Педагогикалық бағыттағы қосымша білім беру бағдарламасы


Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының оқу жүйесін ұйымдастыру бойынша жоо қызметіне сәйкес келуін қамтамасыз ету мақсатында (Жоо кейінгі білім беру. Магистратура) бейіңді магистратураны бітірген, педагогикалық бағдары бар Қосымша бағдарлама бойынша ұйымдастырылады (ҚББ). Білім беру бағдарламасы келесі пәндерді қосады:

  • Тарих және ғылым философиясы,
  • Педагогика,
  • Техникалық пәндерді оқыту әдістері және Педагогикалық тәжірибе.

Осы бағдарлама бойынша бейіңді магистратураның 60 түлегі оқып, табысты сертификатталды. Бұл оларға жоо педагогикалық қызмет етуге және докторантураға түсуге мумкіндік береді.

Без рубрики