ОПОӘК 5В070900 Кристаллография и металлография


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі

Қарағанды Мемлекеттік Техникалық Университет

                                                                                  Бекітемін

                                                                                 Бірінші проректор

                                                                     ___________А.Исағұлов

                                                                     «___» __________2010 ж.

 

 

 

ОҚЫТУШЫНЫҢ ПӘНДІК ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

 

 

КМ 2208 «Кристаллография и металлография» пәні бойынша

 

 

5В070900 «Металлургия» мамандығының студенттер үшін

 

 

Машина жасау факультеті

 

 

Металлургия, материалтану және нанотехногиялар кафедрасы

 

 

 

                                                           2010 ж.

Алғы сөз

Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеген:

ММ және Н кафедрасының доценті, т.ғ.к. Жүкебаева Т.Ж.

ММ және Н кафедрасының доценті, т.ғ.к. Квон С.С.

ММ және Н кафедрасының аға оқытушысы Атамбаев Ж.Н.

 

 

ММ және Н кафедрасы отырысында талқыланған

№ _______ хаттама  «____»______________20____ж.

Кафедра меңгерушісінің міндетін атқарушы ____________ В.Ю. Куликов      «____»__________20____ж.

 

 

 

Машина жасау факультетінің оқу-әдістемелік бюросымен мақұлданған

№ ________ хаттама  «_____»_____________20____ж.

Төрағасы ___________________ К.Т. Шеров   «____»_________ 20___ ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оқу жұмысының бағдарламасы

1.2 Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат

Жүкебаева Түлеш  Жүкебаевна – т.ғ.к., доцент,

Квон Светлана Сергеевна — т.ғ.к., доцент,

Атамбаев Жасұлан Нұрбаевич – аға оқытушы.

 

ММ және Н кафедрасы ҚарМТУ бас корпусында (Б.Бульвары, 56) орналасқан, 313 ауд., байланыс телефоны 8-(3212)-56-59-35 қос. 124.

 

       1.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттер саны

Сабақтардың түрі

СӨЖ сағаттар саны

Жалпы сағаттар саны

Бақылау түрі

 

Қосылған сағаттар саны

ОСӨЖ сағаттарының саны

Барлығы сағаттар саны

 

лекциялар

Практикалық сабақтар

Зертханалық сабақтар

ECTS

4

4

30

15

15

60

120

60

180

емтихан

6

 

1.4 Пәннің сипаттамасы

«Кристаллография және металлография» пәні «Бағыттық пәндер» циклына кіреді.

 

1.5 Пәннің мақсаты

«Кристаллография және металлография» пәні металлургия және материалтану зерттеулердің ғылыми негізін теориялық негіздермен және қолданбалы аспекттерін оқу мақсатын алға қояды.

 

1.6 Пәннің міндеттері

Пәннің міндеттері мынадай: заңдармен әдістері металдармен және қорытпалардың  құрылымы мен қасиеттерін талдау үшін жаңа материалдардың технологиясымен өңдеу әдістерін жобалап және жетілдіру, белгілі қасиетті қорытпаларды өңдеу.

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:

–  минералдардың құрлымын мен  қасиеттері; кристалдардың жіктелуі;  олардың құрлымы мен қасиеттерін талдау әдістері; метал қорытпалардың құрылымы;белгілі қасиеттері болу мақсатпен оларды өңдеу әдістері;   кристалдану және пластикалық деформация процестері туралы түсінікке ие болуға;

– кристалдық құрлымы мен кристалдардың негізгі талдау әдістерін;металдардың қортпалардың құрлымы мен қасиеттерін зерделеу әдістерін білуге;

 

 

Без рубрики