Профессорлық- оқытушылық құрамға оқу-әдістемелік бағдарламалар жасаудағы белсенді көмектері үшін Timerlan-2011 ЖШС тренинг –орталығының бас директорынан алғыс


Құрметті Арыстан Мауленұлы !

«Timerlan-2011» ЖШС тренинг –орталығы оқу- әдістемелік және ғылыми қызмет

саласында КАжәнеЕҚ кафедрасымен бірлескен жұмыспен жүзеге асырылатын

ҚарМТУ-мен 28. 03.2016 жылғы серіктестік туралы шарт жасасты.

Сондай-ақ, 6М073100 «Өмір қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»

мамандығы үшін кітаппен қамтамасыз ету бойынша КАжәнеЕҚ кафедрасының ПОҚ-

мен бірлестікте: жалпы сомасы 150 000 теңге көлемінде демеушілік көмек көрсете

отырып, 6 пән бойынша жалпы тарылымы 60 дана оқу құралдары дайындалды және

шығарылды.

Сонымен қатар, «Timerlan-2011» ЖШС тренинг –орталығы ҚарМТУ-мен

серіктестікке дайын және өндіріс қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласында білікті

мамандар дайындауға және оқытуға мүдделі.

Осы жолдауды пайдалана отырып, профессорлық- оқытушылық құрамға оқу-

әдістемелік бағдарламалар жасаудағы белсенді көмектері үшін үлкен алғысымызды

білдіреміз.

Болашақта қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласында, ғылым мен білім

бағыттарындағы жаңашыл дамудағы өзекті мәселелерді шешудегі жемісті

қызметтестікке үміттіміз.

Без рубрики