ОПОӘК 5В070900 Құю цехтарының пештері


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Қарағанды мемлекеттік  техникалық университеті

 

Бекітемін

Ғылыми кеңес төрағасы,

Ректор, ҚР ҰҒА академигі

Ғазалиев А.М.

_______________________

«____» _________ 200___ж.

 

 

 

 

оқу ЖҰМЫС бағдарламасы

 

 

Құю цехтарының пештері  пәні

050709 Металлургия мамандығы

 

Машина жасау  факультеті

ММ және Н   кафедрасы

2014

Алғы сөз

Студентке арналған пән бойынша оқу  жұмыс бағдарламасы

әзірлеген: т.ғ.д., профессор А.З.Исағұлов, аға оқытушы В.И.Шарый, аға оқытушы Ж.Н.Атамбаев, т.ғ.к., доцент Ж.А. Ашкеев

 

«ММ және Н»  кафедрасының мәжілісінде талқыланған

«___  »_________ 2009 ж.      №___ хаттама

Кафедра меңгерушісі Күзембаев С.Б.     __________ «____»__________2009ж.

(қолы)

 

 

 

Машина жасау факультетінің оқу-әдістемелік бюросымен мақұлданады

 

№____ хаттама  Төрағасы Құспекова Ш.А.  «____»____________ 2009ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттер саны

Сабақтардың түрі

СДЖ сағат-тары-ның саны

Жалпы сағаттар саны

Бақылау түрі

байланыс сағаттарының саны

СОДЖ сағатта-рының саны

сағат-тардың барлы-ғы

дәрістер

практика-лық

сабақтар

зертханалық сабақтар

6

3

30

15

45

90

45

135

Емтихан

КЖ

 

Пәннің мақсаты

«Құю цехтарының пештері» пәні құю цехтарында қолданылатын пештер түрлерінің негізгі түрлерін оқып менгеруі мақсатын алға қояды.

 

Пәннің міндеттері

Пәннің міндеттері келесідей:

болашақ мамандарға отынды жағу кезінде жүретін үрдістер, жылу алмасу түрлері, құю цехтарының термиялық және қыздыру пештері туралы білім беру.

Берілген пәнді зерделеу нәтижесінде студенттердің:

құю цехтарының балқыту, термиялық және қыздыру пештері туралы  түсінікке ие болуға.

негізгі отқа төзімді материалдар мен отын түрлерін білуге.

балқыту пештері мен қыздыру құрылғыларының жобалау есептеулерін істей білуге.

қосымша құрылғыларды таңдау, астарлау үшін отқа төзімді материалдар таңдау; құймалар алу үшін балқымаға қойылатын талаптарға байланысты балқыту технологиясы мен балқыту агрегатын таңдау; нақты қорытпалар және балқыту агрегаттары үшін шихат таңдау және есептеу жүргізуге практикалық дағдыларды меңгеруге.

 

Айрықша деректемелер

Берілген пәнді зерделеу үшін келесі пәндерді (бөлімдерді (тақырыптарды) көрсету арқылы) меңгеру қажет:

 

Пән

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы

 Химия Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесін.

Металдардың химиялық қасиеттері.

Тотығу – тотықсыздану реакциялары.

Физика Механика. Электрлік және магнетизам. Термодинамика.
Құю үрдістеріндегі жылу алмасу және термодинамика Толық курс

 

Тұрақты деректемелер

«Құю цехтарының пештері» пәнін зерделеу кезінде алынған білімдер келесі пәндерді «Құю өндірісінің технологиясы ІІ», «Құю цехтарының құрал – жабдықтары, өнеркәсіптік роботтар және манипуляторлар І, ІІ», «Құю цехтарын жобалау» меңгеру барысында қолданады.

 

Пәннің тақырыптық жоспары

Бөлімнің, (тақырыптың) атауы

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ.

лекциялар

практика-

лық

зертха-налық

ОСӨЖ

СӨЖ

1 Курстың мәні мен тапсырмалары. Құю цехтарының пештерін кластарға бөлу.

2

3

3

2 Отын және оны жағу.

2

3

3

3 Қатты отын

2

3

3

3

4 Сұйық отын

2

3

3

5 Газ тәрізді отын

2

3

3

6 Отқа төзімді және жылуды оқшаулағыш матриалдар

2

10

3

3

7 Пештің жылу режимі

2

3

3

8 Отын регенерациясы және рекупирация.

