ОПОӘК 5В070900 Құю жабдығын жобалау


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

 

 

                                                                     

Бекітемін

       Бірінші проректор

_____________А.З. Исағұлов

         «____» _________ 2014 ж.

 

 

 

ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

 

ELPD 3209   «Құю жабдығын жобалау» пәні бойынша

 

5В070900  – «Металлургия» мамандығының студенттері үшін

 

Машина жасау       факультеті

 

Металлургия, материалтану және нанотехнологиялар кафедрасы

 

 

 

 

 

2014 ж.

 

Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат

т.ғ.к. доцент Канунникова С. Г.

аға оқытушы Бұқанов Ж. Ө.

 

ММ және Н кафедрасы ҚарМТУ-дың бас корпусында (Қарағанды қаласы, Мир Бульвары, 56), 313 аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны   8-(3212)-56-59-35, қосымша 1024, электрондық адресі: heissen69@mail.ru.

 

 

   Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттер саны

Сабақтардың түрі

СӨЖ сағаттар саны

Жалпы сағаттар саны

Бақылау түрі

Қосылған сағаттар саны

ОСӨЖ сағаттарының саны

Барлығы сағаттар саны

лекциялар

Практикалық сабақтар

Зертханалық сабақтар

ECTS

6

3

30

15

45   90

45

135

Емтихан, КЖ

4,5

 

Пәннің сипаттамасы

«Құю жабдығын жобалау» пәні үлгі-тұтқыш жабдығын жобалау туралы  негізгі мәліметтер қаралатын элективті пәндер циклына кіреді.

 

Пәннің мақсаты

«Құю жабдығын жобалау» пәні студенттерді жабдықты (үлгілерді, сырық  жәшіктерді, үлгі тақталарды, пресс-қалыптардың тұтқыштары, т.б.) жобалау және өндіру түрлерімен таныстыру мақсатын алға қояды.

 

Пәннің міндеттері

Пәннің міндеттері мынадай: студент үлгі жабдығын жобалау және алу туралы негізгі түсініктерге ие болу керек.

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:

–  құйма жабдығың өндіру саласындағы ғылым және техниканың қазіргі жағдайы, даму болашағы туралы түсінікке ие болуға;

– түрлі құю қорытпалардан фасонды құймаларды алуға арналған жабдықты жобалау және өңдіру мәнін білуге;

– экономикалық және технологиялық қажеттілігін есепке ала отырын жабдықтын өндіру және жобалау тәсілін дұрыс таңдай алуға;

– жабдықты өндіру тәсілін және материалын рационалды таңдау бойынша практикалық дағдыларды меңгеруге.

 

Без рубрики