Оқу процесін ұйымдастыру басқармасы

ОПҰБ нормативтік базасы 

ОПҰБ тарихы

Академиялық кеңестің жұмыс жоспары және құрамы 

Мастер-кластар мен ашық сабақтарды өткізудің күнтізбелік жоспарлары