Материалды база


Оқуту шарттар туралы ақпарат (Оқутуға арналған материалдық база).

Негізгі және бейіндік оқыту кезенінде студенттер оқу урдесіндегі жалпыға міндетті және элективтік пәндерді оқиды.Бұл пәндерден лабораториялық, курстық жұмыстарды мемлекет және орыс тілдерінде істеу үшін кафедрада оқу-әдестемелік әдебиет бар. Студенттер өздігінен-өздер пәндерді ҚарМТУ кітапханаларында оқу үшін электрондық мультимедиа таныстырылымдар әзірленген.

Студенттердің оқып тану және өндірістік тәжірибеден өтуі оқу үрдесіне енгізілген.

Студенттер тәжірибені мынадай сияқты кәсіпорындарда  өтеді.

Кен аэрология және еңбек қорғау кафедранынтехникалық жабдықталуы

Практикалық және лабораториялық  сабақтарды жоғары деңгейде өткізү үшін 2010 жылы кафедра: ВШВ-003-М3№930 айғай-шудың және вибрацияның өлшеушісін, ИВТМ-7 ылғалдылықтың және қызудың ықшамды өлшеушісін, БЖ 1м  «жарықтын тиімділігі және сапасы» лабораториялық қондырғыны, АНКАТ-310-01 тасымалды газ саралауышын? «Өрт қорғау сигнализация» стенд имитаторын, БЖ 6/1, БЖ 6/2 лабораториялық стенттерді, АРЭ№64 электрондық қол анемометрді, ММН-250 микроманометрді алды.

Без рубрики