және электрондық техникалық құралдармен жабдықталған.
Лицейлік оқыту моделі:
— жалпы орта білімін алу үшін тиімді жағдайларды жасау;
-қазақ, орыс және ағылшын тілдерін оқу;
— бейінді пәндер бойынша тереңдетілген дайындық;
— жоғары білімді, физикалық сау, бәселестікке қабілетті және саяси мәдени тұлға тәрбиелеу мен оқушыларға шығармашылық потенциалын дамытуға қолайлы жағдай жасауды қамтиды.
Лицейде студенттердің ЖОО білімге бейімделу:
-ҚарМТУ базасында өткізілетін тәжірибелік сабақтар;
— оқытуда дәрістік-семинар жүйесін қолдану;
— лицеисттердің өз бетімен зерттеу жұмысын;
— ЖОО және лицей оқытушыларының жетекшілігімен ғылыми-зерттеу жобаларды орындау арқылы жүзеге асады.

Лицейде салауатты өмір салттарының, этнопедагогиканың принциптері насихатталып, енгізіледі. Құқықтық жалпы оқыту бойынша әрдайым жұмыс жүргізіледі. Лицеисттердің шығармашылық қабілеттерін, олардың кәсіби және жалпы мәдени құзыреттілік пен өз бетімен іске асуды қалыптастыруға барлық жағдай жасалған.

ИТБ колледжі 1999 жылы құрылды. Ол үзіліссіз білім концепциясының шеңберінде Лицей – Колледж – ЖОО қызметін жүзеге асырады.

—          Теміржол және көлік тасымалдау ұйымдастырушыларын, техник-электриктерді, техник-механиктерді, байланыс техниктерін, есеп машинасының операторлары, дизайнерлер, стандарттау, сертификаттау және метрология бойынша техниктерді даярлайды.

Университет кафедраларының  материалдық-техникалық, әдістемелік, зертханалық базасы колледж мамандарын даярлауға пайдаланылады.

—          Колледж қазақстандық оқулықтарын және жаңа кезеңдегі оқу – әдістемелік комплекстерін анықтауға эксперименталдық аймақ болып табылады.

—          Колледж студенттері – пәндік олимпиада, ғылыми-практикалық конференция, конкурс, спорт жарыстарының белсенді қатысушылары болып табылады.

—          Колледж студенттері Степногорск қаласында өткен «Жастар, ғылым, мәдениет» атты VI  Республикалық оқу-зерттеу конференциясының дипломаттары болды.

—          2007 жылы колледж Қарағанды облысының  48 колледж арасында өткен облыстық Спартакиадада бірінші орынға ие болды.

Студенттерге тәжірибе өту базалары Көмір департаменті ЖШС «Арселор Миттал Темиртау», ЖАҚ Ұлттық компания «Қазақстан Темір жолы», АҚ «Казчерметавтоматика» және т.б. болып табылады.
пайда болу кезінен колледж 2000-нан астам мамандарды шығарды. 2007 жылы 349 вбітіруші ішінен 182-сі ҚарМТУ-ға түсті. Колледж бітірушілері оқуларын жақын шетелдің ЖОО-ларында жалғастырады: зарубежья (Томск университеті, Мәскеу мемлекеттік университеті және т.б..). Ақырғы жылдары  АҚШ, Чехия, Германия және Голландия ЖОО-ларында білімді жалғастыру үрдісі байқалады.

-ҚарМТУ ректорының инициативасы бойынша колледж базасында ҚР БҒМ біліктілік растаушы және иелену Республикалық орталықпен қоса 2008 жылдан бастап балалар үйлерінен балалардың тегін оқуына эксперименталды курстар келесі мамандықтар бойынша ашылады: «Суретші — безендіруші», «Токарь — универсал», «Компьютер құрылғылары қызмет ету бойынша техник», «Байланыс операторы». Курстарды бітіргендер мемлекеттік үлгідегі сертификат алып, Қазақстан Республикасының кәсіпорын және ұйымында жұмысқа тұра алады. Өзекті білім факультеті 1994 жылы үзіліссіз білім концепциясын іске асыру мақсатымен құрылған. Факультетте іске асырылатын жоғары білім бар болған негізде екінші мамандыққа тездетілген түрде ие болу Республиканың жоғары білікті мамандарда қажеттілік сонымен қатар азаматтардың толық еңбек қызметін жүзеге асыру үшін қажетті білімді алу талаптарын іске асырады. Мамандарды даярлау техникалық ғылымдар мен технология, әлеуметтік білім және бизнес, қызмет, өнер және білімге жататын мамандықтардың кеңінен тізімі бойынша жүзеге асады.

