Хабарландыру


КЕАҚ «Қарағанды техникалық университеті» постдокторантура бағдарламасы негізінде оқу үшін келесі бағыттар бойынша байқау жариялайды:

 1. 8D07101Машина жасау;
 2. 8D07102 Көлік, көліктік техника және технологиялар;
 3. 8D07103 Электроэнергетика;
 4. 8D07201Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау;
 5. 8D07202Тау-кен ісі;
 6. 8D07203Металлургия;
 7. 8D07301Құрылыс;
 8. 8D07302Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру.

Постдокторантура бағдарламасына үміткерлер конкурстық комиссияға келесідей құжаттарды ұсынуы тиіс:

 • ректордың атына конкурсқа жіберу туралы өтініш;
 • жеке куәлігінің көшірмесі;
 • философия докторы (PhD) немесе ғылым кандидаты дипломның көшірмесі;
 • шет тілі бойынша сертификат (ағылшын, француз, неміс) бойынша бағдарламалар International English Language Tests System (IELTS, шекті балл — 6.5-тен кем емес), Grundbaustein DaF (шекті балл — С 1), Deutsche Sprachprfung fur den Hochschulzugang (DSH, шекті балл — С 1), Diplome d’Etudes en Langue francais (DELF, шекті балл — В 2), Diplome Approfondi de Langue francais (DALF, шекті балл — С 1), Тest de connaisances de francais (TCF, шекті балл — кемінде 400) (бар болған жағдайда);
 • ғылыми жұмыстарының тізімі (қосымшасымен бірге);
 • Scopus дерекқоры бойынша жарияланымдарға дәйексөз келтіру бойынша анықтамалар және/немесе Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection) ақпараттық компаниясының дерекқорынан дәйексөз келтіру бойынша анықтама.Дәйексөз (цитирования) бойынша мәліметтерде жарияланымдар саны, Хирша индексі (h-index), дәйексөздердің жиынтық (жалпы) саны туралы ақпарат болуы тиіс;
 • патенттердің, куәліктердің, заңды және авторлық құқық объектілердің көшірмесі;
 • постдокторант өзінің ғылыми қызметін жүзеге асыратын постдокторантура бағдарламасын іске асыру үшін орын бөлу негіздемесімен бөлімшеден өтінімін (Ережеге сәйкес А Қосымшасы);
 • үміткердің ғылыми мүдделерін және постдокторантураға (personal statement) түсу мақсаттарын негіздеу;
 • үміткердің түйіндемесі (Ережеге сәйкес Б қосымшасы);
 • жобаға қатысу үшін қажетті нақты дағдыларды, жұмыс тәжірибесін ашатын уәждемелік хат (1000 белгіден артық емес);
 • өз саласындағы зерттеуші ғалымдардың жұмыс беруші ұйымның қолымен және мөрімен расталған екі ұсынысы (мүмкін болса).

Үміткерлерден өтінімдер 2020 жылғы 25 желтоқсан, сағат 17.00-ге дейін сканерленген нысанда мына электрондық мекенжай бойынша қабылданады: science@kstu.kz

Барлық сұрақтар бойынша Ғылым және инновация департаментіне 8 7212 565234 телефон нөмірі арқылы хабарласуға болады.

Без рубрики