МЕМЛЕКЕТТІК ҒЫЛЫМИ СТИПЕНДИЯ ТАҒАЙЫНДАУМЕН ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ


Халикова Э. Р., PhD, «Пайдалы кен орындарын қазып өндіру» кафедрасының аға оқытушысы.

Халикова Э.Р.- нөлдік емес импакт-факторы бар Clarivate Analytics/SCOPUS халықаралық базасына кіретін журналда 1 мақаланың, ҚР БҒМ ұсынған басылымдарда 6 мақаланың, сондай-ақ шетелдік халықаралық конференциялар материалдарында 8 мақаланың, 3 монографияның авторы, Қазақстан Республикасының өнертабысқа арналған 4 инновациялық патентінің иегері. Scopus базасында Хирш индексі 1.

Без рубрики