СОӨЖ кестесі


2011-2012 оқу жылының  күзгі семестріне  «Менеджмент кәсіпорны» кафедрасының  СОӨЖ өткізу кестесі.

 

№р/с Пәннің атауы күндер,апталар Уақыты Корпусауд Институт Оқытушының аты-жөні(ғылыми дәрежесі,лауазымы)
1 

 

Экономиканы мемлекеттік реттеу Жұма 15.40-16.3016.40-17.30 4-207 ГМУ-09-2 Н.Б.Давлетбаевадоцент
2 

 

 

 

 

 

 

 

Экономикалық теорияның негізі Дүйсенбі 10.00-11.00 4-205 СИБ-10-2 ПС-10-2 Г.К.Кошебаевадоцент
11.00-12.00 4-205 ИС-10-2
Сейсенбі 11.00-12.00 4-224 ВТ-10-2
12.00-13.00 4-211 АиУ-10-2 АиУ-10-3
Жұма 16.00-17.00 4-226 ВТ-10-2
17.00-18.00 4-226 АиУ-10-2 АиУ-10-3
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономиканын теорияның негізі Дүйсенбі 10.00-10.50 4-320 ЭЭ-10-2,3 Л.И. Колесниковадоцент
Халықаралық экономика Сейсенбі 10.00-10.50 4-322 Э-11-2с
Экономикалық теорияның негізі Бейсенбі 14.20-15.1015.40-16.30 4-224 МЕТ-10-3,4
4-217
Жұма 14.20-15.10 4-303 ТЭ-10-2РЭТ-10-3,4
Сейсенбі 12.20-13.10 4-224 ГД-10-2,3
Сенбі 10.00-10.50 4-312
4 

 

 

 

 

 

 

 

Экономиканың  математикалық  әдістері және үлгісі Дүйсенбі 12.20-13.10 4-224 УиА-10-2с М.П. Рябковадоцент
Сенбі 17.40-18.30 4-218
Бейсенбі 18.40-19.3019.40-20.30 4-318 Э-09-2
Эконометрика Сенбі 9.00-9.50 4-304 Э-10-2с
Экономиканың  математикалық  әдістері және үлгісі Жұма 13.20-14.1014.20-15.10 4-304 УиА-09-2
Эконометрика Жұма 15.40-16.30 4-304 МЕН-10-2сГМУ-10-2
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макроэкономика Сейсенбі 13.20-14.10 4-224 Э-10-2сЭ-10-2 Г.А.Шуваловадоцент
Экономикалық теорияның негізі Сейсенбі 15.40-16.30 4-224 ГМ-10-2,3ГИК-10-2
Экономикалық теорияның негізі Сейсенбі 11.00-11.50 4-224 МФ-10-5,6
Жұма 15.40-16.30
Экономикалық теорияның негізі Бейсенбі 15.40-16.30 4-418 МФ-10-4МФ-10-7
Жұма 15.20-16.30
Экономикалық теорияның негізі Жұма 15.40-16.30 4-224 ГПР-10-2,3
Макроэкономика Сенбі 15.40-16.30 4-230 УиА-10-2УиА-10-2с
6 

 

 

 

 

 

 

Экономико математически методы и модели Сейсенбі 16.40-17.3017.40-18.30 4-224 УиА-10-1с А.К.Жарылкасыновааға. оқыт.
Статистика Сейсенбі 16.40-17.3017.40-18.30 4-224 УиА-10-2
Сейсенбі 15.40-16.3016.40-17.30 4-224 Марк-10-2Э-10-2
Экономиканың  математикалық  әдістері және үлгісі Бейсенбі 9.00-9.5010.00-10.50 4-224 Э-09-1
7 

 

 

 

 

 

 

