Қашықтан қол жетімді диссертациялар мен басқа да бітіруші жұмыстарды қорғаудың ӘДІСТЕМЕСІ


Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде т.ғ.д., профессор И.В. Брейдоның жетекшілігімен өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасының және университеттің цифрлық даму департаментінің қызметкерлері қашықтықтан қол жетімді PhD диссертацияларын қорғау үшін қажетті бағдарламалық қамтамасыз ету мен әдістемеден тұратын құрамдастырылған ақпараттық жүйе әзірледі.

Жүйені әзірлеушілер: Қожанов М.Г., Амиров А.Ж., Брейдо И. В., Жетесова Г.С., Смагулова К.К., Войткевич С.В.

«Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтер енгізу туралы куәлік» №7680  22.01.2020 ж. алынды.

Объект түрі: ЭЕМ-ге арналған бағдарлама.

Объектінің атауы: «философия докторы (РhD), бейіні бойынша доктор (DTS) дәрежесін беруге арналған диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестердің отырыстарын өткізудің біріктірілген ақпараттық жүйесі».

Жүйе қамтамасыз етеді:

  • диссертациялық Кеңес мүшелерінің бір бөлігі үшін қашықтықтан қол жетімділікте қорғау жүргізу: диссертациялық кеңестер туралы Үлгі ереженің 32-тармағына сәйкес докторлық диссертацияларды қорғау кезінде құрамынан 1/3 (үштен бір) артық емес;
  • диссертациялық кеңестің қалған мүшелерінің қорғауға бір мезгілде тікелей қатысуы;
  • тиісті рұқсат етілген жағдайда диссертациялық Кеңестің барлық мүшелерінің қашықтан режимде қатысу мүмкіндігі: форс-мажорлық жағдай болған жағдайда;
  • диссертациялық Кеңестің барлық мүшелерінің жасырын интернет-дауыс беруге қатысуы;
  • жасырын дауыс беру рәсімін толық көлемде орындау және құжаттау.

«Диссертациялық кеңестер туралы Үлгі ереженің» 32-тармағына сәйкес Интернетті пайдалана отырып қашықтықтан қол жеткізу режимінде қорғауға т.ғ. д., профессор, «Синергия» халықаралық ғылыми-білім беру жобасының директорлар кеңесінің төрағасы С. М. Стажков (БГТУ, Военмех, Санкт-Петербург қ., Ресей) қатысты.

Қорғау сәтті өтті, Диссертациялық кеңестің барлық мүшелері бірауыздан дауыс берді. ҚР БҒМ БҒСБК төрағасының 12.03.2020ж. №111 бұйрығымен Г.С. Нұрмағамбетоваға 6D071800 — «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілді.

Жүйе толық көлемде құпия немесе ашық дауыс беру арқылы қорғау үшін МАК-тың барлық мүшелері қашықтан қол жеткізу кезінде қолданылуы мүмкін:

  • магистратурада магистрлік диссертациялар;
  • бакалавриатта дипломдық жұмыстар мен жобалар.
Без рубрики