2

3

3

9 Отынды жағу құрылғысы

2

2

3

3

10 Шойын балқытуға арналған пештер 3

2

3

3

11 Индукциялық электр пештері

2

3

3

12 Доғалы пештер

2

3

3

13 Электр кедергі пештері

2

3

3

14 Термиялық пештер мен кептіргіштер

2

3

3

15 Қоршаған ортаны құю цехтарының жылу агрегаттарының қалдықтарнан қорғау

2

3

3

БАРЛЫҒЫ:

30

15

45

45

 

 

 

Зертханалық сабақтардың тізімі

1. Отқа төзімді материалдардың газ сіңіргіштігін анықтау

2. Түтін құбырының жұмысы

3.  Қатты отының техникалық талдауы

4. ВУ типті тұтқырлық анықтауышпен шартты тұтқырлықты анықтау

5. Отқа төзімділердің термиялық тұрақтылығын анықтау

6. Отқа төзімді материалдардың сыртқы түрлерін бойынша сортын және көлемдік салмағын анықтау

 

Курстық жобалардың (жұмыстардың) тақырыбы

  1. Коксты вагранканың параметрін есептеу
  2. Кокс газды вагранканың параметрін есептеу есептеу
  3. Индукциялы тигелді пештің басты өлшемдерін есептеу
  4. Электр доғалы пештің басты өлшемдерін есептеу
  5. Кептірудің басты өлшемдерін есептеу

 

оқытушымен студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары

ОСӨЖ тақырыбының атауы

Сабақтың мақсаты

Сабақтың түрі

Тапсырманың мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

 

1

2

3

4

5

1 тақырып.

Құю цехтарының пештерін кластарға бөлу

 

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Пеш түрлерін талдау

Пештер аластарын түбегейлі құру

[1-5]

2 тақырып.
отын және оны жағу

 

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Отын құрамын анықтау

Жеке тапсырма бойынша есеп

[1]

3 тақырып.
Қатты отын

 

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Қатты отын түрлері оны жағу тәсілдері

Жеке тапсырма бойынша есеп

[1]

4 тақырып.

Сұйық отын

 

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Сұйық отын түрлері оны жағу тәсілдері

Жеке тапсырма бойынша есеп

[1]

5 тақырып.

Газ тәрізді отын

 

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Газ тәрізді отын түрлері оны жағу тәсілдері

Жеке тапсырма бойынша есеп

[1]

6 тақырып.

Отқа төзімді және жылудан оқшаулағыш материалдар

 

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Отқа төзімді материалдарды кластарға бөу

Жүйелендіру

[1]

7 тақырып.

Пештің жылулық режимі.

 

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Тапсырмаларды шешу

Жеке тапсырма бойынша есеп

[1-5]

8 тақырып.

Жылудың рекуперациясы және регенерациясы

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Жылу алмастыру агрегаттарыныңтүрлерін талдау

Жүйелендіру

[1-5]

9 тақырып.

Отын жағу үшін қондырғы

 

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Әрт түрлі отындарды жағу тәсілдері

Жүйелендіру

[1- 5]

10 тақырып.

Шойын балқыту үшін пештер.

 

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Графикалық жұмыс

Вагранкалар түрлері

[1-5]

11 тақырып.

Электрлік индукциялық пештер

(4 сағат)

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Графикалық жұмыс

Пештер схемалары

[1-5]

12-тақырып.

Доғалық пештер

 

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Графикалық жұмыс

Пештер схемалары

[1-5]

13 тақырып.

Электрлік кедергі пештері

 

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Графикалық жұмыс

Пештер схемалары

[1-5]

14 тақырып.

Термиялық пештер мен кептіргіштер

 

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Графикалық жұмыс

Пештер мен кептіргіштер схемалары

[1-5]

15 тақырып.

Қоршаған ортаны қорғау.

 

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

Зиянды қалдықтар мен шаңды азайту тәсілдері.

Шығатын газдардың шаң газын тазалау схемалары

[1-5]

 

СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары

1.Құю пештертерінде қолданылатын отын түрлері.

2.Жану өнімдерінің құрамы мен мөлшерлері

3. Отқа төзімді материалдар

4.Пештін жылулық жүктеуі

5.Пештін жұмыс қуысынын өлшемдері

6. Плазмалы доғалы пештерінің жұмыс істеу принципі

7. Құю пештерін кластарға бөлу.

8.Электр кедергі пештердін жұмыс істеу принципі.

9. Пеш іргетасының қызметі.

10. Термиялық пештермен кептіргіштер.