Қаржылық Менеджмент Сейсенбі 15.40-16.3016.40-17.30 4-303 БУС-08-3 Р.Ф.Кадыргалиевааға. оқыт.
Қазақстанның экономикасын басқарудың негізі Жұма 16.40-17.30 4-230 Мен-10-2сГМУ-10-2
Этика бизнесі Сенбі 13.20-14.10 4-318 МЕН-08-2
Салық менеджменті Сенбі 14.20-15.1015.40-16.40 4-205 МЕН-08-2
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегиялық менеджмент Дүйсенбі 9.00-9.50 4-211 Мен-08-2,3 М.А. Аубакировааға. оқыт.
Сейсенбі 13.20-14.10 4-224
Тәуекелдерді басқару Сейсенбі 16.40-17.30 4-205 СКС-10-2
Тәуекелдерді басқару Сейсенбі 9.00-9.50 4-205 Мен-10-2с
Жұма 9.00-9.50 4-211
Инновациялық менеджмент Жұма 14.20-15.10 4-322 Мен-09-2
15.40-16.30 4-320
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінез-құлықты ұйымдастыру Дүйсенбі 14.20-15.1015.40-16.30 4-226 МЕН-09-2ГМУ-09-2 М.А.Нижегородцева 

аға. оқыт.

Бизнесті ұйымдастыру Сейсенбі 16.40-17.30 4-226 МЕН-10-2с
Экономикалық теорияның негізі Жұма 18.40-19.30 4-211 МВ-10-2СТ-10-2
Банк және  банктік жүйесі Сенбі 9.00-9.50 4-212 Марк-10-2
10.00-10.50 4-224
Менеджменттің теория және тәжірибесі Сенбі 13.20-14.10 4-224 МЕН-09-2
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өңдеубасқарушылық шешiмдер Дүйсенбі 14.20-15.1015.40-16.30 4-326 Мен-08-2,3 А.А.Кусаиновааға. оқыт.
4-224
Экономикалық теория негіздері Сәрсенбі 17.40-18.30 4-211 ТТ-10-1АиУ-10-1 

ВТ-10-1

Сенбі 16.40-17.30 4-211
Мемлекеттік басқару теориясы Сәрсенбі 16.40-17.30 4-230 ГМУ-09-1
Дүйсенбі 15.40-16.30 4-224
Мемлекеттік басқару теориясы Дүйсенбі 16.40-17.30 4-320 ГМУ-09-2
17.40-18.30 4-224
Экономикалық теория негіздері Жұма 16.40-17.3017.40-18.30 4-324 ГД-10-1
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент Сейсенбі 10.00-10.50 4-205 УиА-10-2с А.Н.Игембаевааға. оқыт.
Сәрсенбі 14.20-15.10 4-224
Менеджмент Сәрсенбі 15.40-16.3016.40-17.30 4-326 Марк-10-2
Менеджмент в СКС Сәрсенбі 17.40-18.30 4-224 СКС-10-2
Экономикалық теория негіздері Бейсенбі 13.20-14.10 4-224 ИЭ-11-1(СКС)
Менеджмент СейсенбіЖұма 16.40-17.3010.00-10.50 4-224 Э-10-2
Экономикалық теория негіздері Сенбі 10.00-10.50 4-224 ИЭ-11-3(СКС)
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономикалық теория негіздері Дүйсенбі 17.40-18.30 4-207 ПО-10-4,5 А.С.Куатовааға. оқыт.
Экономикалық теория негіздері Сейсенбі 18.40-19.30 4-207 НВП-10-2
Экономикалық теория негіздері Сәрсенбі 17.40-18.30 4-212 ПО-10-3,6
Экономикалық теория Бейсенбі 17.40-18.30 4-230 УиА-11-2Э-11-2с
Экономикалық теория Жұма 17.40-18.30 4-212 Э-11-2Марк-11-3 

МЕН-11-3

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макроэкономика Пятница 16.40-17.30 4-303 Э-10-1 Р.Т.Шаймерденовааға. оқыт.
17.40-18.30 4-303 УиА-10-1сУиА-10-1
Экономикалық теория негіздері Суббота 10.00-10.50 4-224 ОП-10-1,2
Халықаралық экономика Суббота 12.20-13.10 4-224 Э-11-2с
Экономикалық теория негіздері Суббота 14.20-15.10 4-312 ИС-10-1ФИТ-10-1 ПС-10-1 

