Шойындағы кернеуді зерттеу, «Литейное производство» журналы


Исағұлов А.З., Кипнис Л.С., Медведева И.Е., Белоусова В.С. Шойындағы кернеуді зерттеу, «Литейное производство» журналы, №8, 2011.

350…800 оС температура диапазонында құйылған аустенитті шойындағы кернеу релаксациясын зерттеу нәтижелері берілген. Нәтижелері ішкі күрделі конфигурацияның қалыптау процестерін модельдеу кезінде қалдық кернеуді алу үшін және жасыту ұзақтығын ұстап тұруды есептеу үшін пайдаланылған.

Түйін сөздері: кернеу релаксациясы, ішкі кернеу, шойын.

Без рубрики