Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы бойынша тест тапсырмалары


1. Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы бойынша тест тапсырмалары: жоғары кәсіптік білім мекемелері студенттеріне арналған оқу құралы / [А.А. Смолькин, А.И. Батышев, В.И. Безпалько, А.З. Исағұлов]; А.А. Смолькин редакциялығымен. – М.: «Академия» баспа орталығы, 2011. – 144 б. ISBN 978-5-7695-6960-9

Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы бойынша төрт түрде: жабық, ашық, сәйкестікке және реттілікке құрастырылған тест тапсырмалары келтірілген. Жаңа буынның тест тапсырмаларын пайдалану тестілеу кезінде дұрыс жауаптарды оймен болжауды айтарлықтай азайтуға және тест тапсырушылардың білім көлемі мен деңгейін (0 бастап 100% дейін) біршама дәл бағалауға және олардың креативті және логикалық қабілеттерін анықтауға мүмкіндік береді.

Жоғары кәсіптік білім мекемелері студенттеріне арналған. Оқытушыларға, сонымен қатар өнеркәсіп кәсіпорындарының инженерлік кадрларын аттестаттау кезінде пайдалы болуы мүмкін.

Без рубрики