Мамандықтың жұмыс оқу пландарына күндізгі, сырттай, күндізгі — сырттай және қашықтық формалары бойынша 2-2,5 оқыту мерзімімен негізгі және бейінді дайындауды қамтиды. ӨБФ студенттерімен оқулар жетекші профессорлар, доцент және университет оқытушыларымен, сонымен қатар өндіріс салаларының мамандарымен өткізіледі, олардың қызметі қазіргі кездегі әдістер, құралдар мен технологияларды қолданумен өтеді. Кәсіпорындар мен ұйымдардың мақсатты тапсырыс ретінде болған мамандар даярлаудағы қажеттілікте мамандарды даярлау болашақ маман спецификасын есепке алып, шығаратын кафедралармен жасалатын ерекше жобалар арқылы жүзеге асады. Факультетте 1800-ден астам мамандар даярланған, оның ішінен 295-сі үздік дипломдарға ие болды. Мемлекеттік аттестациялау комиссиялармен студенттердің бітіру жұмыстарының жоғары деңгейі және олардың тақырыптарының өзектілігі айтылып кеткен.

Металлургиядағы инновациялар.

Құю формаларын жасауға арналған импульсты пішіндегіш мшина.

Импульсты пішіндеген машина шойын, болат және түсті қоспалардан бәселестікке қабілетті өнім алуға арналған. Пішіндеу қоспа тығыздаудың импульсты әдістерін қолдану және оны іске асыру үшін жасалған пішіндеу машинасы күрделі конфигурациядағы құюды өңдегенде құю формаларының бір қалыптылығын жоғарлатады. Импульсты пішіндеу машинаны қолдану құймалардың  өз бағасын 15% -ға төмендетіп, пішіндеушілердің санын 1,5-2-ке кемітіп, қауіпсіздікті жоғарлатып, бір сағатта 300 жарты форма өндіруге мүмкіндік береді. ЖШС «Қазақмыс» корпорациясында енгізілген.

Дамытушылары: т.ғ.д., проф., Исағұлоа А.З., т.ғ.к., доц. Күзембаев С.Б.
Нығайту және диагностика технологиясы
Технологиялық желіде үстінгі өңдеуден кейін бөлшек қасиеттерін бақылаудың ерекше әдісі және нығайтудың жаңа технологиясы жетілдірілді. .
Техникалық әсер:
— 7-8 ретке бөлшектердің аттестациялау кезінде өнімділікті жоғарлату;
— бұйымдарды өндіру технологиялық ағымында бұйымдардың 100% бақылауы;
—  5-6 ретке материалдық ресурстар мен сынау жабдығын үнемдеу.
Диагностика технологиясы қазіргі кездегі құралдар қолданумен материал сапасын бағалау бойынша эксперттік жұмысты жасауға мүмкіндік береді.
Дамытушылры: т.ғ.к., доц. Шарая О.А., т.ғ.к., доц. Дахно Л.А.

Құю өндірісінің жаңа технологиялары.

Құйма сапасын көтеруге мүмкіндік беретін құю машиналары мен жаңа әдістер дамытылған. Құю формаларын тығыздау үшін газимпульсты пішіндеу мен жоғары жылдамдықтағы пресстеудің жоғары тиімді үдерістері қолданылады. Пішіндеу машинасы қарапайым құрылым, беріктілік, жоғары технологиялық икемділікпен ерекшеленеді. Машина құрылымы мен әдістеріне ҚР, Германия, Швейцарияның  30 патенттері алынған. Құйма  дайындау үдерістері АҚ «Қазақстан алюминий», Қарағанды құю зауыты АҚ «Қазақмыста » енгізілген.

Дамытушы: т.ғ.д., проф. Исағұлов А.З.

Сапа менеджмент жүйесі. Сапа менеджмент жүйесінің оқу-әдістемелік орталығы. Университеттің СМЖ жақсарту мен нәтижелі жұмыс істеуі үшін 2004 жылы Сапа менеджмент орталығының оқу-әдістемелік орталығы құрылды, ол сапа қызметі мен мониторинг қызметін қамтиды. Сапа қызметі СМЖ жұмыс істеуін бақылауға жобалайды және өткізеді; ішкі аудиттерді жобалап, ұйымдастырады; жүйенің өлшеу үдерістерін өлшеу, мониторинг өткізеді; құжаттардың актуалдандыру мен әзірлеуін ұйымдастырады; Университет қызметкерлерін 9000-2000 сериясының ИСО стандарттардың шеңберінде сапа менеджмент жүйесіне үйретуді жүзеге асырады.

Мониторинг қызметі нақты тұтынушылардың талаптарына сай келетін білім қызметінің нарығына анализ жасау және зерттеу жүргізіп; білім қызметінің сапасына талаптарын зерттеп; тұтынушы қанағаттанушылығының зерттеуін өткізіп; өткізген зерттеулердің мәліметтерін сараптап, нәтижелерін Университет басшылығы мен қызметкерлеріне ұсынады.

