ОПОӘК тізімі


 

ОПОӘК атауы

Оқытушы, ОПОӘК өндеген

1

2

3

5B050600 «Экономика» мамандығы

1

Қаржы

Хабибулина Т.В., Каримбаева Г.А.

2

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Тен Н.В., Уразбеков А.К.

3

Маркетинг

Ахметжанов Б.А.

5

Кәсіпорын экономикасы

Тажибекова К.Б., Шаметова А.А., Цеслер Т.И.

6

Табиғатты пайдалану экономикасы

Ахметжанов Б.А., Цеслер Т.И.

7

Өндіріс өрісінің экономикасы

Танекеева Г.Д.

8

Экономикалық жүйелеріндегі ақпараттық техналогиялар 

Судариков А.Е., Тулупова С.А., Цеслер Т.И.

10

Ақша, Несие, Банк

Тен Н.В., Хабибулина Т.В., Хишауева Ж.Т.

11

Жоба-сметалықісі

Харьковская В.М., Цеслер Т.И.

12

Корпоративтік қаржы

Казакова Г.Н., Цеслер Т.И.

13

Тау-кен кәсіпорындардағы жоба-сметалықісі

Харьковская В.М.

14

Құрылыстағы жоба-сметалықісі

Харьковская В.М.

16

Басқарушылық есеп

Абишева Т.Ю., Шакирова Г.А., Тен И.Е.

17

Компьютерлік бухесеп

Бутко В.П., Тулупова С.А.

18

Жылжымайтын мүлікті басқару

Алпысбаева Н.А., Сон И.П.

19

Өнеркәсіптік өндіріс технологияларының негіздірі

Журавлев В.М.

20

Әлеуметтік сфера экономикасы

Дарибеков С.С.

21

Еңбек нарығының экономикасы

Каримбаева Г.А.

22

Инвестициялық жобалардың тиімділігінбағалау

Журавлев В.М., Хишауева Ж.Т.

23

Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінін талдауы

Тен Н.В., Хишауева Ж.Т.

25

Жылжымайтын мүліктін экономикасы

Харьковская В.М.

5B050800 «Есеп және аудит»

27

Қаржы

Хабибулина Т.В., Каримбаева Г.А.

28

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Тен Н.В., Уразбеков А.К.

29

Маркетинг

Тажибекова К.Б.

30

Бухгалтерлік есептін принциптері

Нетовканая Н.А., Сиденко Л.В.

31

Кәсіпорын экономика

Тажибекова к.Б., Шаметова А.А., Цеслер Т.И.

32

Қаржылық есеп I

Нетовканая Н.А., Сиденко Л.В.

33

Қаржылық есепII

Абишева Т.Ю.

34

Басқарушылық есеп  I

Абишева Т.Ю.

35

Басқарушылық есеп  II

Абишева Т.Ю.

36

Аудит

Нетовканая Н.А.

37

Практическалық аудит

Нетовканая Н.А.

38

Қаржылық және басқарушылық есеп

Казакова Г.Н.

40

Экономикалық жүйелеріндегі ақпараттық техналогиялар 

Судариков А.Е., Тулупова С.А., Цеслер Т.И.

42

Корпоративтік қаржы

Казакова Г.Н., Цеслер Т.И.

43

Жоба-сметалықісі

Харьковская В.М., Цеслер Т.И.

44

Ақша, Несие, Банк

Тен Н.В., Хабибулина Т.В.

45

Компьютерлік бухгалтерлікесеп

Бутко В.П., Тулупова С.А.

46

Туризм және қонақ үй бизнесіндегі есептің ерекшеліктері

Сулейменова Б.К.

47

Құрылыстағы есептің ерекшеліктері

Сулейменова Б.К.

48

Ауыл шаруашылығындағы есептің ерекшеліктері

Нетовканая Н.А.

49

Саудадағы есептің ерекшеліктері

Сулейменова Б.К.

50

Салық салу есебі

Уразбеков А.К.

51

Кәсіпорын қызметінің экономикалық талдауы

Тен Н.В.

5В090800 «Бағалау» мамандығы

52

Қаржы

Хабибулина Т.В., Каримбаева Г.А.

53

Бағалаудың теориялық негіздері

Журавлев В.М.

54

Жылжымайтын мүліктін экономикасы

Харьковская В.М.

55

Жылжымайтын мүлікті басқару

Алпысбаева Н.А., Сон И.П.

56

Жылжымайтын мүлікті бағалау

Харьковская В.М., Уразбеков А.К.

57

Жерді бағалау және  жер кадастры

Сон И.П.

58

Бизнесті бағалау

Казакова Г.Н.

60

Экономикалық жүйелеріндегі ақпараттық техналогиялар 

Судариков А.Е., Тулупова С.А., Цеслер Т.И.

62

Кәсіпорын экономикасы

Тажибекова К.Б.,Шаметова А.А., Цеслер Т.И.

63

Кәсіпорын қызметінің экономикалық талдауы

Тен Н.В.

64

Компьютерлік бухесеп

Бутко В.П., Тулупова С.А.

66

Кәсіпорынның шаруашылық қызметінін талдауы

Тен Н.В.

67

Еңбек ресурстарын басқрушылығын бағалау

Журавлев В.М.

68

Жоба-сметалық ісі

Харьковская В.М.

69

Инвестициялық жобалардағы тиімділікті бағалау  

Журавлев В.М., Хишауева Ж.Т.

70

Бухгалтерлік есеп және аудит

Суворина В.М., Цеслер Т.И.

5В051100 «Маркетинг» мамандығы

71

Қаржы

Хабибулина Т.В., Каримбаева Г.А.

72

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Шаметова А.А.

Бухгалтерлікесепжәне аудит

Суворина В.М.

Қаржы нарықтары және делдалдар

Суворина В.М.

5В090400 «Тұрмыстыққызмет көрсетужәне сервис» мамандығы

74

Қаржы

Хабибулина Т.В., Каримбаева Г.А.

75

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Шаметова А.А.

Бухгалтерлік есеп және аудит

Суворина В.М., Шерова Г.К.

Қаржы нарықтары мен делдалдар

Суворина В.М., Шерова Г.К.

050700 «Менеджмент» мамандығы

74

Қаржы

Хабибулина Т.В., Каримбаева Г.А.

75

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Шаметова А.А.

Бухгалтерлік есеп және аудит

Суворина В.М.

Қаржы нарықтары мен делдалдар

Суворина В.М.

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы

74

Қаржы

Хабибулина Т.В., Каримбаева Г.А.

75

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Шаметова А.А.

76

Бухгалтерлік есеп және аудит

Суворина В.М.

77

Қаржы нарықтары мен делдалдар

Суворина В.М.

Без рубрики