Негізгі ғылыми жұмыстарының ТІЗІМІ


АЛПЫСБАЕВА НАЗЫМ АМАНҒАЗЫЕВНАНЫҢ

2006-2013 жж.  негізгі ғылыми  жұмыстарының

ТІЗІМІ

 

Атауы Баспа немесе қолжазба құқығында Баспа, журнал(атауы, номері, жыл),авторлықкуәлік, патент номері Бет саны Авторластары
1 ТКШ реформалаудың қазіргі мәселелері баспа Е. Бөкетов атындағы ҚарМУ жаршысы, «Экономика» сериясы, №3 (43). -Қарағанды, 2006ж.
2 Тұрғын үй қорын жекешелендірудің негізгі стратегиялары баспа «Ғылым және білім – бастаушы фактор» Х мерейтойлық халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның еңбектері.-Қарағанды, ҚарМТУ,2007ж.
3 Үймен қамтамасыз ету саясатының институционалдық және қаржылық негіздері баспа «Дамудың әлеуметтік-экономикалық бағыттары: дәстүрлер мен инновациялар» халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның еңбектері. -Қарағанды, ҚарМТУ,2007ж.
4 Минералдық шикізаттарды өндіру мен өңдеудің қазіргі даму қарқыны мен мәселелері баспа «Жер қойнауын игерудің ресурстарды қайта қалпына келтіретін, аз қалдықты, табиғатты қорғайтын технологиялары» 6 халықаралық конференцияның еңбектері. -Мәскеу,-Қарағанды, ХДРУ, ҚарМТУ,2007ж.
5 Техникалық университеттегі экономикалық білімнің сапасы түлектердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету факторы ретінде баспа «Үздіксіз білім: білім беруді модернизациялау және әдістемелік қамтамасыз ету» III Республикалық оқу-әдістемелік конференцияның еңбектері.-Алматы, Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ,2008ж. Кошебаева Г.К.
6 ТКШ әрекет ету механизмін жетілдіру баспа «Қазақстанның инновациялық дамуының экономикалық және әлеуметтік мәселелері» Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның еңбектері. -Қарағанды, ҚарМТУ,2008ж.
7 Тұрғын үй секторының табыстылығының резервтері баспа «Ғылым және білім – бастаушы фактор» халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның еңбектері. -Қарағанды, ҚарМТУ,2008ж.
8 Тұрғын үйлердің энерготиімділігін арттыру мәселелері баспа «Ғылым және білім – бастаушы фактор» халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның еңбектері. -Қарағанды, ҚарМТУ,2009 ж.
9 Тұрғын үйлерді салу мен тұтыну нормаларын сақтамаған жағдайда тәуекелділікті төмендеру шаралары баспа «Ғылым және білім – бастаушы фактор» халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның еңбектері (Сағынов оқулары  №2). -Қарағанды, ҚарМТУ,2010ж.
10 Кондоминиум объектілерін ұстау мен жөндеудің коммуналдық төлемдерінің көлеміне байланысты техникалық қызмет көрсетуді оптималдау баспа Экономика мәселелері, №2(42)–М: «Спутник», 2011ж. Ахметжанов Б.А.Шапатов К.Ш.
11 Қазақстан экономикасын әртараптандыру: мәселелері мен даму болашағы баспа Экономика мәселелері, №6(46)– М:«Спутник», 2011ж. Уразбеков А.К.
12  Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік даму реформасын талдау  баспа  Экономика ғылымдарының мәселелері, №3 (54), 2012 -М:»Спутник»  4б  Копабаева А.С.,Сабденова С.М.
13  Қазақстан Республикасындағы инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудың проблемалық аспектілері  баспа   Экономика ғылымдарының мәселелері, №3 (54), 2012 -М:»Спутник»  4б   Копабаева А.С.,Сабденова С.М.
14  Қазақстанның сумен жабдықтау жүйесінің жағдайын талдау  баспа  Университет еңбектері, ҚарМТУ, №2,2012  4б Сон И.П.,Антонова В.А.
15  State and problems of implementing State programs on Innovation development of economy  баспа  Wissenschaftliche Berichte, Heft 113/20126 Nr. 2560-2581  7б   Копабаева А.С.,Сабденова С.М.
16  Қазақстанның өнеркәсібін модернизациялаудың негізгі бағыттары  баспа «Қазіргі ғылымның басты мәселелері-2012″VIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, София,2012  5б  Копабаева А.С.,Сабденова С.М.
17  Халықтың өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері  баспа  «Биосфера қауіпсіздігі-2012» Халықаралық ғылыми жастар симпозиумының еңбектерінің жинағы  3б  Макенов М.М.
Без рубрики