СТ-10-1

15.40-16.30 4-312 ГПР-10-1 ГИК-10-1БТ-10-1
16.40-17.30 4-312 МВ-10-1 ПСК-10-1 АРХ-10-1СИБ-10-1
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономикалық теориянегіздері Среда 18.40-19.30 4-207 ЭЭ-10-1ГМ-10-1 Т.К. Жуманбаевааға. оқыт.
Четверг 18.40-19.30 4-226 ПО-10-1,2
Пятница 14.20-15.10 4-207 ТЭ-10-1РЭТ-10-1,2
16.40-17.30 4-207 С-10-1НВП-10-1
Экономикалық теория Суббота 9.00-9.50 4-226 ИЭ-11-1(УиА,Э) 

ИЭ-11-2к

(ГМУ,МЕН)

Э-11с

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономикалық теориянегіздері суббота 15.40-16.3016.40-17.30 4-224 МЕТ-10-1,2 А.М.Араловааға. оқыт.
Экономикалық теориянегіздері суббота 17.40-18.3018.40-19.30 4-224 МФ-10-1,2,3
Статистика Среда 16.40-17.3017.40-18.30 4-217 УиА-10-1,2Э-10-1
Экономиканы мемлекеттік реттеу Четверг 9.00-9.5010.00-10.50 4-211 ГМУ-09-1
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономикалық теориянегіздері Понедельник 17.40-18.30 4-226 Диз10-2Арх-10-2 

ПСК-10-2

Н.А.Нурмагамбетоваоқытушы
Вторник 15.40-16.30 4-226 БТ-10-2,3
16.40-17.30 4-226 С-10-2,3
СКС-тегі кәсіпкерлік Сейсенбі 17.40-18.3018.40-19.30 4-226 СКС-10-2
Макроэкономика Сәрсенбі 16.40-17.30 4-226 ФЭМ-10-2(ГМУ,МЕН,Марк) 

Э-10-2с

Инвестициялық менеджмент Сәрсенбі 17.40-18.30 4-226 МЕН-10-2с
Экономикалық теориянегіздері Бейсенбі 14.20-15.10 4-224 ТС-10-2 ОП-10-3
Антикризистік басқару Бейсенбі 16.40-17.3017.40-18.30 4-322 МЕН-08-3
Инвестициялық менеджмент Бейсенбі 18.40-19.30 4-217
Персоналдарды басқару Жұма 14.20-15.10 4-224 Марк-08-2
Кәсіпкерлік Жұма 17.40-18.3018.40-19.30 4-320 Э-08-2,3
Персоналдарды басқару Сенбі 15.40-16.3016.40-17.30 4-212 МЕН-08-2,3
Кәсіпкерлік Сенбі 17.40-18.3018.40-19.30 4-224 Э-08-4,5
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тәуекелдерді басқару Сейсенбі 10.00-10.50 4-224 СКС-10-1 М.Ж.Тамабекова 

оқытушы

Кәсіпкерлік Сейсенбі 14.20-15.1015.40-16.30 4-224 Э-08-1
Менеджмент в СКС СәрсенбіЖұма 15.40-16.3014.20-15.10 

15.40-16.30

4-224 СКС-10-1
Мінез-кұлықты ұйымдастыру Бейсенбі 9.00-9.5018.40-19.30 4-224 ГМУ-09-1
экономикалық оқудың тарихы Жұма 9.00-9.50 4-224 ИЭ-11-2(МЕН, Э)
18 

 

 

Экономиканы мемлекеттік реттеу Дүйсенбі 10.00-10.5011.00-11.50 1-202а МЕН-10-2с О.В.Якупова 

оқытушы

12.20-13.1013.20-14.10 МЕН-09-2
19 

 

 

 

 

 

 

СКС-тегі кәсіпкерлік Сәрсенбі 17.40-18.3018.40-19.30 4-217 СКС-10-1 А.М.Кадрина ассистент
Эконометрика Жұма 14.20-15.10 4-207 Мен-10-1
Менеджмент Жұма 17.40-18.3018.40-19.30 4-217 ФЭМ-10-1(Эконом) 

УиА-10-1с

Экономикалық теориянегіздері Сенбі 16.40-17.30 4-212 ТТ-10-2,3
17.40-18.30 4-212 ТТ-10-2,3
Без рубрики