Университет міндеті


Орталық Қазақстанда білімді, ғылымды, инновацияларды, өндірісті және бизнесті біріктіру негізінде әлеуметтік-экономикалық ортаның заманауи талаптарына жауап беретін, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар бәсекеге қабілетті мамандарды кешенді даярлауды қамтамасыз ететін, инновациялық-кәсіпкерлік типтегі техникалық университетті құру.

 

Без рубрики