Метан энергетика зертханасының қызметінің негізгі бағыттары.


  1. Америко-Австралиялық әдістеме бойынша ұңғымалардағы кернді толығымен зерртеу кешені, көмір тақталарының газдылығын және бос жыныстардың зерттелуі.
  2. Жақындық, шағын үлгісі массасын пайдалана қолайлы дәлдікпен кең шоғырлануының диапазонында элементтердің үлкен санының жылдам, бір мезгілде сандық орындаңыз.
  3. Көмірдің техникалық анализі(ұшпа калориялық ылғалдығы, күлділік, салмағы және көлемді шығымдылығы).
  4. Қоршаған ортаның эко-мониторингі (су, ауа, топырақ).
  • Газдылықты анықтайтын десорбциондық әдіс (канистр-тест);
  • Көмір тақталардың газдылығын және қоспа жыныстардың кешенді зертханалық зерттеулер;
  • Бөлінген газдардың анализы СО2, О2, Н2, N2, СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10
  • Көмірдегі микроэелементтер (As, Ga, Ge, F, Cl, Se, Cd), сонымен бiрге ауыр метталдар.

Видеоролик

Без рубрики