СҒЗЖ конкурсының екінші кезеңі


«Технологиялық жабдықтар, машинажасау және стандарттау» кафедрасында студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының екінші кезеңі жүріп жатыр:
1)5В071200 «Машина жасау»;
2) 5В073200 «Стандарттау, сертификаттаужәне метрология (салалар бойынша)»;
3) 5В073400 – «Технологиялық машиналар және жабдықтау».

Без рубрики