МЕМЛЕКЕТТІК ҒЫЛЫМИ СТИПЕНДИЯ ТАҒАЙЫНДАУМЕН ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ


Маусымбаева А.Д., техника ғылымдарының кандидаты, «Геология және пайда қазбалар орынын барлау» кафедрасының аға оқытушысы.

Маусымбаева А.Д. — 100-ден астам ғылыми-әдістемелік еңбектердің, оның ішінде 9 монография, 10 оқу құралы, 4 оқулық және 3 патенттің авторы. Scopus және Clarivate Analytics деректер базасына кіретін рейтингтік журналдарда 15 мақала жарияланды. Хирш индексі Scopus базасындағы 2, Web of Science базасындағы 1.

Без рубрики