Мастер-класс кестесі көктемді семестріне 2013-2014 оқу жылымның


Ф.И.О., ғылыми дәреже, атақ. лауазым Тәртіп Кәсіптің көрінісі Тема занятия Топ
Касимов А.Т.,к.т.н., доцент Құрылыстағы сапаны бақылау, тексеру және сынау Дәріс Темірбетон, металл конструкцияларының,тас конструкцияларының,ағаш конструкцияларының зақымдануы және ақаулары С-10-1
Оразалы Е.Е.к.т.н., доцент, профессор Құрылыстың геотехникалық мәселелері Дәріс Есептің және компьютерлік бағдарламаның сараптамалық сарапшылығы СМ-12-2
Нэмен В.Н.к.т.н., доцент Құрылыстық конструкцияның есебі ша межелі күйлерге Дәріс Темірқұйматас конструкция және материалдың мінездемелеріне деген әсерлер С-11-3
Абдрахманова К.А. магистр,ст.преподаватель Ақпараттық технологиялар арада сәулетшілік — құрылыстық жобала Дәріс Дененің редакциялауы С-11-2,3
Без рубрики