2019 жылдың мамыр айындағы басылымдарды дайындау


«Орыс тілі және мәдениеті» кафедрасы 2019 жылдың мамыр айына дейін жариялауға дайындалып, келесі журналдарға ғылыми журналдарға жіберілді:

  1. «Университет бюллетені» журналында (ККСОН) «Техникалық колледждің студенттерінің кәсіби және жалпы мәдени құзыреттілігін қалыптастырудың ерекшеліктері». Журналдың шығарылуы 2019 жылдың маусымына жоспарланған.
  2. «Ұлттық педагогикалық журнал» (RISC) журналында «Техникалық университеттердің студенттерін оқытудың және оқытудың тиімді әдісі ретінде жобалау әдісі», авторлар Тлеумбаева Д., Иванова С. Журналдың шығарылуы 2019 жылдың маусымына жоспарланған.
  3. «Техникалық колледждегі кәсіптік орыс тілі: проблемалары және перспективалары» журналында «Білім берудегі үздіксіздік» (РИСС) журналында, авторлар Баймамиров С.А., Тусупбеков А.С. Журналдың шығарылуы 2019 жылдың маусымына жоспарланған.
Без рубрики