11. Газ тәрізді отындар

12.Қатты отындар

13 Пештің жылу тәртібі

14 Индукциялық электр пештері

15 Қара металдарды балқытуға арналған пештер

16. Пештін жылу балансы

17Электрлік индукциялықпештер

 

 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі

Бақылау түрі

Тапсырманың мақсаты және мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

Орындалу ұзақтылығы

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

Практикалық сабақ №1

Қатты отынның жануын есептеу әдістемесін меңгеру

[ 1-3, 6,7]

2  апта

ағымдағы

1 – апта

Зерт. сабақ № 1

Отқа төзімді материалдардың газ сіңіргіштігін анықтауды үйрену

[ 1]

2  апта

ағымдағы

2 – апта

Практикалық сабақ №2

Газ тірізді отынның жануын есептеу әдістемесін меңгеру

[ 1-3, 6,7]

 

2  апта

ағымдағы

3 – апта

Зерт. сабақ №2

Түтін құбырының жұмысымен танысу

[ 1, 4, 6]

 

2  апта

ағымдағы

4 – апта

Арақы бақылау

1–3 тапсырмалар бойынша тест сұрақтарына жауап беру

 

[ 1-3, 6,7]

 

1  апта

ағымдағы

4 – апта

Практикалық сабақ №3

Газ тірізді отынның жануын есептеу әдістемесін меңгеру

[ 1, 4, 6]

2  апта

ағымдағы

5 – апта

Зерт. сабақ
№ 3

Қатты отынның техникалық талдауын жүргізу

 

 

[ 1]

 

2 апта

ағымдағы

6 – апта

Практикалық сабақ №4

Жанудың материалдық үрдісін есептеу әдістемесін меңгеру

 

 

[ 1-3, 6,7]

 

 

2 апта

ағымдағы

7 – апта

Үй тапсырмасы

Отынның техникалық талдауын жүргізу (жеке тапсырма бойынша)

 

[ 1-5,7,8]

1 апта

аралық

7 – апта

Зерт. сабақ №4

Шартты тұтқырлықты анықтау әдістемесін меңгеру

 

 

[ 1]

 

2  апта

ағымдағы

8 – апта

Аралық бақылау

4-8 тақырыптар бойынша тест сұрақтарына жауап беру

 

[ 1-5,7,8]

1  апта

ағымдағы

9 – апта

Практикалық сабақ №5

Жану температурасының есептеу әдістемесін меңгеру

 

 

[ 1-5,7,8]

 

2 апта

ағымдағы

9 – апта

Зерт. сабақ №5

Отқа төзімділердің термиялық тұрақтылықтарын анықтау әдістемесін меңгеру

 

[ 1]

2  апта

ағымдағы

10 – апта

Практикалық сабақ №6

 Пештің жылу балансын құру

 

 

[ 1-5,7,8]

 

2 апта

ағымдағы

11 – апта

Үй тапсырмасы

Тапсырмаларды шешу

 

[ 1-5,7,8]

 

1 апта

ағымдағы

12 – апта

Зерт. сабақ № 6

Отқа төзімді бұйымдардың сорттарын анықтау

[ 1]

2  апта

ағымдағы

12 – апта

Практикалық сабақ №7

Тапсырмаларды шешу

 

 

[ 1, 4, 6]

 

2 апта

ағымдағы

13 – апта

Зерт. сабақ № 7

Отқа төзімді бұйымдардың сорттарын анықтау

[ 1]

2 апта

ағымдағы

13 – апта

Курстық жұмыс

Пештің құрылымдарын есептеу

[ 1-5,7,8]

12 апта

ағымдағы

13 – апта

Аралық бақылау

9-12 тақырыптар бойынша тест сұрақтарына жауап беру  

[ 1-5,7,8]

1 біріккен сағаттар

аралық

14 – апта

Емтихан

Пән материалының меңгерілу деңгейін  тексеру

Негізгі және қосымша әдебиеттің жалпы тізімі

2  біріккен сағаттар

Қорытын-ды

Сессия кезеңінде

 

Негізігі әдебиеттер тізімі

1.Долотов Г.П., Кондаков Е.А. Печи и сушила литейного производства М.М: Машиностроение .1984.

2. Ененко Г.М. Промышленные печи. М.: Металлургия.1984.

3. Мастрюков Б.с. Теория и конструкция и расчет металлургических печей. М.: Металлурнгия. 1978.

4. Егоров А.В. Расчет мощности и параметров электроплавильных печей. М.: Интермет Инжиниринг. 2000

5. Бланонравов Б.П. Атлас . Печи в литейном производстве. М.: Машиностроение. 1989.

 

Қосымша әдебиеттер тізімі

6.Исагулов А.З., Шарый В.И.Методические указания к выполнению курсосвовго проекта по курсу «Печи литейных цехов» .Караганда. КарГТУ. 2004.

7.Долотов Г.П., Кондаков Е.А. Конструкция и расчет заводских печей и сушил. М.: Машиностроение. 1973.

8. Егоров А.В. Электроплавильные печи черной металлургии. М.: Металлургия .1985.

Без рубрики