ОӘСПО –мен ұсынылған ақпарат басшылығмен талданып, көрсетілетін қызметтерді жетілдіру мақсатымен қолданылады. Талдау нәтижелері бойынша басшылық жағынан білім қызметінің сапасын жақсартуға арналған түзету және ескерту іс-шаралары өткізіледі.

Synergy Network жалықаралық деректер алудың оқу-ғылыми кешені

Өндірістік үдерістердің автоматтандыру кафедрасы Мәскеу энергетикалық институты, Балтия мемлекеттік техникалық университеті, Омск Мемлекеттік техникалық университеті және Севастополь Ұлттық техникалық университетінің бөлімшелерімен қоса «Синергия» халықаралық білім жобасына қатысады.

Жоба ұқсастығы жоқ қазіргі кездегі  XXI ғасырдың қашықтық инженерлік білімнің біріктірілген технологияларын құруға бағытталған.

Басты мақсат ретінде университеттердің біріккен қатысуы бойынша біріктірілген бағдарламалармен жетекші қазіргі кездегі компанияларды жұмыс істеу үшін  «Автоматтандыру мен басқару» ғылыми-педагогикалық бағыты бойынша магистрлерді даярлауды ұйымдастыру белгіленген.

Жобаны іске асыру үдерісінде ТМД жетекші техникалық университеттерінің мехатроника зертханалары Internet арқылы бірігіп және біріккен зертхана және біріккен ғылыми-педагогикалық ұжым негізінде біріктірілген оқу кешені құралады. Жоба «FESTO» (Австрия, Германия) концерні қамқорлығымен іске асады.

Университеттер мехатроника мен автоматтандыру жүйелерінің жетекші әлем өндірушілерінің және «FESTO» мен «SIEMENS» концернлерінің қазіргі кездегі техникалық және бағдарламалық құралдарымен жабдықталып, барлық университеттердің оқу зертханалары әр унверситеттің студенттеріне ашық болып келеді. Жалпы ақпараттық платформа университеттердің ең үздік оқу материалдарының базасында біріктірілген оқу бағдарламаларын құру мүмкіндікті қамтамасыз етеді.

Университеттердің мехатроника зертханаларында бірыңғай қашықтық деректер алу және біріккен университетаралық ақпараттық платформа құрылған, жұмысқа оқу модельдеу стендтері даярланған.

Магистрлік ұлттық бағдарламаларын жетекші әлем оқу жүйелерімен біріктіру мақсатында оқу кредиттік технологиялардың негізінде құрылады.

Әр Университет өз студенттеріне басқа университеттердің жабдығында зертханалық жұмыстарын орындауға мүмкіндік береді.

«Синергия» жобасының шеңберінде барлық университеттерге жалпы формада университет ректоры және «FESTO» компаниясының жоба жетекшісі қойылған қолдарымен білім алу жөнінде сертификат құрылады.

Микроэлектроника инновациялық оқытудың секторы

ЦЭТО құрылымында қазіргі кездегі микроэлектрондық аппаратура мен бағдарламалық қамтамасыз етумен жабдықталған оқу-әдістемелік зертхана ұйымдастырылады. Жабдықты өндірістік және ғылыми автоматтандыру, диагностика, басқару мен модельдеу тапсырмаларына бағдарламалық және аппараттық өндірісі мен әзірлеу саласында әйгілі әлем жетекшісі – АҚШ компаниясы National Instruments жеткізеді. Компьютерлік модельдеу және жасанды зият секторы

Негізгі ғылыми бағыттар:
— үдеріс пен техникалық жүйелерді математикалық модельдеу;
— деформацияның қалған кернеуін модельдеу;
— жарық тәріздес кемістік пен дәнекерлік біріктіруді зерттеу;
-эксперттік жүйелерді әзірлеу;
— генетикалық алгоритмдерді пайдалана отырып күрделі жүйелерді зерттеу;
— редукторлар діріл диагностикасына тану жүйелері.
«Шәкәрім Құдайбердиев атындағы тілдер ұштұғырлығы» Орталығы
«Тілдер ұштұғырлығы» Орталығы  2008 жылы наурыз айында ректор, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ҚР ҒҰА акадмигі Арстан Мәуленұлы Ғазалиевтің бастамасымен ашылды.

Орталық ұлы философ, Қазақстан ағартушысы Шәкәрім Құдайбердіұлының атымен аталған, осы жылы ЮНЕСКО бастамасымен оның 150 жылдығы тойланады.

Орталық мақсаты мен міндеттері қазақ, орыс және ағылшын тілдері тереңдетілген және интенсивті оқыту бойынша оқу үдерісіне инноваицялық технологиялар ме, халықаралық стандарттар мен «Тілдер үштұғырлығы» қазақстандық мәдени жобасының іске асыру енгізу арқылы сапалы оқу қызметтерін көрсету.

Без рубрики