Орындалып жатқан ғылыми жұмыстар


1.1 Мемлекеттік бюджеттегі ҒЗЖ

Тақырыптар атаулары: «Жоғары сапалы металл илектерін өндіру үрдісін зерттеу және өңдеу»
Орындау үшін негіздеме: ҚР БҒМ ҒК гранты
Ғылыми жетекші: Исағұлов А.З. профессор, т.ғ.д.
Негізгі нәтижелер: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жанама нәтижелер:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттер мен магистранттар:

Кері конустылықпен дайындамаларды икемдеу әдісі мен жұмысшы біліктердің конструкциясы өңделді. Теориялық әдістерді қолданумен (сырғу сызығы, дифференциалды теңдеулерді шешу мен созылымдылық шарттарын және т.б.шешу әдісімен) және компьютерлік модельдеу әдісімен, яғни DEFORM 2D/3D бағдарламалық кешенімен кернеулі-деформациялы күйдің  үлестіруі және кері конустылықпен біліктерде жұқарту процесінде геометриялық және технологиялық параметрлерден жұқартудың күш салуы анықталды.“Metallurgia International” Thomson Reuters журнал базасында мақала жарық көрді, Будапешт, Румыния.30-4 шілде  2014ж. NanoSPD халықаралық конференциясына қатысу үшін баяндаманың тезистері жіберілді,  Мец қ., Франция. Зерттеулер нәтижесінде өнертабысқа бір өтініш берілді, ТR ақпараттық базасына жататын халықаралық конференция (МЕТАl 2013, Brrno,Czech Republik, 15-17.05.2013) жинағында 1 мақала, Халықаралық ғылыми-техникалық  конференцияда 2 баяндама (Темиртау қ., 11-12 қазан 2013 ж.) жарыққа шықты, ҚР 1 патент алдысы алынды (ҚР № 26445).

 

Доцент  т.ғ.к., Ашкеев Ж.А., Азбанбаев Э.М. (док. МЕТД-12), Исагулова Д.А.(док. МЕТД-10), Айдаров Е. (ст.гр. Мет-12-2), Дасаев Р. (ст.гр. Мет-10-3)

 

1.2 Мемлекеттік бюджеттегі ҒЗЖ

Тақырыптар атаулары: «Галлуазитті наноқұбырларды қолдану арқылы металдардың коррозияға төзімділігін көтеру»
Орындау үшін негіздеме: Инновациялық грант «Технологиялық даму бойынша ұлттық агенттік» АҚ
Ғылыми жетекші: Исағұлов А.З. профессор, т.ғ.д.
Негізгі нәтижелер: 

 Жанама нәтижелер:

 

 

 

Студенттер мен магистранттар:

Болат және шойын бөлшектеріне наножабынды жабу әдісі мен оңтайлы құрамын анықталды.№26159 инновациялық патент алынды.Университет еңбектеріне бір мақала жіберілді, Халықаралық конференция еңбегінде 2 баяндама жарық көрді, бір магистерлік диссертация дайындалуда. 

Щербакова Е.П.(докторант МЕТД-11), Ахметжанова А. (ст. гр. МВ-09-2), Тезекбаева А. (ст. гр. МВ-09-2), Закария Н. (ст. гр. МВ-09-2), Нурмаганова Ж.Т. (маг. МВМ-12)

 

1.3 Мемлекеттік бюджеттегі ҒЗЖ

Тақырыптар атаулары: «Жоғары берікті құю қалыптарын алу технологиясын өңдеу»
Орындау үшін негіздеме: ҚР БҒМ ҒК гранты
Ғылыми жетекші: Исағұлов А.З. профессор, т.ғ.д.
Негізгі нәтижелер:Жанама нәтижелер:

 

 

 

Студенттер мен магистранттар:

Суықтай қататын қоспалардың оңтайлы құрамы анықталды.«Труды университета» журналында мақала, Халықаралық конференция еңбектерінде баяндаманың бір тезисі, бір магистерлік диссертация дайындалуда. 

Щербакова Е.П.(док. МЕТД-11), Ковалева Т.В. (магистрант МВМ-11),  Масалова Н.А. (магистрант МЕТМ-12)

 

 

1.4 Инициативті тақырып

Тақырыптар атаулары: «Ірі құймаларды газдалушы үлгілер бойынша құюмен дайындау технологиясын өңдеу»
Орындау үшін негіздеме: Инициативті тақырып
Ғылыми жетекші: Куликов В.Ю. т.ғ.к., доцент, ММ және Н каф. меңг.
Негізгі нәтижелер: Жанама нәтижелер:

 

Студенттер мен магистранттар:

Үлгілер краскаларының құрамын іріктеу жүргізілді, пенополистерол кебуінің оңтайлы іріктелуі сараптамалық түрде жүргізілді.«Литейное производство» журналында 2 мақала жарық көрді. 

