Силлабустар


2021 жыл

Ақпаратты жіберу теориясы

Байланыс желілері

Байланыс жүйелері

Байланыс жүйелерін құру және модельдеу негіздері

ДХТ, болашақ жүйелер және ДХТ негіздері

Жартылай өткізгішті электроника мен техника

Желісіз байланыс технологиялары

Интегралды қызмет көрсетудің сандық жүйелері

Коммутация жүйелері

Қолданбалы бағдарламалар пакеттері

Метрология және радиоөлшеулер

Мультисервисті желілердің телетрафигін жоспарлау

Радиоавтоматика, радиорелейлік және спутниктік станциялар

Радиоавтоматиканың бақылаушы жүйелері

Радиотехника және тедекоммуникациялар негіздері

Радиотехника, электроника және телекоммуникация арнайы сұрақтары

Радиоэлектронды құрылғылардың электромагнитті үйлесімділігі

Сандық байланыс технологиялары

Сандық коммутационды жүйелер

Сандық құрылғылдардың схемотехникасы

Статистикалық радиотехника

Телекоммуникационды жүйелерді модельдеу

Телекоммуникация жүйелеріндегі желіге интегралды қызмет көрсету мен сигналды сандық өңдеу

Телекоммуникациядағы компьютерлік желілер

Телекоммуникациядағы тәжірибелік мәліметтерді статистикалық өңдеу

Телекоммуникациялық құрылғыларға электромагниттік әсерлер

Телетрафика теориясы

Техникалық өлшеулер

Ұялы байланыс жүйелерінің радиохабар құрылғылары

Электрлі байланыс теориясы

Электробайланыстың бағыттаушы жүйелері

Электронды және өлшеу техникасы негіздері

Электроника, аналогты құрылғылардың схемотехникасы

Электроника, микроэлектроника және АЖЖ техникасы

Без рубрики