Мерзімдік басылым мақалалары


Білім саласындағы инновациялар туралы материалдар

Адамзат өркениетінің ақпараттық қоғамға және білім қоғамына кіруі, ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуы білім жүйесіне сапалы жаңа талаптар қояды.Білім берудің мақсаты-жеке тұлға дамуы, бар және жаңа білімдерді алу әдістерін  меңгеріп алу.

Білім беру жүйесінде болған түбегейлі өзгерістердің сипаты -«Өмір бойы білім алу» ұраны бар білім берудің жаңа парадигмасында көрінеді. Ақпарат білім берудің жаңа парадигмасында айтарлықтай маңызды орын алады, ол оқытатын, сонымен қатар оқитындарға түбегейлі маңызды болып келеді.

Кітапхана мерзімдік басылымдардан білім беру саласындағы инновациялық қызмет туралы мақалалардың толық мәтінді базасын пайдаланушыларға ұсынады. Ақпарат онымен танысуға және Университеттің профессорлық-оқыту құрамымен ғылыми-педагогикалық қызметінде  пайдалануға мүмкіндік береді.

Ақпарат Университет сайтында, кітапхананың электрондық каталогында көрсетілген. Басылымның баспа түрі Университеттің профессорлық-оқыту құрамына оқу залында орналасқан.

Сіздің назарыңызға мерзімдік басылымдардан мақалалар тізімін ұсынамыз.