Щербакова Е.П. (док. МЕТД-11), Сакбосынова А.А. (магистрант гр. МЕТ-12), Ковалева Т.В. (магистрант гр. МВМ-11), Печников А.А. (магистрант гр. МВМ-12), Жалпаков Д. (магистрант гр. МЕТ-12), Мурзахметова А.А.  (магистрант гр. МЕТМ-12), Канапина А.Е. (ст. гр. МЕТ-11-2), Спанов Е.Б. (ст. гр. МЕТ-10-1), Смагулова Ж.Г. (магистрант гр. МЕТ-12), Айтбаев Н.Б. (магистрант гр. МЕТ-12), Доспаев Д.М. (магистрант гр. МЕТ-12), Ильенков П.Л.(маг. МВМ-12), Мулдахметов Ж.Х. (маг. МВМ-12), Оразалина Ж.Т. (маг. МВМ-12), Садвокасова Г.М.(маг. МВМ-12), Төлешұлы Ә. (маг. МВМ-12), Тусупова А.У. (магистрант МЕТМ-12), Кыныбаев М. (магистрант МЕТМ-12)

 

1.5 Шаруашылық келісімдегі  тақырып

Тақырыптар атаулары: «Қорытпалардың химиялық құрамы мен механикалық құрамдарын анықтау»
Орындау үшін негіздеме: «Темир-Арка» ЖШС келісім-шарт
Ғылыми жетекші: Квон С.С., т.ғ.к., доцент
Негізгі нәтижелер: 

 

Жанама нәтижелер:

Легірленген болаттардың қаттылық және беріктік қасиеттері анықталды. 0,01% дейінгі дәлділікпен легірленген болаттардың химиялық құрамы анықталды.Халықаралық конференция еңбектерінде бір тезис-доклад жарық көрді.

  1.6 Инициативті тақырып

Тақырыптар атаулары: «Үйкелу мен тозу жағдайында жұмыс істейтін шойын мен болат бөлшектерінің беткі қабатын беріктендіру технологиясын өңдеу мен зерттеу»
Орындау үшін негіздеме: Инициативті тақырып
Ғылыми жетекші: Шарая О.А. т.ғ.к., доктор PhD
Негізгі нәтижелер: 

Жанама нәтижелер:

 

Студенттер мен магистранттар:

Болат және шойын беткі қабаттарының иондық имплантация қазіргі жағдайы аясында әдебиеттік шолу орындалды. Келесі зерттеулер тапсырмалары анықталды.Халықаралық симпозиум еңбектерінде бір баяндама жарық көрді. 

Азбанбаев Э.М (док. МЕТД-12),  Финаева Н.С.(ст. гр. МВ-10-2), Канапина А.Е. (ст. гр. МЕТ-11-2), Спанов Е.Б. (ст. гр. МЕТ-10-1), Смагулова Ж.Г. (магистрант гр. МЕТ-12), Айтбаев Н.Б. (магистрант гр. МЕТ-12), Доспаев Д.М. (магистрант гр. МЕТ-12), Ильенков П.Л.(маг. МВМ-12-1), Мулдахметов Ж.Х. (маг. МВМ-12), Уварова Н.А. (маг. МЕТМ-12), Печников А.А. (маг. МВМ-12), Садвокасова Г.М.(маг. МВМ-12), Төлешұлы Ә. (маг. МВМ-12), Кыныбаев М.Е. (магистрант гр. МЕТ-12), Жалпаков Д.О. (магистрант гр. МЕТ-12), Туысхан К. (магистрант гр. МВМ-12), Султангазиев Р.Б (магистрант МЕТМ-11), Орынгожина С. (магистрант МЕТМ-11), Балгабекова  Г.Г. (магистрант МВМ-11), Ошанова Т.Н. (магистрант МЕТМ-12)

 

4. Өнертапқыштық қызмет

     А) Авторлық құқық нысаны құқығына тіркелу мен инновациялық патент алуға арыз беру.

(СИС беру)

р/р

Автор (лар) аты-жөні, тегі

Өнертабыс атауы

Өтініш беруші

Тіркелуші нөмірі

1

Ашкеев Ж.А.,Исагулов А.З.Азбанбаев Э.М (докторант) Конустық білікпен прокатты орнақтың конструкциясы.

Ашкеев Ж.А.

15.12.13

 

Б) Авторлық құқық нысаны құқығына тіркелу мемлекеттік куәлік пен инновациялық патент алу.

р/р

Автор (лар) аты-жөні, тегі

Өнертабыс атауы

Патент иесі

Патент нөмірі, күні

1

Ашкеев Ж.А.,Машеков С.А.,Азбанбаев Э.М.

Үздіксіз құю құймасының үздіксіз ыстық прокатка әдісі.

ШЖҚ РМК Сәтпаев ат. КазҰТУ ҚР БҒМ

26445 ҚР

2

Исагулов А.З., Шарая О.А., Куликов В.Ю.

Құмды-шайырлы қоспадан қабықшалы қалыптарды дайындау әдісі.

Исагулов А.З.

№ 78010 ҚР

3

Демин В.Ф., Исагулов А.З., Демин В.В.

Полимерлі анкер

Демин В.Ф.

№27070 ҚР инновациялық патенті

 

Без рубрики