Платонова Елена Сергеевна докторлық диссертация қорғау туралы


Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде 6D071200 – «Машинажасау» мамандығы бойынша докторант Платонова Елена Сергеевна «Механизмдер мен тау –кен –шахта машиналарының және энергетикалық жабдық бөлшектерін пайдалану қасиеттерін жоғарылату» тақырыбында PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторлық диссертацияны қорғайды.

Диссертациялық жұмыс ҚарМТУ «Машина жасау технологиясы» кафедрасында орындалды.

Ғылыми кеңесшілер:

1. Жетесова Г.С. – техника ғылымдарының докторы, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің профессоры;

2. Витаутас Бучинскас — PhD докторы, Гедеминес атындағы Вильнюстік техникалық университетінің профессоры, Литва Республикасы, Вильнюс қ.

Рецензенттер:

1. Тогизбаева Бағлан Болсыновна — техника ғылымдарының докторы , «Көлік , көліктік техника мен технологиялар» кафедрасының профессоры Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (05.05.06 – Тау-кен машиналары);

2. Филиппова Татьяна Силиньевна – техника ғылымдарының кандидаты, Қарағанды Мемлекеттік Техникалық Университетінің «Дизайн, сәулет және қолданбалы механика» кафедрасында (05.05.06 – Тау-кен машиналары).

Диссертация Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде келесі мекен жайда: Қарағанды қ., Бейбітшілік бульвары 56, бас корпус, 339 ауд. 2015 жылдың 26 қарашасы күні сағат 14.00 болады.

Университеттің мекен-жайы: 100027, Қарағанды қаласы, Бейбітшілік бульвары, 56

Университеттің сайты: www.kstu.kz , e-mail: danilina1969@list.ru .

Ғылыми еңбектерінің тізімі

Аңдатпа

Диссертация

Без рубрики