«Нанотехнология және металлургия»кафедрасының ғылыми семинары


2022 жылдың 29 маусымында Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің «Нанотехнология және металлургия» кафедрасында докторлық (PhD) диссертациялар тақырыбы бойынша кафедра докторанттарының ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін тыңдауға арналған ғылыми семинар өтті. Оның жұмысының мақсаты жаңа борбарий модификаторының НХЧ құрылымы мен тозуға төзімді қасиеттеріне әсерін зерттеу және техникалық және экономикалық тұрғыдан тиімді технологияны дамыту болды.

Зерттеу барысында соққы-абразивті тозу жағдайында жұмыс істейтін ұнтақтау ортасын өндіруге арналған болаттар мен шойындардың заманауи өнеркәсіптік маркаларының құрамы мен қасиеттеріне талдау жасалды; құрамында бор және барий бар қоспалармен НХЧ балқыту және пештен тыс өңдеу процесін термодинамикалық талдау. Бұл ретте бірқатар зертханалық және эксперименттік жұмыстар жоспарлануда.

Семинар барысында профессорлық-оқытушылар құрамы докторантқа бірқатар сұрақтар қойды, сонымен қатар таңдаған бағыт бойынша алдағы жұмысына оң ықпал ететін ұсыныстар берді.

Без рубрики