Рейтинглік журналдардың тізімі
09.10.2009 ж. Ғылыми цитаталаудың Ресей индексінің импакт-факторы (ҒЦРС ИФ)
JCR_Impact-factor2009
Impact Factor 0,6-дан жоғары рейтингілік журналдарының тізімі
Elibrary
ҚарМТУ-дың ПОҚ және қызметкерлерінің Қазақстан, жақын және арғы шетелдің жоғары рейтингілік журналдарында жарияланған ғылыми мақалалардың 2008 – 2012 жж.тізімі
 

Без рубрики